Előtte-utána képek a szociális városrehabilitáció keretében végrehajtott fejlesztések kapcsán

2020. április 21.

Pécs városa 2013-ban megkezdte a leszakadó városrészeket érintő szociális városrehabilitációs projektjeit, mely beavatkozások folytatása elengedhetetlen.

A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.

Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony

A szociális városrehabilitációs programok alapvetően két típusú akcióterületre irányulhatnak:
    Szegregációval veszélyeztetett területek: jellemzően városi szövetbe ágyazott, hagyományos építésű lakóterületek, vagy ipari technológiával épült lakótelepek, vegyes lakosság összetételű városrészek, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-59 éves lakosság) belül eléri, illetve meghaladja a határértéket4. Szegregációval veszélyeztetett területek esetében cél a további leszakadás megállítása, és lehetőség szerint a terület és az ott élő lakosság státuszának emelése.
    Szegregált területek: városi szövetbe ágyazott vagy a településtesttől elkülönült, jellemzően hagyományos építésű városrészek (telepek), ahol a marginalizált közösségek élnek, és ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-59 éves lakosság) belül eléri, illetve meghaladja a határértéket.


Pécs keleti városrészében a pályázat keretében a Füst és Tárna utcában illetve a Pék soron és a György telepen 11 db épületben elhelyezkedő 51 db szociális bérlakás kerülne felújításra, bővítésre és komfortosításra. A projekt keretében elbontásra kerülnek az ingatlanokon különálló és a főépületekhez házilag hozzáépített melléképületek és árnyékszékek, továbbá a bontások után a teljes terület tereprendezése megvalósul.

A beruházások alapvető célja a jelenleg komfort nélküli, leromlott állapotú lakások teljes komfortosítása, energetikai felújítása, közművesítése és környezetük rendezése.

A felújított, bővített lakásokban helyet kapnak a lakószobán kívül fürdőszoba és wc helyiségek, továbbá - amennyiben műszakilag megoldható - különálló konyha is. A belső térben a lakások teljes felújítására a helyi igények szerint kerül sor. Az összes érintett ingatlan esetében azonos műszaki tartalom valósul meg úgy, hogy a lehető legkönnyebben kezelhető és karbantartható berendezések és szaniterek kerülnek beépítésre.

A projekt keretében az épületek teljes közművesítése is megoldódik. A felújítást követően minden lakásban előrefizetős normál és vezérelt elektromos, továbbá előrefizetős ivóvíz mérőórák kerülnek beépítésre. Az épületek szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése megoldódik továbbá rákötésre kerülnek a városi hálózatra.

Az épületek leromlott állapotú tetőszerkezetén kívül teljes energetikai felújítás történik, amely során az épületek külső hőszigetelést kapnak, és korszerű nyílászárók kerülnek beépítésre.

Minden lakáshoz kapcsolódóan kialakításra kerül fatároló, továbbá minden épülethez külön lejáró épül az utcáktól.

Azért, hogy az épületek állagromlása elkerülhető legyen, megoldásra kerül a Füst és Tárna utca, továbbá a Pék sor komplett vízelvezetése. Az épületek biztonságos megközelítése érdekében a Török István utca (Tárna utca felőli) vége, illetve a György-telepre vezető út javítása – megépítése szükséges. Az utcák és az épületek közötti leromlott állapotú támfalak javításra és megerősítésre kerülnek. A kulturált hulladékgyűjtés megoldása érdekében az épületek közelében új kommunális hulladékgyűjtő szigetek épülnek.

A fenti infrastrukturális beruházásokkal párhuzamosan valósul meg a TOP.6.9.1-15 kódszámú, a „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” célú („HELP” – Helyi Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program című) projekt, amelynek feladata többek között nem csak közösségfejlesztés az érintett lakosság körében, hanem a jelen projekt infrastrukturális elemeiben érintett családoknak a költözésre – költöztetésre való érzékenyítése is.A TOP.6.7.1-15 pályázattól elvárt alapvető eredmény, hogy a leszakadó városrészekben élő lakosság körében minél nagyobb hatásfokkal biztosítsuk az elfogadható lakhatási feltételeket és az élhető társadalmi környezetet.