ELKÉSZÜLT PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚJ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA VALAMINT VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

2014. október 28.

2014. SZEPTEMBER 25-ÉN FOGADTA EL A PÉCSI KÖZGYŰLÉS A VÁROS ÚJ, A 2014-2020-AS UNIÓS PÉNZÜGYI PERIÓDUSRA VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAIT.

Az elkészült dokumentumokban rögzített stratégiai irányokat 2014. szeptember 26-án a Zsolnay Negyedben tartott Regionális Településfejlesztési Konferencia keretében ismertette Páva Zsolt polgármester.

A rendezvényen Páva Zsolt elmondta, hogy Pécs város vezetése törekszik arra, hogy a dokumentumban megfogalmazott gazdaságilag, társadalmilag és ökológiailag egyaránt fenntartható várost megteremtse, mindezt úgy, hogy a fejlesztések fókusza a munkahelyteremtés és a befektetések ösztönzése. A város a fejlesztési terveit az Európa 2020 és Széchenyi 2020 programokhoz igazodva kívánja végrehajtani.

A rendezvényen a polgármester ismertette, hogy:
Pécs egyik elsődleges célja a város újraiparosítása, a helyi gazdasági társaságok fejlesztése és támogatása. Kiemelt célja városnak, hogy a 2014-2020 közötti pénzügyi periódusban folytassa a már megkezdett energetikai fejlesztéseket, valamint fenntartsa és folyamatosan fejlessze a környezetbarát közlekedés érdekében végrehajtott eddigi lépéseit. Pécs az elkövetkező években is minden beruházását a fenntarthatóság elvei mentén fogja végrehajtani, valamint kiemelten törekszik a város egyedülálló természetvédelmi értékeinek megvédésére. Pécs városa a Pécsi Tudományegyetem és a város innovációs szereplőivel közösen kívánja a város kulturális, kreatívipar és tudásipar fejlesztéseit végrehajtani.

Páva Zsolt beszédében kiemelte, hogy minden elkövetkező fejlesztésénél kiemelt szempont lesz, hogy az jelentősen javítsa a város élhetőségét, valamint hozzájáruljon Pécs fenntartható fejlődéséhez. A polgármester elmondta, hogy a város fejlesztése elképzelhetetlen a kapcsolódó régió és országrész bevonása nélkül, ennek érdekében Pécs igyekszik minél több megyei és határon átnyúló projektben is részt venni, annak érdekében, hogy a környező régió hasonlóan fejlődjön, mint annak központja.

A polgármester a konferencián ismertette, hogy a stratégiai dokumentumok elkészültét az Európai Unió és a Magyar Állam a „Fenntartható városfejlesztés- Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozása 2014-2020” című közel 40 millió forint összköltségvetésű projekttel támogatta.

A városvezető elmondta, hogy bizakodó az elkészült program sikeres megvalósításával kapcsolatban, hiszen a program úgy került kidolgozásra, hogy reagáljon a város főbb problémáira, és minden társadalmi réteg igényeit figyelembe véve tegyen javaslatot azok megoldására, a szükséges fejlesztési lépésekre.

A városvezető zárásként kifejtette, hogy az elkészült stratégiai dokumentumok a város honlapján megtekinthetőek.

További híreink

Legfrissebb galériák