Lezárult a „Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Pécs város közigazgatási területére” című projekt.

2013. június 17.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. menedzselésével megvalósuló projektnek köszönhetően 2013 nyarára elkészültek Pécs Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképei és zajcsökkentési intézkedési tervei.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés társfinanszírozásában támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek című, KEOP–6.3.0/Z pályázati konstrukciójában a „Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Pécs város közigazgatási területére” című projekt megvalósítására.

A rendszer bevezetésének célja:

Európai uniós irányelv és hazai jogszabályokban megfogalmazott kötelezettség a 100 000 főnél népesebb városok esetén stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítése. A projekt célja volt, hogy a jogszabályokban előírt feladatokat – a stratégiai zajtérképek és az erre épülő intézkedési tervek elkészítését – a vonatkozó előírások szerint teljesítse az Önkormányzat.

A projekt megvalósításával elkészültek az európai jogrendben előírt követelményeknek megfelelő stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek Pécs város közigazgatási területére.

Ezen túlmenően a projekt további célja volt annak biztosítása, hogy
• álljon rendelkezésre olyan adatbázis Pécs város közigazgatási területére, amely áttekintő helyzetképet ad a környezeti zajállapotról;
• teljes körű legyen a nyilvánosság tájékoztatása a környezeti zajterhelési adatokról, azok megfelelően értelmezhető módon (színes zajtérképek formájában) álljanak majd a lakosság rendelkezésére on-line elérhetőségeken (zajterkep.pecs.hu) keresztül;
• nemcsak az ipari és közlekedési eredetű zajterhelés nagyságára, a terhelés minősítésére, hanem a lakossági érintettségre vonatkozóan is álljanak megbízható adatok rendelkezésre.
A projekt eredménye:

A projekt eredményeként egy olyan térinformatikai alapú, a városi zajterheltség modellezhetőségét biztosító rendszer jött létre, amely mind a tervezési, mind pedig a különböző döntéshozatali folyamatokban figyelembe vehetővé és mérlegelhetővé teszi a környezeti zajállapot-tényezőt.

A projekt eredményei részletesen:
• a terület fejlesztéséért, „működtetéséért” felelős szervezet döntéshozói olyan információkhoz jutnak, amelyek a döntések meghozatalához mindenképpen szükségesek;
• javulni fog a hatósági ügyintézés, ellenőrzés minősége, növekedni fog a környezetpolitika formálásának hatékonysága;
• növekedik a társadalmi környezettudatosság;
• erősödik a részvételi demokrácia a zajvédelemmel kapcsolatos helyi döntéshozatali folyamatokban;
• a fejlesztések, tervezések során a várostervező, közlekedéstervező számára olyan eszköz áll rendelkezésre, amely a szakmai tervezéssel egyidejűleg ad megbízhatóan pontos információkat a tervezett változtatás következtében kialakuló környezeti zajállapotról;
• biztosított lesz a területfejlesztési és vidékfejlesztési programok összehangolása az egységes rendszerben történő megjelenítéssel, ábrázolással;
• biztosítottak lesznek azok a feltételek, amelyek zajcsökkentésre fordítható esetleges uniós források igénybevételét teszik lehetővé Pécs városa számára.

A Projekt főbb adatai:

Projekt megnevezése: Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Pécs város közigazgatási területére (KEOP-6.3.0/Z/10-2010-0004)
Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
A projekt összköltsége: 66 386 394 Ft
Megítélt támogatás: 63 067 074 Ft (95%)
Önerő: 3 319 320 Ft (5%)
Projekt időtartama: 2011. július 15.- 2013. június 30.

A szakmai közönség 2013. június 14-én ismerhette meg az eredményeket, míg a lakosság számára az intézkedési terv és a zajtérképek az alábbi linken érhető el:

http://zajterkep.pecs.hu/

További híreink

Legfrissebb galériák