SZÉLESKÖRŰ PARTNERSÉG KERETÉBEN ZAJLOTT A 2018 FEBRUÁRJÁBAN ÚTJÁRA INDULT VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM

2021. január 29.

2021. január 31-én zárult a TOP-6.9.1-16-PC1-2017-00001 kódszámú, „Városi szintű szociális rehabilitáció Pécsett” tárgyú projekt. Célja, hogy elsősorban a pécsi leszakadó városterületek lakosságának életlehetőségei javuljanak, elérhetővé váljanak számukra a foglalkoztatást, társadalmi integrációt és reintegrációt, a közösségfejlesztést, az oktatást, az iskolai felzárkózást, a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást, az életvezetési tanácsadást,

A pályázat széleskörű partnerség keretében konzorciumi formában valósult meg, amelynek vezetője Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, partnerei a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ.

A 100%-os támogatásintenzitású, 310 millió forintos pályázat eredményeként 525 fő pécsi rászoruló került bevonásra az alacsony társadalmi státuszú lakosok köréből (jellemzően magas munkanélküliségi arány, alacsony iskolai végzettség, szakképzettség hiánya, nem kielégítő lakáshelyzet). A projekt célterületén élők egyharmada a 14 év alatti, a kétharmada 14 év feletti korosztályhoz tartozik.

A pályázatba a különböző speciális feladatok ellátására (jogász, gyermekpszichológus, adósságkezelési tanácsadó, szociális diagnózist készítő szakember, pályaorientációs tanácsadó, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, szociális segítő, TSMT foglalkozást vezető szakember, Ringató foglalkozást vezető, pénzügyi tanácsadó) külső szakembereket is bevontak.

A jogász előjegyzés alapján fogadta a jogi tanácsadást igénylő, a projekt célterületén élő lakosokat. Az ügyfelek javarészt okiratok, illetve különböző beadványok szerkesztésében kértek és kaptak segítséget. Mindez a pályázatba bevont személyek önálló eljárási képességének fejlesztését is elősegítette.

A gyermekpszichológus a gyermekekkel való foglalkozás mellett a konzultációk során rendszeresen adott visszajelzéseket az érintett szülőknek gyermekükkel kapcsolatban.

Az adósságkezelési tanácsadó a családi bevételek, kiadások áttekintése során bemutatta az érdeklődők számára a háztartási napló vezetését.

A szociális diagnózist készítő szakember egy széleskörű interjút követően komplex tájékoztatást nyújtott a szociális munkás számára, hogy az ügyfél milyen típusú ellátásokat vehet igénybe, mindemellett elkészítette az egyénre, családra vonatkozó helyzetértékelést és szolgáltatási tervet.

A pályaorientációs tanácsadáson a pályaválasztási korban lévő gyermekek vehettek részt. A szakember egy speciális kérdőív segítségével adott útmutatást a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, hogy érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelő szakot, szakmát válasszanak. A pályaorientációs tevékenység nagyban segítette az önismeret, a képességek, a készségek megismerését.

A fejlesztőpedagógus óvodás gyermekek számára tartott foglalkozásokat, hogy az érintett gyermekek iskolakezdése minél zökkenőmentesebb és zavartalanabb legyen. A pályázati támogatásnak köszönhetően a Keleti Városrészi Óvoda több tagóvodájában is (Vargha Damján Utcai Óvoda, Pákolitz István Utcai Tagóvoda, Somogyi Tagóvoda, Buzsáki Imre Utcai Tagóvoda) tartottak rendszeresen TSMT (Tervezett SzenzoMotoros Tréning) foglalkozásokat, amelyek során a szakember kiscsoportos, mozgásos feladatok által serkentette a gyermekek értelmi és szociális funkcióinak fejlődését. A cél a szocio-kulturális hátteréből eredően hátránnyal rendelkező gyermekek iskolaérettségének elősegítése volt annak érdekében, hogy az iskolába való bekerülésüket követően könnyebben vegyék az akadályokat, illetve kevesebb kudarcélmény érje őket.

A pénzügyi tanácsadó a projekt célterületén több helyszínen is tartott előadásokat a családvédelmi akcióterv egyes elemeiről, az igénylés feltételeiről, a fogyasztói hitelekről, a hitelkártyák csapdájáról.

Ringató foglalkozáson kétheti rendszereséggel vehettek részt a projekt területén lakó, kisgyermekes szülők. A zenés, énekléssel és mozgással kísért alkalmakon a szülők és gyermekeik közösen élhették meg a zene pozitív hatását. A gyermekeknek a foglalkozások során fejlődött a zenei és értelmi képessége, érzelmi intelligenciája, a beszéd- és mozgásfejlődése is.

2019 karácsonyán a projektnek köszönhetően a projekt célterületén élő, 75 család részére juttattak el tartós élelmiszerekből álló csomagokat, illetve 40, István aknán élő gyermek kapott személyre szóló – nemüknek, életkoruknak, érdeklődésüknek megfelelő – karácsonyi ajándékot.

A Covid-19 járvány alatt 2020 tavaszán és 2020 őszén is a szociális munkások a veszélyhelyzetben a járványügyi helyzet biztonsági szabályait szigorúan betartva, személyesen is elérhetőek voltak az ügyfelek számára. Az online oktatással kapcsolatban a szociális munkások segítséget nyújtottak a tananyag családok részére való eljuttatásában, majd az elkészült feladatok visszajuttatásában az egyes oktatási intézményekbe.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2020 novemberében nagy sikerrel valósította meg a projekt keretében az OKJ-s tanúsítványt adó építő- és anyagmozgató gép kezelője (OKJ 32 582 02) képzését, amelyen a projekt célterületéről összesen 12 fő, 5 nő és 7 férfi vett részt. A 60 órás képzés keretében a hallgatók 24 óra elméleti és 36 óra gyakorlati oktatásban részesültek. A képzés végén 11 hallgató sikeres OKJ és hatósági vizsgát tett, így államilag elismert szakképesítést szereztek. A projekt zárásáig 4 főnek sikerült állást találnia és elhelyezkedni az újonnan megszerzett szakképesítésével.

A projekt keretein belül, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 100 darab tabletet vásárolt a célterületen élő általános- és középiskolai tanulók részére, hogy ezzel is támogassák iskolai előmenetelüket. A tableteket csak határozott időtartamú használatra, kizárólag a célterületen élő általános és középiskolai tanulmányokat folytató tanulók kaphatják meg aláírt átadás-átvételi elismervénnyel. A tabletek kiosztása a 2020/21-es tanév végéig megtörténik.

Összességében elmondható, hogy a pályázat szakmai programjával érintett területén élő lakosságot többek között a közösségfejlesztés eszközeivel bevonták a tervezésbe és a megvalósításba is, így erősítve meg a helyi közösség kohézióját, a személyes, a családi és a közösségi felelősségérzet és szolidaritás fejlődésének elősegítésével.

A lezáruló, 310 millió forintos támogatással megvalósult projekt a nemzetközileg is ismert és elismert pécsi városrehabilitációs fejlesztések harmadik hullámának első projektje volt. A konzorciumban résztvevők egyetértenek abban, hogy szükség van a városrehabilitációs programokra, amelyek elősegítik a leszakadó városterületek mielőbbi felzárkózását.

 

További híreink

Legfrissebb galériák