Befejeződött az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújítása

2021. október 7.

A műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult a TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00001 azonosítószámú, Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése tárgyú projekt kivitelezése.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016 júniusában pályázatot nyújtott be a „TOP-6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra, amely kapcsán a TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00001 azonosítószámú, Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése című projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 100%-os támogatásintenzitás mellett bruttó 409 millió Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az Önkormányzat által elnyert forrás csak az épület energetikai felújítását célozta, hiszen a statikai megerősítés a pályázat keretében nem minősült elszámolható tevékenységnek. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a probléma megoldása érdekében az intézmény fenntartójával, a Pécsi Tankerületi Központtal közösen fordult a Magyar Kormányhoz a statikai megerősítéshez szükséges forrás biztosítása érdekében.

Magyarország Kormánya a 1706/2018. (XII. 17.) Korm. határozatával biztosított bruttó 900 millió forint fedezetet a Pécsi Tankerületi Központ részére a statikai munkák és az energetikai pályázatban nem szereplő felújítási munkák megvalósítására. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 113/2019. (III. 13.) sz. határozatával döntött a Pécsi Tankerületi Központtal közös ajánlatkérőként kiírandó kivitelezési közbeszerzés megindításáról. Vállalkozóval az energetikai, valamint statikai elemeket is egyaránt tartalmazó kivitelezési szerződést 2020. február 24-én kötötték meg, a munkaterület átadás-átvételi eljárását március 2-án bonyolították le.

A 24 tantermes alapiskola 1986-ban épült meg a Bm. ÁÉV kivitelezésében előre gyártott IMS vázszerkezeti rendszerben, annak homlokzati alrendszerével. Az IMS szerkezet tartószerkezeti megerősítésre szorult az ismert korróziós problémái miatt. Az intézmény több éve mérnöki monitoring alatt állt, amelyet csak a tartószerkezet megerősítése oldhatott fel. Az épület szerkezetéből fakadó veszélyek miatt 2018 szeptembere előtt kiköltöztették a diákokat.

A TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00001 azonosítószámú, Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése tárgyú projekt keretében az épülethatároló falszerkezetek, a lapostető hőszigetelése, a külső nyílászárók cseréje, a fűtés és a belső világítás korszerűsítése történt meg. Az energetikai fejlesztés eredményeképpen az iskola tetején napelemes rendszer telepítése is megvalósult, illetve új villámvédelmi rendszer létesült. Mindezek együttesen jelentős mértékben elősegítik azt a törekvést, hogy a lehető legnagyobb energia megtakarítás keletkezzen a megújított épületben.

A Pécsi Tankerületi Központ által kapott kormányzati forrásból valósult meg a teljes statikai megerősítés, a bontási, a belső villamos (vezetékek, kapcsolók, dugaljak cseréje) és gépészeti (víz, szennyvíz, csapadékvíz, fűtés alapvezetékek cseréje, szellőző berendezések kiépítése) munkálatok, valamint a lift építése. Az egyes szinteken általános felújítási munkák, álmennyezet, felületképzések, burkolatcserék, új belső nyílászárók beépítése, valamint a vizesblokkok felújítása készült el.

Korábban az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola rendezvényeit helyhiány miatt a nyugati közlekedő traktusban tartották. Az épület korszerűsítése során lefedték az egyik belső udvart, ahol így az iskolai rendezvényeknek helyet adó közösségi aula jött létre. Az épület komfortosabb működése érdekében a tanári helyiségek bővítése történt meg, valamint új tornaszertár, új igazgatói iroda, új porta és új szélfogó épült. A felújítás során az intézményben lévő konyhát korszerű melegítő konyhává alakították át. A déli bővítés által a bejárati és a portai funkció átláthatóbbá és könnyebben üzemeltethetővé vált.

Az épületben automatikus tűzjelző rendszert építettek ki, amely a hő- és füstelvezetést, illetve a légutánpótlást is vezérli. Az erősáramú hálózat mellett a gyengeáramú rendszereket is felújították. A tornateremben, a többcélú központi térben, a konyhában, az ebédlőben és a belső terű helyiségekben szellőzéstechnikai rendszereket építettek ki. A teljes beruházás összköltsége nettó 1 230 446 967 Ft.

A kivitelezési munkálatok befejezésével, valamint a használatbavételi engedély megszerzését követően a diákok a 2021/22-es tanévet már a felújított iskolaépületben kezdhették meg.

Bízunk benne, hogy a felújított intézmény mind a gyermekek, a szülők, mind a tanárok igényeit kielégítik, így biztosítva a még színvonalasabb szakmai munka feltételeit.

Pécs városvezetése továbbra is eltökélt abban, hogy a köznevelési intézmények fejlesztését a jövőben is folytassa, különös tekintettel azokra az épületekre, amelyek felújítása az elmúlt években nem történhetett meg.

További híreink

Legfrissebb galériák