Megkezdődött a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó lakossági kérdőívek feldolgozása

2022. január 28.

A 2021–2027-es uniós ciklus támogatási forrásainak felhasználási feltétele az integrált területi, városi stratégiák készítése, ezek legfőbb alapköve a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS), amely megalapozza Pécs jövőbeni fejlesztéseit. A partnerségen alapuló tervezés biztosítása érdekében a városvezetés online kérdőíves felmérés során kérdezte meg a pécsieket az általuk preferált, támogatott fejlesztésekről.

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez kapcsolódó módszertani kézikönyvet 2021. októberében adta ki a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága. A megjelenést követően azonnal megkezdődött a külső szakértő szervezet kiválasztása. Ezután elindult a módszertani tervezés, amelynek első és egyik legfontosabb állomása a kérdőíves felmérés. Pécs a lehető legkorábban végezte el a lakosság megkérdezését, éppen annak érdekében, hogy a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia is a leghamarabb készüljön el, így az időközben kiírásra kerülő pályázati felhívásokra Pécs Városa időben be tudja nyújtani a pályázatokat.

Figyelemmel arra, hogy Magyarország egyik legnagyobb és régiójának minden szempontból legmeghatározóbb városa Pécs, értelemszerűen szoros kapcsolat áll fenn a vonzáskörzetével, következésképpen több olyan fejlesztés várható, amely a várostérség egészére kihat. A lehető legkézenfekvőbb megoldás így, ha a fejlesztésekről a vonzáskörzet lakossága is véleményt nyilváníthat. Ezzel együtt a kimondottan pécsi ügyekben a pécsi lakosok véleménye a mérvadó, ők döntenek, ezt a bevont szakértői tervezés (és egyébként önmagában a tervezési módszertan) egyértelműen garantálja.

A lakossági kérdőív kitöltésére 2021. december közepétől 2022. január közepéig volt lehetőségük a Pécsett és vonzáskörzetében élőknek. A kérdések két témakört érintettek: a lakosság életminőség javító és a város gazdaságát erősítő szükségleteket és beavatkozásokat, valamint a digitális társadalom elterjedtségét. A kérdőív kitöltése átlagosan mintegy fél órát igényelt a több mint 1500 közreműködőtől, ezáltal hozzájárulva a lehető legteljesebb partnerséghez a tervezés során.

A megválaszolt kérdőívek nyers alapadataiból jól kirajzolódik, hogy minden tekintetben széles rétegeket mozgatott meg az online kitöltés: a válaszadók kora, neme, képzettsége, státusza, lakhelye, munkahelye vonatkozásában egyaránt. A kitöltők korát tekintve a legaktívabbak a 26–55 év közöttiek voltak, emellett örömteli az is, hogy a nyugdíjhoz közeli és a nyugdíjas korosztály is magas arányban képviseltette magát. Külön örömteli, hogy a korábbi várostervezési ciklusokban soha ennyien nem mondták el véleményüket a helyi fejlesztésekről, mint az elmúlt egy hónapban!

Kiemelten fontos tényező, hogy a válaszadók több mint fele helyi születésű és ezzel Pécset tekinti önmaga és családja otthonának – mindez meghatározó a város jövője szempontjából, hiszen ez a fajta „pécsiség” biztosítja a város népességmegtartó erejét.

A kérdésekre adott válaszokból az is kitűnik, hogy Pécs oktatási és foglalkoztatási központi szerepe továbbra is jelentősnek mondható, így a stratégia kidolgozása és a fejlesztések során a város ennek fenntartását és növelését mindenképpen szem előtt tartja.

A kérdőíves megkérdezés során adott válaszok és lakossági véleményeket szakértői csapat értékeli ki, majd az eredményeket a tervezési metóduson alapuló, megfelelő súllyal építik be a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiába.

Jelenleg a kiértékelés zajlik, 2022 februárjától pedig szakmai és lakossági fórumokat rendeznek a városban több helyszínen. Az FVS tervezése 2022 május második feléig tart.

Köszönjük, hogy válaszaival Ön is hozzájárult a sikeres várostervezéshez, biztosítva ezzel, hogy olyan pécsi fejlesztések valósuljanak meg a 2021–2027-es uniós ciklusban, amelyeket teljes mértékben a lakosság bevonásával határozhattunk meg!

Köszönjük Pécs!

További híreink

Legfrissebb galériák