Szociális városrehabilitációs program indul Pécs-Keleten

2021. július 15.

2021. június 28-án hatályba lépett a TOP-6.9.1-16-PC1-2020-00002 azonosítószámú, Szociális városrehabilitáció Pécs-Keleten című projekt támogatási szerződése, ezáltal hamarosan indul a nemzetközileg is ismert és elismert pécsi városrehabilitációs fejlesztések harmadik hullámának következő programja. Célja, hogy a leszakadó városterület lakosságának életlehetőségei javuljanak, a szegregációval veszélyeztetett városrészek hátrányai mérséklődjenek, az ott élők felz

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. június 12-én támogatási kérelmet nyújtott be a Pénzügyminisztérium által közzétett TOP-6.9.1-16 – „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” elnevezésű pályázati felhívásra, „Szociális városrehabilitáció Pécs-Keleten” címmel. A projekt 2020. november 5. napon kelt támogató döntés értelmében, 100%-os támogatási intenzitással, 200 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A tervezett fejlesztés jelentős segítséget és támogatást nyújt az érdemben is rászoruló pécsi lakosság számára, hiszen a tervezett tevékenységek célja a lokális társadalmi kohézió kialakítása, valamint erősítése, tapasztalt és elkötelezett szakmai partnerekkel.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a programot konzorciumi formában, konzorciumvezetőként valósítja meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel, az Ifjúságért Egyesülettel és a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

A projekt keretében elsősorban szoft típusú beavatkozások valósulnak meg: közösségi és módszertani fejlesztés, munkaerőpiaci mentorálás, egészségügyi mentorálás, iskolán kívüli, oktatást-nevelést támogató elemek pl. tanulószoba működtetése, ifjúsági klub, ezermester klub, kézműves iskolán kívüli fakultás működtetése, valamint a célcsoport részére szóló tanácsadási tevékenység, adósságkezelési tanácsadás, hagyományőrzés támogatása, kulturális és közösségfejlesztés.

A tervezett beavatkozás a leginkább rászoruló pécsi területekre fókuszál, így például a Hősök tere környékére, Györgytelepre, a Fekete Gyémánt térre, a Pákolitz István utcára, vagy Pécsbányatelepre.

A pályázat szakmai programja 2 fő pillére épül:
1. Költözéssel érintettek szociális támogatása-gondozása: kötelező feltétel, hogy azon családok esetében, akik a TOP-6.7.1. pályázatban felújított lakásokból el-, illetve visszaköltöznek, szociális munkát kell alkalmazni. A szociális munkát szakmai indokok miatt ugyanakkor nemcsak a költözőkre, de az érintett, Hősök tere környékén élő, rászoruló lakosokra is kiterjesztjük.
2. Közösségi programszervezés, tanácsadás, klubok és iskolán kívüli programok, roma hagyományőrzés a társadalmi integráció erősítésére: e feladatok mindhárom beavatkozási területen (Pécsbányatelep, Hősök tere és környéke, Fekete Gyémánt tér és környéke) megvalósulnak.

A konzorciumban résztvevők egyetértenek abban, hogy szükség van a városrehabilitációs programokra, amelyek elősegítik a leszakadó városterületek mielőbbi felzárkózását.

További híreink

Legfrissebb galériák