Új pécsi vásárcsarnok megépítése

Pécs MJV Önkormányzata a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklus forráslehívásinak előkészítési folyamatában több olyan stratégiai dokumentumot is elkészített, amelyek nevesítve tartalmazzák a város legfontosabb fejlesztési szükségleteit, a legfontosabb fejlesztési irányokat. Ennek megfelelően készült el 2014-ben az új Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásaihoz illeszkedő, 2015-ben elfogadott Integrált Területi Program (ITP). Mindkét dokumentum a város legfontosabb projektjeit nevesítve is tartalmazza, melyek között az új pécsi vásárcsarnok megépítése, mint a város egyik legfontosabb fejlesztési szükséglete kiemelten szerepel. A városvezetés kezdeményezésére 2015-ben lefolytatásra került egy kérdőíves konzultáció, a Pécs2020 Konzultáció, melyen a pécsiek véleményét kikérve kerültek a fejlesztések egyeztetésre, melyen szintén egyértelműen az a vélemény fogalmazódott meg, hogy a városnak és a városlakóknak szükséges van egy új vásárcsarnokra.

Pécs városa a helyi gazdaság jelentős élénkítési szándéka mellett ezért úgy határozott, hogy a helyi piaci forgalom növelése, a vásárlói igények nagyobb és minőségibb kiszolgálása, a helyi termelők előnyben részesítése és támogatása érdekében egy új vásárcsarnokot létesít a TOP-6.1.3 konstrukció keretében.

Az új vásárcsarnok főbb, már ismert paraméterei: Pécs MJV Önkormányzata több fórumon elfogadta a vásárcsarnok tervpályázati kiírását, illetve az ahhoz kapcsolódó műszaki tartalmat, így ennek megfelelően az alábbiakban a vásárcsarnok legfőbb műszaki paraméterei kerülnek összegzésre, melyek az uniós pályázat alapját jelentik:

  • A vásárcsarnok az ún. Zólyom tömbben kerül megépítésre, a Bajcsy-Zsilinszky utca Zólyom utca – Ipar utca által határolt tömbben, összesen 1,4 hektár nagyságú területen. Pécs MJV Önkormányzata a telkeket a Modern Városok Program keretében a Magyar Állam által nyújtott támogatásból megvásárolta, így azok a projekt számára rendelkezésre állnak.
  • A korábbi tervpályázati kiírásnak megfelelően a vásárcsarnok funkció ellátására Pécs MJV nagyságrendileg 5000 nm-es ingatlan megépítését tartotta reálisnak, így a pályázat benyújtásakor egy nagyságrendileg 5000 nm-es épület megépítéséhez kéri Pécs MJV az európai uniós támogatás biztosítását.
  • Az új helyszín alkalmas nemcsak egy rendkívül modern vásárcsarnok kiépítésére, de a jogszabályban is előírt szükséges parkolóhelyek kialakítására is. Természetesen megnövekedett piaci-kereskedelmi forgalommal számolunk, aminek elengedhetetlen feltétele a vásárlási körülmények minél teljesebb kialakítása-biztosítása.
  • Összességében is elmondható tehát, hogy nemcsak Pécs és az agglomeráció lakosságának véleménye szerint van különös fontossága egy új, modernebb és nagyobb csarnoknak, de a helyi termelők, kereskedők számára is alapvető szükséglet egy olyan modern piaci környezet megléte, ahol termékeiket hatékonyabban tudják értékesíteni. Pécs számára az Integrált Településfejlesztési Stratégiában is alapvető fontosságú a helyi gazdaság fejlesztése és a helyi termékek előnyben részesítése (a rövid ellátásiláncok alapstruktúrájának erősítésével), következésképpen egy új, nagyobb és modernebb vásárcsarnok alapvető szükségletet a város működése, fejlődése szempontjából. Fontos egyúttal kiemelni azt is, hogy a fent jelzett indokok miatt a meglévő vásárcsarnok épülete nem fejleszthető és bővíthető a lakossági-kereskedelmi igényekhez igazodóan. Pécs városa a meglévő épületet egyéb forrásból közcélú, közérdekű céllal kívánja hasznosítani.

 

Új pécsi vásárcsarnok megépítése, TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. július 5.
Támogatási szerződés aláírása 2016. december 13.
Projektkezdés 2016. december 13.
Projektzárás 2022. június 30.
Elszámolható projektköltség 3 199 779 890 Ft
Igényelt támogatás 3 199 779 890 Ft
Megítélt támogatás 3 199 779 890 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 3 199 779 980 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák