URBACT Markets

2013. március 26.

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. is részt vesz kilenc európai város részvételével megvalósuló európai uniós projekt megvalósításában, melynek célja, hogy Pécs város piacai is hozzájáruljanak a foglalkoztatás javításához, a vállalkozások számának növekedéséhez, valamint, hogy a piacok a város megújulása és a fenntartható gazdaság egyik fő motorjává váljanak.

A 800.000 Euró összköltségvetésű, az Európai Regionális Fejlesztési Alap által finanszírozott projektben Pécs mellett, Barcelona, London (Westminster, Anglia), Torino (Olaszország), Suceava (Románia), Dublin (Írország), Toulouse (Franciaország), Wroclaw (Lengyelország) and Attica (Görögország) vesznek részt. A projekt része az „URBACT Európai tapasztalatcsere és tanulási programnak”, mely a városok közötti tapasztalat és tudás megosztás lehetőségével támogatja a fenntartható városfejlesztést.  
A projekt kiemelkedő lehetőség biztosít a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-nek arra, hogy városi piacok működésével összefüggésben tapasztalatokat szerezzen, és olyan akciótervet valósítson meg, mely javítja a helyi foglalkoztatást, a kereskedelmi láncok hatékonyságát, hozzájárul a belváros további megújításához, és végső soron a piacokon keresztül iránymutatásként szolgál Pécs városának a fenntarthatóbb jövő eléréséhez. 
Az URBACT Markets projekt 2012. év májusában indult az ún. előkészítő szakasszal, öt város - London, Torino, Suceava, Plovdiv - és Barcelona, mint projektvezető partner részvételével, mely szakasz 2012. októberében zárult egy, a jelenlegi állapotot bemutató (state-of-art) tanulmánnyal. A tanulmány (elérhető: http://urbact.eu/en/projects/urban-renewal/urbact-markets/homepage) kiemeli a piacoknak a város megújításában, a fenntartható gazdasági fejlődésben, az egészséges életmóddal összefüggő helyi kínálati lánc rendszerében, valamint a gazdasági jólét fejlesztésében és a munkahelyteremtésben betöltött szerepét.  A projekt első szakaszának költségvetése 74.000 Euró volt.
A projekt kivitelezési szakasza
A párizsi székhelyű URBACT Monitoring Bizottság 2013. január 29-én jelentette be jóváhagyását az URBACT projekt kivitelezési szakaszának elindításához.
A projekt - az egyes résztvevő városok irányításával - három témakört ölel fel: az ún. technikai csoport felel a városi és társadalmi megújulásért, melynek vezetője Barcelona. London irányítja azt a csoportot, mely a fenntartható fejlődés elveire fektet különös figyelmet, különösen az élelmiszer elosztási lánc, és a költség hatékony és környezetbarát épület fenntartás témakörében. Torino feladata a piacok gazdasági, ill. foglalkoztatással összefüggő, valamint a vállalkozások előnyeit kiaknázó ismeretek fejlesztése.
Az elkövetkező 7 hónapban (februártól-augusztusig) a résztvevő városok feladata a saját piacaikra vonatkozó ún. SWOT elemzés, ill. mind a három fent említett terület vonatkozásában a legjobb megoldásokat összegyűjtő kézikönyv elkészítése.
A projekt második szakasza (2013. szeptember – 2015. január) a helyi stratégia részeként konkrét javaslatok, akciótervek készítésének az időszaka. A projekt teljes időtartama alatt fontos az összes érdekelt - a piaci árusokat képviselő szervezetek, a kamarai vezetők, a beszállítók, a lakosság, a kereskedők, és egyéb más szervezetek - részvétele.
A végső szakaszban (2015. áprilisig) kerülnek megvalósításra az egyes javaslatok. Európa szerte kiemelt jelentőségű a piacok jelentőségének hangsúlyozása, ezért a partner városokban várhatóan 2014. október és 2015. április között kerül megrendezésre, a már szervezés alatt álló „Európai Piaci Nap” elnevezésű esemény.
Pécs város számára az URBACT Markets projekt lehetőség arra, hogy a turisztikai, gazdasági és egyéb fejlesztéseit az uniós (Európai Agenda) előírásoknak megfelelően valósítsa meg. A program keretében többek között:
- Megfogalmazásra és elfogadásra kerül egy a piacokat érintő átfogó akcióterv.
- Ismertté, és így támogathatóvá válnak új lehetőségek, beruházások és egyéb kezdeményezések.
- A partner városok piacról szóló hasznos ismeretei átadásra kerülhetnek Pécs számára.
- Megtartásra kerül az Európai Piaci Nap elnevezésű rendezvény a Búza vagy a Kossuth téren.
- Lehetőség nyílik uniós vagy más pénzügyi források elnyerésére.

A projekt segítségével átalakított piacok tökéletesen illeszkednek majd a „SMART” városok elnevezésű új Európai stratégiához, azáltal, hogy a piacok az építészeti fejlesztések, a környezeti megújulás, a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés, a helyi kereskedelmi láncok hatékonyabbá tételének eszközei lehetnek. Emellett támogatják a fenntartható város kialakításához megfogalmazott értékeket; támogatják a helyi termékeket, a helyi mobilitást, az egészséges étkezést és a helyi termelők és a városi közösségek közötti kapcsolatok kialakítását.
A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a piacokkal összefüggésben a „Central Market projekt – a városi piacok revitalizációja” elnevezésű EU projektben is részt vesz.

További híreink

Legfrissebb galériák