KÉK-Zöld Iroda Támogatási Szerződéskötés

2013. április 4.

2013. április 4-én kerül sor a KEOP-6.2.0/B/09-11-2011-0036 kódszámú „KÉK- Zöld Iroda megvalósítása a Melinda parkban” című pályázat ünnepélyes Támogatási Szerződéskötésre a megvalósító Konzorcium vezetője, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Közreműködő Szervezet, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. között.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. május 26-i ülésén 232/2011. számú határozatában döntött a KEOP-6.2.0/B/09-11 pályázati konstrukció keretében „KÉK- Zöld Iroda megvalósítása a Melinda parkban” című pályázat benyújtásáról, valamint a pályázathoz szükséges sajáterő biztosításáról. A projektet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi formában valósítja meg a Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesülettel és az ÖKOVÁROS - ÖKORÉGIÓ Alapítvánnyal közösen. A projektmenedzsment feladatokat a a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. látja el. A 2012. december 17-én kelt támogatói döntést követően a konzorcium tagjai a városfejlesztési társaság koordinációja mellett megkezdték a projekt megvalósításának előkészítését, melynek első mérföldköve a Támogatási Szerződés megkötése 2013. április 4-én.

A pályázat céljai teljes mértékben illeszkednek Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata oktatási és fenntarthatósági célkitűzéseihez, azaz a Melinda parkban a beruházás következtében létrejövő új központ egyaránt szolgálja majd a kertvárosi és pécsi diákság környezettudatos nevelését, a helyi közösség aktív kikapcsolódását, a fenntarthatóság eszméjének elterjedését. A város célja továbbá nem csak a diákok környezettudatos nevelése, hanem a felnőtt korcsoport folyamatos támogatása az otthoni és városrészi fenntarthatóság előmozdításában is, melyhez a KÉK-Zöld Iroda stabil hátteret biztosít.

A KÉK-Zöld Iroda fontos célja, hogy minden korcsoport számára biztosítsa az adott életszakaszhoz leginkább kapcsolódó fenntarthatósági ismeretet, ennek érdekében az alábbi rendezvények kerülnek megszervezésre az adott korcsoporthoz kapcsolódóan.

Kijelenthető, hogy a projekt összességében járul hozzá egy élhetőbb, fenntarthatóbb városrész kialakításához, biztosítva ezzel a fenntartható fejlődés helyi-területi kereteinek kialakítását.

Rendezvények/programok a felnőtt korcsoport számára:

Ökosuli felnőtteknek:
A havonta 2 órás időtartamban megrendezésre kerülő Ökosuli célja, hogy a résztvevők számára tájékoztatást adjon a modern hulladékgazdálkodás, távfűtés, fenntartható építészet, alternatív energiák, zöldterületek a panelok között, esővíz hasznosítás, biotermékek, biopiacok, közlekedési megoldások, szelektív hulladékgyűjtés, fenntartható háztatás kérdésében.

Zöldfórum:
A város és a városrész szakmai közönsége számára havonta megrendezésre kerülő Zöldfórum keretében a résztvevők olyan szakmai témákkal kapcsolatban tehetnek szert új és bővebb információkara, mint a: vízszolgáltatás, távhőszolgáltatás; hulladékgazdálkodás, fenntartható építészet, alternatív energiák a lakosság szolgálatában, fenntartható közterület és zöldfelület használat.

Zöld tanácsadó iroda:
A KÉK-Zöld Iroda célkitűzései között kiemelten szerepel a személyes interakció lehetőségének biztosítása, ennek érdekében az Iroda széles programpalettájába beépítésre került egy tanácsadó program.


Rendezvények/programok a felnőtt gyermek korcsoport számára:

Zöldműves klub:
A gyermek korcsoport leginkább játék és alkotás közben fogékony az új ismeretek befogadására. Ennek érdekében került a KÉK-Zöld Iroda programjába a Zöldműves klub, ahol a gyerekek alkotás közben ismerhetik meg a fenntarthatóság elméleti és gyakorlati alapjait, az újrahasznosítás fontosságát és megvalósítását, a természet védelmének kiemelt jelentőségét.

KÉK-Zöld Ökotábor:
A tábor célja ökológiai jellegű foglalkozások biztosítása, hangsúlyt fektetve a környezettudatosságra, az energiatakarékosságra, a gyermekek megismerkedhetnek a fenntarthatóság összefüggéseivel.

Környezeti nevelési program:
A rendhagyó környezetóra szerepe a környezettudatossággal és a fenntartható életmóddal kapcsolatos ismeretek átadása, a célcsoport tagjainak tájékoztatása a meglévő lokális problémákról, illetőleg tájékoztatás a probléma orvoslásával kapcsolatos eszközökről egy különleges környezetben, a Kék-Zöld bemutatóházban és parkban. Itt személyes tapasztalatot szerezhetnek többek között a fenntartható építészetről, az alternatív energiák használatáról, a fenntartható vízgazdálkodásról, a kertgazdálkodásról, a szelektívgyűjtésről és az újrahasznosítás lehetőségeiről.

Rendezvények/programok a felnőtt és a gyermek korcsoport számára:

Zöldike baba-mama klub:
A Zöldike Baba-mama Klub célja, hogy a kertvárosi, pécsi kismamák (és babáik) számára lehetőséget biztosítsanak a fenntarthatóság, újrahasznosítás, környezetvédelem elveinek megismerésére, illetve ezek otthoni gyakorlati hasznosítására.


Világnapok:
A megvalósítás két éve alatt összesen 12 „világnap” kerül megrendezésre a következő témákban: egészségvédelem, takarítás, energiatakarékosság, madarak és fák, környezetvédelem, víz. A világnapok mindegyike más-más tematikával épül fel, de összefoglalólag a következőket állapíthatjuk meg róluk: a rendezvények mindegyike kellő lehetőséget biztosít az adott világnappal kapcsolatos probléma (pl.: víz és vízszennyezés), a károk elhárítására illetve megelőzésére vonatkozó gyakorlati lehetőség megismerésére.

Melinda Fesztivál:
A program egyaránt szól a gyermekeknek, a fiataloknak és a családoknak, sőt ennél még szélesebb kört is érint (idősek, egyedülállók, stb.). A rendezvény céljai a következőek: gyakorlati szemléltetés, kipróbálási lehetőség biztosítása, közösségi program, közösségépítés.

A beruházás:

A sikeres pályázatnak köszönhetően a Melinda utcai szabadidőközpont épülete energia, víz, hő takarékossági, környezetvédelmi szempontok szerint kerül átalakításra. A megújult Kék- Zöld Iroda határoló falaira 12 cm-es közetgyapot réteg, míg a padlástérbe 25 cm-es hőszigetelés kerülhet. A felújítás során a teljes vízvezeték rendszer korszerűsítésre megtörténik, a wc tartályok, és az öntözőcsapok vízellátása esővíz segítségével kerül megoldásra. Az épület átalakítása természetesen nem nélkülözi az energiatakarékos megoldásokat: minden, állandó használatú helységben energiatakarékos fénycsöves, kompakt fénycsöves, ill. led- és lámpatestek kerülnek felszerelésre. Az átalakításnak köszönhetően az épületben egy 50 fős oktató terem kerül kialakításra (mely bemutatóteremnek is alkalmas), melyhez közvetlenül két irodahelyiség (tanácsadó szoba) kapcsolódik. Az épület délnyugati sarkában egy kisebb klubszerű helyiség is lesz, tovább az irodába érkezőket egy új tornác fogadja a beruházást követően. A jelenlegi mosdó, zuhanyzó, öltöző is modernizálásra kerül.


Ütemezés:

A KÉK-Zöld Iroda programja májusban indulnak, míg a kivitelezés előreláthatólag ősszel indulhat meg.

Pénzügyi adatok:
A projekt összköltségvetése bruttó 99 165 336 Ft, melyhez az Új Széchenyi Terv keretében a Konzorcium (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Ökováros- Ökorégió Alapítvány és a Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület) bruttó 94 207 069 Ft támogatást nyert.

További híreink

Legfrissebb galériák