Pécs Paktum

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt célja, hogy a város foglalkoztatási szintjét emelje, a munkaerőpiaci integrációs programokat támogassa, sikeresen megvalósítsa, ennek érdekében pályázatot nyújtott be a Baranya Megyei Kormányhivatallal, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel közösen, konzorciumi formában a TOP-6.8.2-15 kiírásra Pécs Paktum címmel, 2016. március 31-én.

Az elmúlt években mind megyei szinten (Baranya Paktum címmel), mind pedig helyi szinten (Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktuma címmel) sikeresen kerültek lebonyolításra azok az EU-s támogatású projektek, amelyek a baranyai és pécsi foglalkoztatási helyzet javítását tűzték ki célul; e projektekben a foglalkoztathatóság és foglalkoztatottság növelésének eszközei az alapvető munkaerőpiaci ösztönzők voltak: bértámogatás-típusú eszközök, képzési célú támogatások, információszolgáltatás és a mobilitás, valamint munkába járás támogatása.

Annak ellenére, hogy a korábbi pályázatok megvalósítása sikeres volt, feltétlenül szükséges a foglalkoztatási együttműködések folytatása a 2014-2020-as fejlesztési időszakban is, hiszen a helyi szintű foglalkoztatáspolitikai mutatók egyöntetűen a beavatkozások további szükségességét támasztják alá:

  • az elmúlt 3 évben az pécsi járásban az álláskeresők aránya folyamatosan 11% körül mozgott a gazdaságilag aktívakhoz képest és 5,5%-os értéket mutatott az aktívkorúakhoz viszonyítva. Ezek a helyi adatok mindkét esetben rosszabbak az országos átlagnál, hiszen Magyarország egészére vetítve az álláskeresők aránya 7,6% a gazdaságilag aktívakhoz képest és 4,9% az aktívkorúakhoz viszonyítva.
  • Az álláskeresők körében a legnagyobb számarányt a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel, illetve a szakmunkás képesítéssel rendelkezők képezik (együttes arányuk meghaladja az álláskeresők 60%-át).
  • Pécs és térsége esetében fontos jellemző még, hogy az álláskeresőkön belül a legalább 1 éve álláskeresőként nyilvántartásba vettek aránya meghaladja a 30%-ot.

 

A pályázat területi fókuszát a pécsi járás képezi, ezen belül a koncentrált problémakezelés érdekében a szociális városrehabilitációval érintett keleti városrész is kiemelt szerepet kap – különösen fontos tényező ez azon pályázati kitétel miatt is, hogy a kiírás alapvetően a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását, foglalkoztathatóságának javítását támogatja.

A felhívásban meghatározott belső, minimális és maximális költségkorlátok figyelembe vételével a végső cél az, hogy mintegy 200-250 fő tartós foglalkoztatása valósuljon meg.

A bruttó 850 000 000 Ft összköltségvetésű pályázat Támogatási Szerződésének aláírására 2016. június 23-án történt meg, mellyel párhuzamosan megkezdődött a pályázat megvalósítása is. A Pécs Paktum projekt 60 hónapos időtávot ölel fel 2016. július 01. és 2021. június 30. között.

Pécs Paktum, TOP-6.8.2-PC1-2016-00001
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partnerek:
Baranya Megyei Kormányhivatal
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Pécsi Városfejlesztési NZrt.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. március 31.
Támogatási szerződés aláírása 2016. június 24.
Projektkezdés 2016. július 1.
Projektzárás 2022. szeptember 30.
Elszámolható projektköltség 850 000 000 Ft
Igényelt támogatás 850 000 000 Ft
Megítélt támogatás 850 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 850 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák