A MESZES PATAK RENDEZÉSÉVEL FOLYTATÓDIK A CSAPADÉKCSATORNA FEJLESZTÉSI PROGRAM PÉCSETT

2016. december 14.

ALÁÍRTÁK A MESZES PATAK RENDEZÉSE CÍMŰ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉST.

220 millió forintot nyert Pécs városa a Meszes patak rendezésére - közölte Oszoli Dénes önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság elnöke.

Oszoli Dénes tájékoztatása szerint Pécs városa az elmúlt időszakban kiemelkedően odafigyelt a csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztésére, melynek keretében 2015-ben félmilliárdos fejlesztést hajtott végre többek között a Pécsi-víz medrét is rendezve. Ennek a megkezdett beruházásnak a folytatásaként a város 2016 tavaszán indította útjára a nagyszabású csapadékcsatorna fejlesztési programját. A fejlesztési elképzelések megvalósításához a Támogató Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívása nyújtott lehetőséget.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. összesen 4 db pályázatot nyújtott be a városi csapadékcsatorna hálózat fejlesztése érdekében, melyek közül a negyedik pályázat a Meszes patak rendezése című, TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00004 kódszámú projekt volt, mely 220 320 000 Ft támogatásban részesült.

A beruházás helyszínválasztását indokolja, hogy a Meszes patak Pécs keleti városrész csapadékvizeinek egyik fő befogadója, mely a Pécsi vízbe torkollik. Az elmúlt években számos lakossági bejelentés érkezett a területről, amiatt, hogy a patak feltöltődése olyan mértékű, hogy a csapadékvizet biztonsággal már nem képes elszállítani. A feltöltődés miatt jelentős mértékű a mederelfajulás, így több helyen leszakadtak a partfalak, illetve a keresztező műtárgyak alapjai is kimosódtak.

A projekt célja, hogy megvalósításával a Meszes patak környezetében évtizedek óta fennálló csapadékvízelvezetési problémát megoldja. A projektben a vízfolyás Gyöngyösi István utcától a Pécsi vízig tartó mintegy 1900 folyóméter hosszúságú szakaszának jókarbahelyezése és rendezése valósul meg. A projekt megvalósítása nem csak a városi belterületek megóvásához járul hozzá, hanem jelentősen javítja a helyben élő lakosság életkörülményeit, továbbá a projekt eredményeként lényegesen jobbak lesznek az üzemeltetési feltételek

A tervek szerint 2017. év végére elkészülő patakmeder rendezésével a városrész vízelvezetése és az ezzel kapcsolatos problémák megoldódnak.

 

További híreink

Legfrissebb galériák