Új pécsi vásárcsarnok megépítése

Pécs MJV Önkormányzata a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklus forráslehívásinak előkészítési folyamatában több olyan stratégiai dokumentumot is elkészített, amelyek nevesítve tartalmazzák a város legfontosabb fejlesztési szükségleteit, a legfontosabb fejlesztési irányokat. Ennek megfelelően készült el 2014-ben az új Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásaihoz illeszkedő, 2015-ben elfogadott Integrált Területi Program (ITP). Mindkét dokumentum a város legfontosabb projektjeit nevesítve is tartalmazza, melyek között az új pécsi vásárcsarnok megépítése, mint a város egyik legfontosabb fejlesztési szükséglete kiemelten szerepel. A városvezetés kezdeményezésére 2015-ben lefolytatásra került egy kérdőíves konzultáció, a Pécs2020 Konzultáció, melyen a pécsiek véleményét kikérve kerültek a fejlesztések egyeztetésre, melyen szintén egyértelműen az a vélemény fogalmazódott meg, hogy a városnak és a városlakóknak szükséges van egy új vásárcsarnokra.

Pécs városa a helyi gazdaság jelentős élénkítési szándéka mellett ezért úgy határozott, hogy a helyi piaci forgalom növelése, a vásárlói igények nagyobb és minőségibb kiszolgálása, a helyi termelők előnyben részesítése és támogatása érdekében egy új vásárcsarnokot létesít a TOP-6.1.3 konstrukció keretében.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. április 23-ai ülésén 128/2015. (04. 23.) sz. határozatával döntött „Városépítészeti és építészeti tervpályázat az új pécsi Vásárcsarnok és Rövid Ellátási Lánc központ épületére és környezetének rendezésére” tárgyú nyílt tervpályázat elindításáról. A tervpályázat eredményes volt, a pályamunkák igen sok hasznosítható javaslatot tartalmaztak. Az I. díjat a Bíráló Bizottság mégsem adta ki, mert nem talált olyan pályamunkát, amely önmagában, akár kisebb korrekciók után a további tervezés alapja lehetett volna. Ugyanakkor a benyújtott pályamunkák közül a Bíráló Bizottság a pályamunkákban lévő hasznosítható javaslatok alapján kiadott: 3 db II. díjat, 1 db III. díjat, 2 db kiemelt és 3 db megvételt.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 244/2016. (06. 23.) határozatával hozott döntést a 100%-os támogatás intenzitású „Helyi gazdaságfejlesztés: Új pécsi vásárcsarnok megépítése” című pályázat beadásáról. Az Önkormányzat felkérésére a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2016. július 05-én benyújtotta a pályázatot, amelyet a Közreműködő Szervezet TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002 azonosítószámon regisztrált és 2016. november 24. napon kelt támogató döntés szerint 2 784 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesített.

A tervező kiválasztás érdekében megindított eljárásban a Gettoplan Bt. a BluePlan Mérnökiroda Kft-vel, mint konzorciumi partnerrel közösen nyújtott be ajánlatot, melynek pozitív elbírálását követően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a konzorciummal szerződést kötött a tervezési munkák elvégzésére.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2017. 05. 16. napon kelt BA-04/E/00166-23/2017 ügyiratszámú határozatában a beruházás terveit építési engedélyben részesítette.

Pécs Megyei Jogú Város a rendelkezésre álló tervek alapján előzetes piackutatást végzett, amely alapján megállapították, hogy az akkoriban bekövetkezett drasztikus építőipari áremelkedés miatt a rendelkezésre álló forrásból a projekt nem valósítható meg. Annak érdekében, hogy az új vásárcsarnok megépítésre lehetőség nyíljon, az engedélyezési és a tendertervek teljes átdolgozása és racionalizálása valósult meg, a 2018. 04. 16. napon megkötött tervezési szerződés alapján.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2018. 08. 21. napon kelt BA-04/E/00348-18/2018 ügyiratszámú határozatában építési engedélyben részesítette az új Pécsi Vásárcsarnok csökkentett műszaki tartalmú terveit, mellyel a beruházás a következő paraméterekkel volt elindítható:

Az 1 szintes épület nettó alapterülete 6200,45 m2 lett. Az épület déli oldalán helyet kapott egy feltöltő udvar 13 db tehergépjármű és 20 db személygépjármű számára helyet biztosító parkolóval, valamint a csarnok keleti oldalán egy 47 férőhelyes parkoló létesült.

Az összes piactér nagysága: 2908 m2. A főhajó 1961 m2, amely 184 db asztali árusítóhelynek biztosít helyszínt. Emellett a kiadható üzlethelyiségek száma 64 db, ideértve a büféket, sajt- és tejtermék, valamint húsárusítást, sütőipari árusítást, zöldség-gyümölcs árusítást és egyéb ágazati árusítást. A Vásárcsarnok külső piacterén 34 db fedett asztali árusítóhely, 48 db napernyővel rendelkező asztali árusítóhely létesült.

A fentiek mellett az új épületben kap helyet egy 143,3 m2-es kiadható étterem és egy üzlet is. Az épületben összesen 1380 m2 kiadható üzlethelyiség lett kialakítva, amelyeknek a funkcióit úgy határozták meg, hogy a jelenleg üzemelő vásárcsarnokból minden bérlő kaphasson helyet az új vásárcsarnokban is, de legyen lehetőség arra, hogy új piaci szereplők is beköltözhessenek.

A racionalizált tervdokumentációk építési engedélyeztetését követően kivitelezési közbeszerzést folytattak le, amely Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 251/2019. (VI. 19.) számú határozata alapján eredményesen zárult. A kivitelezési tervek elkészítésére és a létesítmény megvalósítására a legkedvezőbb ajánlatot a B Build and Trade Kft. adta. A 3 059 997 775 Ft összegű kivitelezési díj meghaladta a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget, ezért az Önkormányzat többlettámogatási kérelmet nyújtott be Magyarország Kormányához 415 779 890 Ft-os igénnyel.

A kivitelezési szerződést 2019. augusztus 16-án írták alá azzal, hogy az építési munkálatok csak akkor indulhatnak meg, ha a szükséges többletfedezet rendelkezésre áll. Közel egy évnyi várakozás után az új pécsi városvezetés 2020. júliusi döntésével biztosította a többletfedezetet annak érdekében, hogy az új vásárcsarnok megépülhessen. Ezt követően 2020. októberében született meg a kormánydöntés a többletforrás biztosításáról.

A Kormány 1640/2020. (X. 5.) Korm. határozata alapján, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott, egyes projektek támogatásának növeléséről döntött. Ennek köszönhetően az új pécsi Vásárcsarnok megépítése, TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002 azonosítószámú projekt további 415 779 890 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

Az új pécsi Vásárcsarnok munkaterület átadás-átvételi eljárása 2020. július 31-én lezajlott, ezt követően indult meg a rendelkezésre álló engedélyes és tendertervek alapján a kiviteli tervek elkészítése, valamint a projekt fizikai megvalósítása: megkezdődtek a földmunkák, továbbá az épület alapozása is.

Az alapozási munkálatokkal 2020. novemberében végeztek, ezt követően indult meg az előgyártott vasbeton tartószerkezeti elemek szállítása az építési területre, amelyeknek a bedaruzása 2020. december közepéig történt meg. 2020. év végére az új Vásárcsarnok szilárd alapjai és felállított pillérei miatt már körvonalazódott az épület befoglaló mérete.

A kivitelezési tevékenység az alap műszaki tartalmat tekintve 2021. január 13-án elérte a 25%-os, 2021. június 30-án az 50%-os, 2021. november 30-án a 75%-os, 2022. április 19-én a 100%-os műszaki készültséget. Így ezzel párhuzamosan zajlott a hatósági engedélyezési eljárások lefolytatása.

Pécs Megyi Jogú Város Önkormányzata bízik benne, hogy az elkészült új Vásárcsarnok nemcsak a pécsiek, köztük az árusok és a vásárlók, hanem a városba érkező turisták tetszését is elnyeri.

 

Új pécsi vásárcsarnok megépítése, TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Vármegyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. július 5.
Támogatási szerződés aláírása 2016. december 13.
Projektkezdés 2016. augusztus 16.
Projektzárás 2022. augusztus 8.
Elszámolható projektköltség 3 661 974 729 Ft
Igényelt támogatás 3 661 974 729 Ft
Megítélt támogatás 3 661 974 729 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 3 661 974 729 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák