NAGYLÉPTÉKŰ CSAPADÉKCSATORNA FEJLESZTÉS PÉCSETT

2015. április 16.

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÚJABB KOMOLY LÉPÉSKET TESZ CSAPADÉKCSATORNA RENDZSERÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN, VALAMINT A MECSEKRŐL HIRTELEN LEZÚDULÓ NAGY MENNYISÉGŰ CSAPADÉKVÍZ MEGFELELŐ KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN

Dr. Páva Zsolt a pécsi Közgyűlés döntése értelmében 2015. március 13-án írta alá a kivitelező konzorciummal kötött Vállalkozási Szerződést a Pécs helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódóan, melynek értelmében 2015 áprilisában megkezdődtek a kivitelezési munkálatok.

A projekt kapcsán a Városháza részéről Girán János alpolgármester a következőket mondta:
„A DDOP-5.1.5/B-11-2011-0045 kódszámú, Pécs helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése tárgyú projekt kapcsán 2014 év végére lezárult az építésügyi engedélyezési eljárás, melyet a kiviteli közbeszerzés eljárása követet, melynek szerződéskötésére 2015 márciusában került sor, melyet követően haladéktalanul megindultak a kivitelezési munkák.”

A félmilliárd forint nagyságrendű projekt céljai és érintett területei kapcsán a városvezető a következőket mondta:
„Pécs évtizedek óta küzd csapadékvíz elvezetési problémákkal, melyek a helyszíneken élő lakosoknak komoly problémát jelent mindennapi életükben. Pécsett túlterheltek az É-D irányú csapadékvíz levezető főgyűjtők, a K-Ny-i védelmi vonalat szolgáló csapadékvíz elvezető rendszer pedig hiányos. Nagyobb záporok esetén nem lehet szétosztani a lezúduló csapadékvizeket a kevésbé túlterhelt főgyűjtőkre, ezért bizonyos kritikus helyeken elöntések tapasztalhatók. A probléma elhárítása érdekében a város a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. menedzselésével elvégzi a Pécsi- és az Öreg- Tettyei- és a Nagypostavölgyi- vízfolyás mederkotrását. Sor kerül a vízelvezető hálózat építésére a Kopács-Laskó utcákban, valamint új árok építésére Hirden a Zámor utcában. A projekt eredményeképpen a város hordalék szempontjából kritikus pontjain új hordalékfogók épülnek, ilyen terület a Székely Bertalan út, Ady Endre utca, Donátusi és Bálicsi út, valamint sor kerül az Éger-közben lévő meder kitakarítására és partfallal történő megerősítésére. A kivitelezés megoldja az Ágoston tér vízelvezetését, a MÁV- és Új - Füzes árkok kitisztítását, valamint a Rigóder utca árokrendezését és a Lepke utca - Donátus köz felszíni vízelvezetésesét”.

Girán János elmondta, hogy: „a kivitelezési munkák a Pécsi víz és Nagypóstavölgyi-vízfolyás mederkotrásával kezdődnek meg, melyet követően szakaszos munkaterület átadás-átvétel mellett kerül sor a többi helyszín munkálataira, mely a kivitelező számára összesen fél év állrendelkezésre. Majd zárásként hozzátette: Kérem, hogy az érintett területek lakosai legyenek türelemmel és megértéssel a projekttel szemben, hiszen az elsősorban az ők és környezetük védelmét szolgálja.

További híreink

Legfrissebb galériák