Eredményesen lezárult a közbeszerzési eljárás a Pécs Paktum II-ben

2021. május 10.

A TOP-6.8.2-16-PC1-2018-00001 azonosítószámú, Pécs Paktum II. című projektben 2021. április 20-án lezárult a helyi gazdaságfejlesztési és befektetésösztönzési stratégia tárgyú közbeszerzési eljárás.

Az elmúlt években mind megyei szinten (Baranya Paktum címmel), mind helyi szinten (Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktuma címmel, Pécs Paktum I.) sikeresen kerültek lebonyolításra azok az európai uniós támogatású projektek, amelyek a baranyai és pécsi foglalkoztatási helyzet javítását tűzték ki célul. E programokban a foglalkoztathatóság és foglalkoztatottság növelésének eszközei az alapvető munkaerőpiaci ösztönzők voltak: bértámogatás-típusú eszközök, képzési célú támogatások, információszolgáltatás és a mobilitás, valamint a munkába járás támogatása.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a város foglalkoztatási szintjét folyamatosan emelje, a munkaerőpiaci integrációs programokat támogassa. Ezt a célt szolgálja a 2018. október 31-én benyújtott Pécs Paktum II., a TOP-6.8.2-16-PC1-2018-00001 azonosító számon regisztrált pályázat, amelyet PMJV Önkormányzata a Baranya Megyei Kormányhivatallal, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel közösen, konzorciumi formában valósít meg. A nagyszabású foglalkoztatási program a 2018. december 7-én kelt támogató döntés értelmében 1 370 000 000 Ft, vissza nem térítendő, európai uniós támogatásban részesült.

A 2019. október 1-jén indult Pécs Paktum II. program a nagysikerű Pécs Paktum I. projekt közvetlen időbeli és szakmai folytatása, jelentős részben változatlan elemekkel. A Pécs Paktum II. projekt alapvető célja, hogy a képzés és foglalkoztatás támogatásának eszközével javítsa a pécsi járásban élő álláskeresők foglalkoztathatóságát és járuljon hozzá a járás foglalkoztatási szerkezetének erősítéséhez. A pályázat területi fókuszát a pécsi járás képezi, ezen belül a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását, foglalkoztathatóságának javítását támogatja.

A projekt keretében az egyik kiemelt feladat a PMJVÖ megbízásából elkészített stratégiai dokumentum, a helyi gazdaságfejlesztési és befektetésösztönzési stratégia elkészítése. A 2021. április 20-án lezárult közbeszerzési eljárás keretében kiválasztották a nyertes ajánlattevőt.

Feladata, hogy pécsi és járási gazdaságfejlesztés és befektetésösztönzés szakmai megalapozásaként olyan stratégiát készítsen, amely megalapozott helyzetértékelés alapján, releváns tervezési módszertant alkalmazva határozza meg azokat a fejlesztési irányokat és konkrét tervezési célokat, amelyek révén egy részletes, a befektetést ösztönző, képzést és munkaerőpiacot fókuszba állító, a helyi gazdaságfejlesztést érdemben is támogató stratégiai dokumentum jöjjön létre. A gazdaságfejlesztési és befektetésösztönzési program tartalma beépül a készülő Integrált Településfejlesztési Stratégiába is, így a tervezett stratégiai lépésekhez európai uniós források is rendelhetők a 2021–2027 közötti időszakban.

További híreink

Legfrissebb galériák