Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Iparterület kialakítása a Pécsi Ipari Parkban (42277 és 42274/1 hrsz)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata stratégiai dokumentumaiban kiemelt célként határozta meg az alábbiakat:

 • város gazdasági alapjainak újjáépítése,
 • az iparterületek fejlesztése a helyben lévő és potenciálisan betelepülő vállalkozások számára,
 • a nagyfoglalkoztatók Pécsre vonzása és integrálása a megye‐régió gazdaságába, valamint
 • Pécs foglalkoztatási helyzetének javítása.

 

A fenti célok eléréséhez biztosít kiváló alapot az ipari területeket fejlesztő TOP-6.1.1 felhívás, mely a Pécsi Ipari Park intenzív kihasználtsága okán további, értékesítést célzó és a helyi termelést-szolgáltatást kiszolgáló ipari területek kialakítását, üzem-csarnok létesítését szerepelteti a fókuszban, annak érdekében, hogy a helyi ipari termelés volumene, ezzel párhuzamosan pedig a helyi foglalkoztatottsági helyzet is szignifikánsan növekedjen.

A fejlesztés tervezett helyszínei a Pécs, 42277 és 42274/1 helyrajzi számú ipari ingatlanok.

 

A fejlesztés bemutatása:

A 42277 helyrajzi számú területre 2015-ben a tulajdonos Pécs Holding Zrt. tárgyalásokat folytatott egy 7.000 m2 alapterületű üzemcsarnok építésére. A 42277 hely-rajzi számú terület mérete: 21 870 m2. A terület feltérképezését követően derült ki, hogy egy NA 500 Sentab vezeték (Kertvárost ellátó vízvezeték) halad keresztül a terület Keleti részén, és ezért nem helyezhető el a csarnok, valamint a terület közútról nem megközelíthető. A 42277 helyrajzi számú ingatlan 100%-ban a Pécs Holding Zrt. tulajdona, azonban a 42274/1 helyrajzi számú ingatlan a Pécsi Hipermarket Kft. tulajdona, így mindenképpen szükséges utóbbi terület megvétele – az ingatlan vásárlásának költsége a pályázatban elszámolható tétel.

 

A fenti területre az jelen projekt keretében az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:

 • A 42277 helyrajzi számú ingatlan esetében:
 • A területen lévő NA 500 Sentab vezeték kiváltása a Keleti telekhatárra.
 • Tereprendezés.
 • A telekre való közművek – ivóvíz, szennyvíz, áram, gáz – kiépítése.

 

A 42274/1 helyrajzi számú ingatlan esetében

 • Ingatlanvásárlás.
 • Telekbehajtó építése bekanyarodó sávval.
 • Buszöböl pár megépítése.

 

A fenti projekt mellett a keleti városrészben további két hasonló léptékű fejlesztés valósulhat meg a pályázati kiírásnak köszönhetően.

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Iparterület kialakítása a Pécsi Ipari Parkban (42277 és 42274/1 hrsz), TOP-6.1.1-15-PC1-2016-00002
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat banyújtása 2016. június 17.
Támogatási szerződés aláírása 2016. december 13.
Projektkezdés 2016. december 13.
Projektzárás 2018. március 31.
Elszámolható projektköltség 147 550 000 Ft
Igényelt támogatás 147 550 000 Ft
Megítélt támogatás 147 550 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 147 550 000 Ft