Értékes Pécs

2013. február 21.

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye, a Pécsi Zsidó Hitközség, a Pécs-Belvárosi Református Egyházközség és a Pécs-Kertvárosi Református Egyházközség konzorciumi formában, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. menedzselésével valósítja meg a több, mint 407 millió forint összköltségvetésű Értékes Pécs című projektet.

Pécs 2010-ben az Európa Kulturális Fővárosa Program segítségével nagy lépést tett a város meglévő kulturális és történelmi értékeinek fejlesztésére és turisztikai kínálatának szélesítése érdekében. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja azonban továbbra is a város turisztikai vonzerejének növelése, történelmi, kulturális, vallási sokszínűségének bemutatása, a vendégéjszakák számának növelése és komplex turisztikai csomagok kínálata.

Pécs városát az elmúlt 2000 év során mindig az etnikai, vallási, kulturális sokszínűség jellemezte, ennek bemutatása és megismertetése érdekében döntött úgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, hogy a helyi vallási gyülekezetekkel és saját cégeivel (Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.) közösen egy komplex turisztikai projektjavaslatot dolgoz ki.

A vallási és történelmi értékeket komplexen bemutató projekt konzorciumvezetője a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a konzorcium tagjai:
- Budai Szerb Ortodox Egyházmegye,
- Pécsi Zsidó Hitközség,
- Pécs-Belvárosi Református Egyházközség,
- Pécs-Kertvárosi Református Egyházközség.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2012. október 1-én nyújtott be az Értékes Pécs című pályázatot, melynek sikeréről a Közreműködő Szervezetként eljáró Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2012. december 19-én értesítette a konzorciumvezető Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-t.

Pécs város meglévő, több évszázadra, illetve évezredre visszanyúló történeti és vallási örökségét, sokszínűségét, kultúrája és hozzájuk kapcsolódó értékeit interaktív módon bemutató Értékes Pécs című projektben az egyes helyszíneken az alábbi fejlesztések kerülnek végrehajtásra:

1. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.:
Cella Septichora: A 2000 óta világörökségi helyszínként funkciónál épületegyüttesben a digitális tartalmak kerülnek fejlesztésre (interaktív táblák, projektoros vetítés az építmény építése kori társadalmi, történeti, földrajzi környezet ismertetését szolgálják), továbbá új projektor, vetítővászon, tárolók, vitrinek, kronoszkóp, interaktív terminálok kerülnek beszerezésre.

Ókeresztény Mauzóleum: A tervek szerint a meglévő makett tároló kerül megújításra és a falfestmények megvilágításának időkapcsolós korszerűsítése készül el oly módon, hogy az egyes alkotások keletkezésének időrendiségét, létrejöttük, mondanivalójuk értelmezését segíti. A projektoros vetítés szolgálja a római kori város életének bemutatását.

Középkori Egyetem: Az Értékes Pécs projektnek köszönhetően megtörténik a Középkori Egyetem tényleges tartalommal történő feltöltése. Sor kerül a későközépkori Pécs, és az egyetem épületéhez kapcsolódó történeti dokumentumok, épületmaradványok bemutatásra. Az Aranyos Mária kápolnában Vilmos püspök síremlékének maradványai kerülnek kiállításra, továbbá LCD televízió, az épület rekonstrukciójának gömbpanorámája segíti a látogatót az épület értelmezésében, és a kulturális mondanivalóhoz történő hozzáférésben. Az épületben további kőfaragványok, tablók, valamint számítógépes terminál kerül elhelyezésre.

2. Budai Szerb Ortodox Egyházmegye:
A helyszín a Pécs, Zrínyi utca 15-ben található, a fejlesztés során új építésű kápolna és harangtorony teljes egészében akadálymentesen kerül kialakításra. A tér belső kialakítása az ortodox vallás értékeihez igazodva letisztult festett felülettel készülnek.

A régi, utcafronti épület esetében megszűntetésre kerül a liturgikus funkció. Itt kerül kialakításra a „Baranya megyei Szerb Egyházművészet” című állandó kiállítás. A kiállításhoz kapcsolódóan 31 db műtárgy (ikon, ikonosztáz) kerül bemutatásra.

3. Pécsi Zsidó Hitközség:
A pécsi zsinagógában javításra kerülnek a főhajó beázásából adódó hibák mintegy 30 m2-es felületen, új tetőkibúvó létesül a könnyebb karbantartás érdekében, továbbá a hőhidas szerkezetek miatt a csapadékcsatornában fűtőszál kerül elhelyezésre a lefagyások meggátlása érdekében. Megvalósul az orgona és az orgonaszoba rendbetétele (ezzel párhuzamosan kerül sor az orgona kiszerelésére, elszállítására és tisztítására). A sérült vakolatok nagyságrendileg 100 - 100 négyzetméteren kerülnek javításra, a sérült gipsz elemek pótlása is megtörténik, továbbá annak érdekében, hogy a bejárati előcsarnok egész évben használható legyen, elkészül a bejárati kapuk tömítése, illetve elektromos fűtőtestek biztosítják a temperált viszonyokat a téli időszakban is.

A projekt keretein belül kerül létrehozásra, egy Pécs zsidó lakosságának történelmével foglalkozó kiállítás, mely a zsinagóga 1 emeleti északi és déli karzatán kerül elhelyezésre. A kiállítás interaktívvá tétel érdekében tablók, multimédiás eszközök, hangrendszer kerülnek beszerzésre.

4. Pécs-Belvárosi Református Egyházközség:
A fejlesztés keretein belül a Belvárosi Református Egyházközség a Szabadság úti református templom melletti Sztáray- teremben reformációtörténeti kiállítás kerül kialakításra. A fejlesztés érdekében a sor kerül a gyülekezeti terem akadálymentesítésére, és interaktív fejlesztésére (tárolók, projektor, multimédiás lejátszó, konzol, információs tablók).

5. Pécs-Kertvárosi Református Egyházközség
A Kertvárosi Református Egyházközség a fejlesztés keretében új orgonát és 159 db ornamentika mintájú festett kazettát szerez be a templom akadálymentesítése mellett.

A fejlesztés további elemei:

Az Értékes Pécs pályázat célja, hogy az által kínált kiállítások, látogatóhelyek mind interaktívak legyenek, megfeleljenek a 21. század kihívásainak, ennek érdekében került a pályázatba betervezésre, az ún. InnoGuide rendszer, melynek lényege, hogy egy tematikus várostérképen feltüntetésre kerülnek a főbb nevezetességek (élménylánc-szerűen, 23 helyszín).

A térképet a város e célra szolgáló árusítóhelyein lehet megvásárolni, a projekt keretében pedig a látogatók a jegyek mellé kapják.  Minden nevezetességhez egy ún. QR-kód tartozik. A látogatók az adott látványelem képéhez tartozó kód – okostelefonnal történő - beolvasásával nem csak többnyelvű (magyar, angol, német, szerb, horvát) ismertetést hallanak, de az ismertetőket multimédiás kép- és video tartalom egészíti ki. Mindez jelentősen javítja a város turisztikai potenciálját, hiszen a tartalmas városnézés így akár önállóan is megoldható.

A projekt sikere érdekében közös honlap (digitális látványtárral) és közös marketingstratégia kerül kidolgozásra.

A fejlesztés alapadatai:
1. A projekt költségvetése:

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.: 142 925 818 Ft (támogatás: 142 925 818 Ft)
Pécsi Zsidó Egyházközség: 119 728 239 Ft (önerő: 5 986 412 Ft, támogatás: 113 741 827 Ft)
Pécsi Szerb Ortodox Egyházközség: 79 142 840 Ft (önerő: 3 957 142 Ft, támogatás: 75 185 698 Ft)
Pécs-Belvárosi Református Egyházközség 23 040 187 Ft (önerő: 1 152 009 Ft, támogatás: 21 888 178 Ft)
Pécs-Kertvárosi Református Egyházközség 35 367 392 Ft (önerő:1 768 370 Ft, támogatás: 33 599 022 Ft)
Tartalék (Pécsi Zsidó Hitközség): 7 386 474 Ft (önerő: 369 324 Ft, támogatás: 7 017 150 Ft)

Összesen: 407 590 950 Ft (önerő: 13 233 257 Ft, támogatás: 394 357 693 Ft)

2. A projekt mérföldkövei:
Előreláthatólag a projekt kivitelezési munkálatai nyár közepén a közbeszerzési eljárásokat követően indulhatnak meg. A projekt hivatalos zárása 2015 februárjában esedékes.

A projekt közvetett (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség) és közvetlen (konzorciumi tagok és a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.) szereplői bíznak a projekt sikeres lebonyolításában, és abban, hogy az Értékes Pécs projekt által megteremtett turisztikai kínálat nagyban hozzájárul Pécs városának turisztikai fejlődéséhez.

A letölthető prezentációban található képek használatához engedélyt kell kérni a Pécsi Városfejejlesztési Nonprofit Zrt.-től (varosfejlesztes@pvfzrt.hu).

 

  • Értékes Pécs prezentáció pdf

    2013. február 21.

További híreink

Legfrissebb galériák