Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Iparterület kialakítása a Pécsi Ipari Parkban (42262/3 és 42264 hrsz)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata stratégiai dokumentumaiban kiemelt célként határozta meg az alábbiakat:

  • város gazdasági alapjainak újjáépítése,
  • az iparterületek fejlesztése a helyben lévő és potenciálisan betelepülő vállalkozások számára,
  • a nagyfoglalkoztatók Pécsre vonzása és integrálása a megye‐régió gazdaságába, valamint
  • Pécs foglalkoztatási helyzetének javítása.

 

A fenti célok eléréséhez biztosít kiváló alapot az ipari területeket fejlesztő TOP-6.1.1 felhívás, mely a Pécsi Ipari Park intenzív kihasználtsága okán további, értékesítést célzó és a helyi termelést-szolgáltatást kiszolgáló ipari területek kialakítását, üzem-csarnok létesítését szerepelteti a fókuszban, annak érdekében, hogy a helyi ipari termelés volumene, ezzel párhuzamosan pedig a helyi foglalkoztatottsági helyzet is szignifikánsan növekedjen.

A fejlesztés tervezett helyszínei a Pécs, 42262/3 és 42264 helyrajzi számú ipari ingatlanok.

A fejlesztés bemutatása:

A 42262/3 hrsz.-ú területre 2015 évben a Pécs Holding Zrt. tárgyalásokat folytatott több befektetővel, akik 1500-2000 m2 alapterületű üzemcsarnokot szerettek volna megvalósítani.

A terület domborzata nagyon változatos képet mutat. Közútról nem megközelíthető. A közművek a telek határ közelében találhatóak.

A 42262/3 hrsz.-ú terület 100%-ban a Pécs Holding Zrt. tulajdona. A 42264 helyrajzi számú Francia u. 100%-ban önkormányzati tulajdonú terület. A későbbi hasznosíthatóságának érdekében szükséges a Francia utca meghosszabbítása a telek déli hosszúságában. A későbbiekben szükséges teljes hosszában megépíteni a Mohácsi útig. A Mohácsi úton van a buszmegálló és az út megépítés nagyban segítené a munkába járást a környéken dolgozóknak.

A fenti területre a jelen projekt keretében az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:

42262/3 helyrajzi számú ingatlan:

  • Tereprendezési munkálatok
  • A telekre való közművek – ivóvíz, szennyvíz, áram, gáz – kiépítése;

 

42264 helyrajzi számú ingatlan:

  • Francia u. meghosszabbítása, útépítés cca 60 m hosszúságban

 

A beruházási terület mérete (42262/3): 6200 m2

A fenti projekt mellett a keleti városrészben további két hasonló léptékű fejlesztés valósulhat meg a pályázati kiírásnak köszönhetően.

A június 17-én benyújtott pályázat összköltsége nettó 94,915 millió forint.

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Iparterület kialakítása a Pécsi Ipari Parkban (42262/3 és 42264 hrsz), TOP-6.1.1-15-PC1-2016-00003
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat banyújtása 2016. június 17.
Támogatási szerződés aláírása 2016. december 13.
Projektkezdés 2016. december 13.
Projektzárás 2018. március 31.
Elszámolható projektköltség 94 915 000 Ft
Igényelt támogatás 94 915 000 Ft
Megítélt támogatás 94 915 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 94 915 000 Ft