25%-OS KÉSZÜLTSÉGI SZINTEN AZ ÚJ PÉCSI VÁSÁRCSARNOK KIVITELEZÉSE

2021. február 24.

A TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002 azonosítószámú, az Új pécsi vásárcsarnok megépítése tárgyú projekt kivitelezése elérte a 25%-os műszaki készültségi szintet.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014–2020-as uniós pénzügyi fejlesztési ciklus előkészítési folyamatában az egyik legfontosabb fejlesztési szükségleteként egy olyan vásárcsarnok megvalósítását nevesítette, amelyben a helyi piaci forgalom növelése, a vásárlói igények nagyobb és minőségibb kiszolgálása kerül előtérbe, a megyében élő helyi termelők nagyobb szerepet kaphatnak, illetve a meglévő kereskedelmi és szolgáltató tevékenység egy korszerűbb, fenntartható létesítményben bonyolódik. A tervezett beruházás kiemelt szempontja még termelők és vásárlók közötti közvetlen kapcsolat erősítése a Rövid Ellátási Lánc (REL) funkció fejlesztésével.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése még az előző városvezetés idején 244/2016. (06. 23.) határozatával hozott döntést a 100%-os támogatás intenzitású „Helyi gazdaságfejlesztés: Új pécsi vásárcsarnok megépítése” című pályázat beadásáról. Az önkormányzat felkérésére a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2016. július 05-én benyújtotta a pályázatot, amelyet a Közreműködő Szervezet TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002 azonosítószámon regisztrált és 2016. november 24. napon kelt támogató döntés szerint 2 784 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesített.

A racionalizált tervdokumentációk építési engedélyeztetését követően kivitelezési közbeszerzést folytattak le, ami Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 251/2019. (VI. 19.) számú határozata alapján eredményesen zárult. A kivitelezési tervek elkészítésére és a létesítmény megvalósítására a legkedvezőbb ajánlatot a BBuild and Trade Kft. adta. A kivitelezési díj meghaladta a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget, ezért az önkormányzat többlettámogatási kérelmet nyújtott be Magyarország Kormányához 415 779 890 Ft-os igénnyel. A kivitelezési szerződés aláírására 2019. augusztus 16-án került sor azzal, hogy az építési munkálatok csak akkor indulhatnak meg, ha a szükséges többletfedezet rendelkezésre áll. Közel egy évnyi várakozás után az új pécsi városvezetés 2020. júliusi döntésével biztosította a többletfedezetet annak érdekében, hogy az új vásárcsarnok megépülhessen. Ezt követően, 2020. októberében született meg a kormánydöntés a többletforrás biztosításáról.

A kormány 1640/2020. (X. 5.) Korm. határozata alapján, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott, egyes projektek támogatásának növeléséről döntött. Ennek köszönhetően az új pécsi Vásárcsarnok megépítése, TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002 azonosítószámú projekt további 415 779 890 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Így a rendelkezésre álló, a projektben elszámolható teljes támogatási összeg 3 199 779 890 forintra emelkedett.

Az új pécsi Vásárcsarnok munkaterület átadás-átvételi eljárása 2020. július 31-én lezajlott, ezt követően indult meg a rendelkezésre álló engedélyes és tendertervek alapján a kivitelezési tervek elkészítése, valamint a projekt fizikai megvalósítása: megkezdődtek a földmunkák, továbbá az épület alapozása is.
Az alapozási munkálatokkal 2020. novemberében végeztek, ezt követően indult meg az előgyártott vasbeton tartószerkezeti elemek szállítása az építési területre, amelyeknek a bedaruzása 2020. december közepéig történt meg. Ezen tevékenységek kivitelezésével párhuzamosan a villámvédelmi vezetékek kiépítését, továbbá az alaplemez alatti gépészeti-villamossági alapszerelési munkálatokat is elvégezték. 2020. év végére az új Vásárcsarnok szilárd alapjai és felállított pillérei miatt már körvonalazódott az épület befoglaló mérete.

2021. januárjában megkezdődött az épület tartószerkezetének és a belső tereit meghatározó monolit vasbeton boltíveinek megépítése. Január második felében elkezdődtek a csarnok főhajó szerkezetépítésének előkészítő munkálatai és telepítették a toronydarut is. Mindezek mellett a többi épületrész építésével is ütemterv szerint haladnak, ennek révén egyre inkább körvonalazódik az új pécsi Vásárcsarnok épülete.

A teljes vázszerkezet befejezését 2021 nyarára tervezi a kivitelező. A csarnok befedése várhatóan 2021. őszén történik meg, ezután megkezdődnek a belső burkolási és egyéb belsőépítészeti, belső villamos és gépészeti munkák is. A tervezett ütemterv szerint az új pécsi Vásárcsarnok kivitelezése 2022 január hónapban fejeződik be, ezután indulhat a műszaki átadás-átvétel és a használatbavételi eljárás is.

További híreink

Legfrissebb galériák