Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása a nyugati városrészben: megkezdődik a Magyarürögi vízfolyás déli szakaszának rendezése

2023. július 31.

2023. július 31. napján a munkaterület átadás-átvételi eljárással megkezdődik a TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003 kódszámú, Magyarürögi vízfolyás rendezése tárgyú projekt déli szakaszának a kivitelezése. A projekt megvalósítása nemcsak a városi belterületek megóvásához járul hozzá, hanem jelentősen javítja a helyben élő lakosság életkörülményeit, továbbá a fejlesztés eredményeként lényegesen jobbak lesznek az üzemeltetési feltételek. A város belterületén a vízelvezeté

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja a városi csapadékvíz elvezető hálózat folyamatos fejlesztését. Ennek érdekében az Önkormányzat megbízásából a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a Magyarürögi vízfolyás rendezése” címmel 2016. április 28-án nyújtott be pályázatot. A TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003 azonosító számú projektet a közreműködő szervezet a 2016. szeptember 28-án kelt döntése értelmében támogatásra jogosultnak nyilvánította. A projekt összköltségvetése bruttó 400 836 927 Ft. A fejlesztés az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő támogatás formájában, 100%-os támogatási intenzitással valósul meg.

A Magyarürögi vízfolyás Pécs nyugati városrészén a csapadékvizek egyik fő befogadója, amely a Pécsi vízbe torkollik. Az elmúlt években számos lakossági bejelentés érkezett a területről amiatt, hogy a patak feltöltődése olyan mértékű, hogy a csapadékvizet biztonsággal már nem képes elszállítani.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. március 16. napján „Magyarürögi vízfolyás rendezése tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezés (TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003) – II.” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást indított, majd 2020. szeptember 21. napján eredményt hirdetett. Az önkormányzat a nyertes ajánlattevő vállalkozóval 2020. november 20. napján felfüggesztő feltétellel vállalkozási szerződést kötött. A felfüggesztés oka 2021. májusban megszűnt, a szerződés hatályba léptetése megtörtént, azonban lakossági egyeztetéseket követően a munkaterület átadás-átvételre nem került sor.

Annak érdekében, hogy a projekt el tudjon indulni, a beruházás szétválasztásra került a Pécsi víz és a Park utca közötti rész (déli szakasz) és a Park utcától északra eső rész (északi szakasz) tekintetében.
A déli szakasz létesítési engedélyezési eljárása lezárult, az elkészült tervek alapján a kivitelezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, amely kapcsán Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. július 4. napján eredményt hirdetett. A nyertes vállalkozóval aláírták a szerződést, a nettó vállalási díj 90,1 millió Forint.

A kivitelezési munkálatok 2023. július 31-én munkaterület átadás-átvétellel megindultak, így a Magyarürögi vízfolyás környezetében évtizedek óta fennálló csapadékvízelvezetési problémák megoldása érdekében először a patakmeder Istenkúti vízfolyás becsatlakozásától (Park utca) a Pécsi vízig tartó szakaszának jókarba helyezése és rendezése történhet meg. Az északi szakasz kivitelezési közbeszerzési eljárása még előkészítés alatt van.

A fejlesztés során a legfőbb cél, hogy a patak keresztmetszetének vízáteresztő képességét visszaállítsák, továbbá, hogy a csapadék a lehető legkisebb károkozás mellett haladjon a befogadóig. A csapadékvíz elvezetése fontos kérdés, különösen városi környezetben, ahol a természetes vízgyűjtő területek nagy részét beépítették, és a csapadékvíz természetes úton való elvezetése megszűnik. Az ilyen területeken előforduló intenzív esőzések során a csapadékvíz gyorsan felhalmozódhat, és ha nincs megfelelő elvezetési rendszer, komoly problémákhoz vezethet, villámárvizekhez, vízszennyezéshez, talajerózióhoz és csatornázási problémákhoz is.

Tervezett munkálatok a projektet érintő déli szakaszon a vízfolyás Pécsi vízbe történő betorkollása és az Istenkúti vízfolyás becsatlakozása közötti szelvénytartományban:

  • alapvetően medertisztítási munkálatok (a Park utcától délre a Pécsi vízig): a feltöltődések és az elburjánzott növényzet eltávolítása;
  • három darab 4 m3-es hordalékfogó építése: a Park utcában, a Páfrány utcában a gyógyszerraktár mögött, a Nyugati Ipari út északi oldalán a híd felett. A hordalékfogók kialakítása egységes kialakítású egyedi acél konténer beépítésével valósulnak meg.
  • a tönkrement, sérült mederelemek cseréje.

A munkálatok tervezetten 4 hónapig tartanak az érintett lakóingatlanok megközelíthetőségének folyamatos biztosítása mellett. A város vezetése kéri az érintett területen élő lakosok megértését és türelmét a kivitelezés ideje alatt.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bízik benne, hogy a patakmeder rendezésével a városrész csapadékvíz elvezetése és az ezzel kapcsolatos problémák megoldódnak. Az intézkedések együttesen segítenek minimalizálni az árvízveszélyt, csökkenteni a vízszennyezést és javítani a városrész csapadékvíz elvezetésének hatékonyságát. A helyesen megtervezett és megvalósított patakmeder rendezése hosszú távú előnyöket nyújthat a környezet és a lakosság számára egyaránt.

További híreink

Legfrissebb galériák