Befejeződtek a Lámpás patak rendezésének kivitelezési munkálatai

2021. augusztus 31.

2021. augusztus 31-én befejeződött a TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00001 kódszámú, Lámpás patak rendezése tárgyú projekt.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja a városi csapadékvíz elvezető hálózat folyamatos fejlesztését. Ennek érdekében a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2016. április 26-án pályázatot nyújtott be a városi csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése céljából a Lámpás patak rendezése tárgyában. A projekt a 2016. szeptember 28. napon kelt támogató döntés alapján 100%-os támogatási intenzitással, bruttó 152 858 534 Ft európai uniós támogatásban részesült.

A Lámpás patak Pécs keleti városrészében a csapadékvizek egyik fő befogadója, amely a Pécsi vízbe torkollik. Az elmúlt években számos lakossági bejelentés érkezett a területről amiatt, hogy a patak feltöltődése olyan mértékű, hogy a csapadékvizet biztonsággal már nem képes elszállítani. A feltöltődés miatt jelentős mértékű a mederelfajulás, azaz jelenleg a vízfolyás nagyrészt már nem a földhivatali térképeken jelzett és lehatárolt helyrajzi számokon halad keresztül, így több helyen leszakadtak a partfalak, kidőltek a magáningatlanok kerítései, kimosódtak az alapozások.

A fejlesztés során a legfőbb cél az volt, hogy a patak keresztmetszetének vízáteresztő képességét visszaállítsák, továbbá, hogy a csapadék a lehető legkisebb károkozás mellett haladjon a befogadóig. A projektben a Lámpás patak Hársfa utcától a Pécsi vízig tartó kb. 2 km hosszúságú szakaszának jókarba helyezése, felújítása és rendezése történt meg.

A 2020. november 23-ai a munkaterület átadás-átvételi eljárást követően a kivitelezés a Tüskésréti úttól kezdődően északi irányba haladva kezdődött meg, a patak közvetlen környezetének az elburjánzott növényzettől való megtisztításával – a mederben lévő fák eltávolításával – indult, majd a geodéziai kitűzések zajlottak le. Ezt követően történt meg a meder kotrásának és korrekciójának a folyamata.

A műszaki készültség 2021. február 2-án elérte a 25%-ot. Addig a napig összesen 730 méternyi szakaszon történtek meg meder kotrási és tisztítási munkálatok, emellett 62 folyóméternyi burkolást végeztek el.

A műszaki készültség március 5-én érte el az 50%-os szintet. A jelzett dátumig összesen 892 méternyi szakaszon meder kotrási és tisztítási munkálatok, emellett 224 folyóméternyi burkolás zajlott le.

A műszaki készültség április 20-án érte el a 75%-os szintet, addig összesen 401 folyóméternyi burkolás, 1210 méternyi szakaszon meder kotrási és tisztítási munkálatok, 1575 folyóméternyi szakaszon bozótirtás történt meg.

A 100%-os műszaki készültséget május 25-én érték el, ekkor indult a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamata, amely 2021. június 25-én fejeződött be.

A kivitelezési munkálatok során mintegy 2000 m3 iszapot termeltek ki, 5000 m3 földfelesleget szállítottak el. Összesen 600 folyóméternyi mederburkolás, 1300 méteren meder kotrási és tisztítási munkálatok, 1680 folyóméternyi szakaszon cserje- és bozótirtás történt meg. A projektben egy darab, egyedi kialakítású, 4 m3-es kiemelhető konténeres hordalékfogót és egy 39 m3-es csapadékvíz tározót építettek ki a Vadász utcában.

A kivitelezési munkálatoknak köszönhetően a patak keresztmetszetének vízáteresztő képessége megnövekedett, ezáltal a csapadék a lehető legkisebb károkozás mellett képes a befogadóig tovább haladni.

A nevezett vízfolyás érintett szakaszának fejlesztése a településkép esztétikai javulása mellett a városi belterületek megóvását, a helyben élő lakosság életkörülményeinek javulását is nagyban elősegíti (a magántulajdonú pincékbe beszivárgó vizek mennyiségének jelentős csökkenése, az udvarok, kertek belvizesedési problémáinak minimalizálódása), továbbá a lakosság által használt infrastruktúra (belterületi út, közút, közmű) védelméhez is jelentős mértékben hozzájárul. Mindezek mellett a projekt eredményeként az üzemeltetési feltételek is egyszerűsödtek, könnyebbé váltak.

A Lámpás patak rendezése projekt szemléletformáló tevékenységének zárásával egyidejűleg készült el az eredménykommunikációs kisfilm, amely a lampaspatakpecs.hu weboldalon bármely érdeklődő számára megtekinthető.
 

További híreink

Legfrissebb galériák