Megújult a Zöldliget Bölcsőde

2022. március 28.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával hamarosan befejeződik a TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00005 azonosítószámú, a Zöldliget Bölcsőde energetikai korszerűsítése tárgyú projekt kivitelezése.

A fejlesztéssel érintett épület Pécsett, a Köztársaság tér 1/1. szám alatt, a 3868/2 helyrajzi számú belterületi ingatlanon lévő 76 férőhelyes bölcsőde, amelyet Köves Emil Ybl-díjas építész tervezett. Az épületben 6 darab csoportszoba található a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségekkel, vizesblokkal, öltözővel, valamint egy főzőkonyhával.

Az intézmény kivitelezése az 1960-as évek elején történt. A bölcsőde földszintes, két épületrészből áll, amelyet középen egy átjáró folyosó köt össze. Alaprajzi elrendezése, homlokzati megjelenése a múlt század építészeti szokásait, gondolkodását tükrözte. A szerény hőszigetelő képességű falak, az elöregedett faablakok, a szögacélból konstruált portálok és üvegfolyosó koruknak megfelelő szerkezetek, napjainkra azonban abszolút korszerűtlennek tekinthetőek. Hasonlóan problémás volt az épület akadálymentes használata – még megközelítése is. A Bölcsőde épülete az alapítás és kivitelezési idejében megfelelőnek minősült, mára azonban abszolút idejétmúlt lett. Az épület külső határoló szerkezetei energetikai szempontból elavultak, a külső nyílászárók állapota már nem elégítette ki a mai kor elvárásait. Az eredeti nyílászárók, a padló, a tető és a régi falazat komoly hőveszteséget okoztak.

A gépészeti berendezések állapota is idejétmúlt volt: a fűtés nehezen volt szabályozható és jelentős energiavesztesége miatt kevésbé volt hatékony. Az épület fűtéséhez és használati melegvizének előállításához a hőt a PÉTÁV Kft. kezelésében lévő hőközpont biztosította.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a „TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra 2017. július 28-án a Zöldliget Bölcsőde energetikai korszerűsítése címmel nyújtott be pályázatot. A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. által összeállított, TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00005 azonosítószámú projekt a Közreműködő Szervezet 2017. október 10-én kelt döntése értelmében, a Széchenyi 2020 program keretében, 100%-os támogatási intenzitás mellett, bruttó 178 millió Ft európai uniós támogatásban részesült.

A beruházás során a teljes épület energetikai korszerűsítésének keretén belül a bölcsőde hőszigetelése, a tető rétegrendjeinek visszabontása és cseréje (valamint a korábbi hullámpala felhasználás miatt azbeszt-mentesítés), illetve a nyílászárók cseréje valósult meg. Emellett az északi épületszárny déli tetőfelületére napelemes rendszert – 23 darab 335 W-os napelem panelt – telepítettek.

Az épület külső szerkezeteinek energetikai fejlesztése révén csökkent az épület energiafelhasználása, továbbá jelentősen javult a belső komfortérzet.

Az energetikai korszerűsítés során az északi és déli homlokzati falak külső hőszigetelést kaptak, a keleti és a nyugati kőburkolatú végfalakat pedig belülről szigetelték. Az összekötő „nyaktag” külső kontúrja nem változott, mert a fő épületegységgel megegyező módon újították fel. Az átjáróban egy új udvari ajtót alakítottak ki, így az udvar egy újabb ponton lett megközelíthető.

A homlokzati felületek hőszigetelése a talajszint alatt is folytatódott. A meglévő nyílászárókat elbontották, helyükre új, korszerű műanyag, hőszigetelt fehér nyílászárókat építettek be. 

Az épület elavult radiátorait termosztatikus fejekkel ellátott új fűtőtestekre, a fűtési rendszer csővezetékeit pedig szintén új vezetékekre cserélték. A fűtési rendszer ezáltal alkalmassá vált a helyiségenkénti egyedi szabályozásra.

A déli udvari homlokzaton lévő régi árnyékolók helyére új zsalúziát építettek be. A tetők alatti 2 soros homlokzati üvegtéglák helyére hőszigetelt műanyag nyílászárókat építettek be, részben fix, részben bukó szárnnyal, kézi távmozgatással.

A bölcsőde energetikai korszerűsítése mellett akadálymentesítési munkálatokat is elvégeztek. Az épület északnyugati bejáratát, az ott korábban épült rámpát úgy átalakították át, hogy az megfeleljen a hatályos előírásoknak, és használatával akadálymentesen legyen megközelíthető az épület.

Az épületen belül, az északnyugati bejáratnál alakították ki az akadálymentes WC-t és mosdót, valamint egy foglalkoztató helyiséget, hogy azok megközelítése is biztosított legyen a fogyatékkal élők számára.

Az épület energetikai fejlesztésével a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkenését, a középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenését, a megújuló energiatermelés növekedését, a fejlesztéssel elért primer energia felhasználás csökkenését, valamint a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség növekedését szolgálja, ezzel hozzájárulva a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági és a 2009/28/EK szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó, a tagállamok kötelezettségeként teljesítendő vállalások teljesítéséhez.

A bölcsődébe járó gyermekek 2022 nyarán vehetik újra birtokba a megújult intézményt, amely megfelel a mai kor elvárásainak. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bízik benne, hogy a felújított bölcsőde mind a gyermekek, a szülők, mind az óvodapedagógusok igényeit kielégítik.
 

További híreink

Legfrissebb galériák