Indul a Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv társadalmi véleményezése

2021. július 13.

2021. július 13. és augusztus 12. között minden pécsi és Pécs környéki lakosnak lehetősége nyílik Pécs Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervének lakossági véleményezésére.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt céljai között szerepel, hogy Pécs városában egy fenntartható és a klímaváltozásnak a lehető legnagyobb mértékben ellenálló környezetet biztosítson. E szándékát azzal is megerősítette, hogy 2021-ben csatlakozott az Európai Bizottság által létrehozott Polgármesterek – új, egységesített – Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez, amellyel hosszú távra elkötelezte magát az éghajlatvédelem és a racionális energiagazdálkodás irányában. A csatlakozási nyilatkozat aláírásával vállalta, hogy 2030-ig a megyeszékhely közigazgatási területén legalább 40%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, továbbá növeli az ellenállóképességét az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás révén.

A kötelezettségvállalások alapján a gyakorlati intézkedések és a konkrét projektek formába öntéséhez a Szövetség előírásainak megfelelően dolgozták ki Pécs Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervét (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP). A terv elkészítését a TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00001 azonosítószámú, Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése című projekt keretéből finanszírozzák. 

A Polgármesterek Szövetségéhez csatlakozó települések a vállalásaikat a településük teljes területére, minden szektort figyelembe véve teszik meg. Annak érdekében, hogy egy, a város teljes területét lefedő, megalapozott akcióterv készüljön, a terv készítésével megbízott szakértő vállalkozó már az adatgyűjtés időszakában felkereste minden szektor kiemelt képviselőjét, különös tekintettel Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági társaságaira, a Pécsi Tudományegyetemre, a Pécs területén működő energiaszolgáltatókra, lakásszövetkezetekre. Emellett több mint 900 Pécs városában működő civil szervezetet is megkérdezett elektronikus úton.

A minél szélesebb körű tervezési folyamat megvalósításának érdekében lehetőség nyílik a településen élők, a település fejlődéséért tevékenykedők széleskörű véleménynyilvánítására, amely kiemelten fontos, hiszen a dokumentum a város egészét érintő célokat határoz meg.

Bármely pécsi civil szervezet, magánszemély, vállalkozás vagy hivatali szervezet megfogalmazhatja a dokumentummal kapcsolatos véleményét, javaslatait, észrevételeit legkésőbb 2021. augusztus 12-ig elektronikus úton a https://tarsadalmasitas.pvfzrt.hu weboldalon kialakított felületen.

A társadalmi vita lezárása után a tervet készítő vállalkozó a szerződése szerint elvégzi a javaslatok/észrevételek feldolgozását és a dokumentumba történő beépítését. Ezt követően terjeszti elő a végleges SECAP Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatához döntésre, majd az elfogadást követően a végleges dokumentumot nyújtják be a Polgármesterek Szövetségéhez.

További híreink

Legfrissebb galériák