Önkormányzati bérlakás-fejlesztés indul a Kolónia utcában

2021. július 12.

2021. június 28. nappal hatályba lépett a TOP-6.7.1-16-PC1-2020-00001 azonosítószámú, Önkormányzati bérlakás-fejlesztés a pécsi Kolónia utcában című projekt támogatási szerződése. A fejlesztés keretében összesen 8 darab önkormányzati tulajdonú bérlakás modernizálása történik meg.

Az elmúlt mintegy 10 évben a TIOP, DDOP konstrukciók révén Pécsett 124 db szociális bérlakás újult meg EU-s támogatás segítségével. A fejlesztések helyszínét Pécs keleti városrésze (Hősök tere és környéke, Pécs-Somogybányatelep, Rücker-akna, Pécsbányatelep) képezte.

A fejlesztést igénylő bérlakások jelentős része a keleti városrészben helyezkedik el, ezáltal mindenképpen indokolt, hogy a korábbi beavatkozások módszertani és területi kiterjesztéseként a jövőbeni bérlakás-modernizálások is Pécs-Keleten, mint leginkább rászoruló városrészben valósuljanak meg. Mint ismert, a Tárna utcában, Pék-soron, valamint a tőle északra fekvő Füst utcában már lezajlott a bérlakások felújítása, ugyanakkor a Kolónia utcában (amely a Füst utcától északra helyezkedik el) még nem történtek hasonló típusú beruházások.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. június 12-én támogatási kérelmet nyújtott be a Pénzügyminisztérium által a megyei jogú városi önkormányzatok részére a „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” tárgyban közzétett pályázati felhívásra, „Önkormányzati bérlakás-fejlesztés a pécsi Kolónia utcában” címmel. A TOP-6.7.1-16-PC1-2020-00001 azonosítószámú projekt 2020. november 9. napon kelt támogató döntés értelmében, 100%-os támogatási intenzitással, 190 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt célja, hogy Pécsett, a Kolónia utcában fekvő, önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások I. ütemű fejlesztése valósulhasson meg a Kolónia utca 14–16. sz. ingatlanokban, összesen 8 darab lakás modernizálásával.

A beruházás keretében az épületek környezetében található melléképületek és árnyékszékek teljes elbontása történik meg, így biztosítva helyet a főépületek bővítésének: minden épülethez új konyhablokkot alakítanak ki, amelyek révén modernebb lakások hozhatók létre új fürdőszoba és wc helyiséggel. A tetőszerkezeteket teljes mértékben elbontják, amely után emelt térdfalas beépítéssel új tetőtéri helyiségeket alakítanak ki.

További híreink

Legfrissebb galériák