CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA A KELETI VÁROSRÉSZBEN: MEGKEZDŐDIK A LÁMPÁS PATAK RENDEZÉSE

2020. november 5.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja a városi csapadékvíz elvezető hálózat folyamatos fejlesztését.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja a városi csapadékvíz elvezető hálózat folyamatos fejlesztését. Ennek érdekében a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. összesen 4 db pályázatot nyújtott be a városi csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése céljából, melyek közül a Lámpás patak rendezése című projekt 147 900 000 Ft támogatásban részesült.

A Lámpás patak Pécs keleti városrészében a csapadékvizek egyik fő befogadója, amely a Pécsi vízbe torkollik. Az elmúlt években számos lakossági bejelentés érkezett arról, hogy a patak feltöltődése olyan mértékű, hogy a csapadékvizet biztonsággal már nem képes elszállítani. A feltöltődés miatt jelentős mértékű a mederelfajulás, azaz jelenleg a vízfolyás nagyrészt már nem a földhivatali térképeken jelzett és lehatárolt helyrajzi számokon halad keresztül, így több helyen leszakadtak a partfalak, kidőltek a magáningatlanok kerítései, kimosódtak az alapozások.

A projekt célja, hogy megvalósításával a Lámpás patak környezetében évtizedek óta fennálló csapadékvíz-elvezetési problémát megoldja. A projektben a vízfolyás Hársfa utcától a Pécsi vízig tartó kb. 2 km hosszúságú szakaszának felújítása és rendezése történik meg. A kivitelezés a Tüskésréti úttól kezdődően északi irányba haladva indul, ezzel egyidőben a Diósi út és a Hársfa utca közötti területeken a Vállalkozó megkezdi a cserje és bozót irtásokat az érintett nyomvonalon.
A projekt megvalósítása nemcsak a városi belterületek megóvásához járul hozzá, hanem jelentősen javítja a helyben élő lakosság életkörülményeit, továbbá a projekt eredményeként lényegesen jobbak lesznek az üzemeltetési feltételek.

A fejlesztés során a legfőbb cél, hogy a patak keresztmetszetének vízáteresztő képességét visszaállítsák, továbbá, hogy a csapadék a lehető legkisebb károkozás mellett haladjon a befogadóig.

Tervezett munkálatok:
• mederelemek beépítése;
• a feltöltődések és az elburjánzott növényzet eltávolítása;
• partfalak megerősítése;
• hordalékfogó építése a Vadász utcánál;
• a patak mellett egy 39 m3 nagyságú víztározó kialakítása.

A munkálatok tervezetten 6 hónapig tartanak, ezalatt az érintett lakóingatlanok megközelíthetőségét folyamatosan biztosítják. Minden lakos, aki ingatlana kapcsán ténylegesen érintetté válik a kivitelezés során, a munkálatok megkezdése előtt részletes írásbeli tájékoztatást kap. Kérjük az érintett területen élő lakosok megértését és türelmét a kivitelezés ideje alatt.
 

További híreink

Legfrissebb galériák