BEFEJEZŐDÖTT A KODÁLY ZOLTÁN UTCAI ÓVODA FELÚJÍTÁSA

2020. október 16.

2020. szeptember 17. napján a műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult a TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00007 kódszámú, Kodály Zoltán utcai Óvoda energetikai fejlesztése tárgyú projekt kivitelezése. 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt célja, hogy a tulajdonában lévő ingatlanokat, elsősorban közintézményeket fejlessze, energetikailag korszerűsítse. A cél érdekében a város az elmúlt években a „TOP-6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra 13 pályázatot nyújtott be, ebből 6 óvodák és bölcsődék felújítását (Kodály Zoltán utcai Óvoda, Nagy Jenő utcai óvoda, Ajtósi Dürer utcai Óvoda és Cseperedő Bölcsőde, Keleti Városrészi Óvoda Pákolitz István Utcai Tagóvoda, Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvoda, Zöldliget Bölcsőde) tűzte ki célul.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kodály Zoltán utcai Óvoda felújítására vonatkozó pályázatát 2018 nyarán nyújtotta be. A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. által összeállított, TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00007 kódszámú, Kodály Zoltán utcai Óvoda energetikai fejlesztése tárgyú projekt 100%-os támogatásintenzitás mellett bruttó 87.757.000 Ft támogatásban részesült.

Az Önkormányzat a kivitelezési közbeszerzés érvényes lezárása érdekében bruttó 21.117.745 forint saját forrást biztosított, amelynek köszönhetően kerülhetett sor a szerződéskötésre.

A beruházás a főépületet és a tornatermet is érintette, amely főleg az alábbi energetikai munkálatokat jelentette: homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, villámvédelem korszerűsítése, fűtés korszerűsítés. A fejlesztés a főépület kis mértékű átalakítását vonta maga után, mivel a keleti oldali bejáratnál akadálymentes mosdót alakítottak ki. A kivitelezés során a főépületen összesen 447 m²-nyi felületen történt homlokzati hőszigetelés, emellett 455 m²-nyi falfestés, 38 db homlokzati nyílászáró cseréje valósult meg, a villámvédelem, az akadálymentes rámpa, a mosdó kiépítése mellett.

A tornaterem esetében 8 db új homlokzati nyílászárót építettek be, lebontották a kopolitüveget, 842 m²-en homlokzati hőszigetelés, valamint padlásfödém hőszigetelés és festés valósult meg. A főépület és a tornaterem tetőhéjazatának teljes cseréje is megtörtént, összesen 665 m²-en. A két helyiségben összesen 41 db radiátort cseréltek ki, továbbá az ingatlanon napelemes rendszert is telepítettek.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bízik benne, hogy a felújított intézmény mind a gyermekek, a szülők, mind az óvodapedagógusok igényeit kielégítik, amelynek révén tovább folytatódhat az óvodában megszokott magas színvonalú szakmai munka.

További híreink

Legfrissebb galériák