Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 2.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata hosszú távú stratégai célja a megújuló energiafelhasználásának növelése, az ehhez kapcsolódó infrastruktúra növelése, melyhez pályázati lehetőséget biztosít a TOP-6.5.2-15 pályázati felhívás, amelyre a város 3 db pályázatot nyújtott be.

A projekt teljes költsége: 192 276 040 Ft
A projekt elszámolható költsége: 190 926 040 Ft
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 114 555 624 Ft
OP-ból nem elszámolható ÁFA: 810 000 Ft

Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei: 540 000 Ft
Támogatás mértéke: 60%
Támogatás összege: 115 365 624 Ft

A TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002 azonosítószámú projekt az Operatív Programból nem elszámolható ÁFÁ-t tartalmaz. Az Operatív Program keretében nem elszámolható ÁFA összege 810.000 Ft, az arra jutó támogatás utófinanszírozása hazai forrásból történik, a támogatás összege 810.000 Ft.

A pályázat felhívás értelmében önállóan támogatható tevékenység a közcélú fűtési, hűtési és villamos energia igény kielégítése biomassza alapon, geotermikus energiával, illetve napenergia alapú villamos erőművek létrehozásával. Pécsett a fenti lehetőségek közül alapvetően a napenergia hasznosítására nyílik lehetőség, tekintettel arra, hogy a geotermikus energia feltárásához további kutatásokra van szükség, a távfűtés ma is 100%-ban biomassza alapon kerül biztosításra, így a felhíváshoz illeszkedve a megvalósítandó pályázati cél Pécs város számára a naperőműben történő közcélú villamos energiatermelés lehet.

Pécs MJV Önkormányzata valamennyi stratégiai dokumentuma tartalmazza, hogy a város adottságainak megfelelően elsősorban naperőművek létesítésével kapcsolódjon a megújuló energiatermelés és hasznosítás folyamatába Pécs, melyhez kitűnően illeszkedik a 2016. áprilisban átadott, Magyarország jelenlegi második legnagyobb, a közcélú energiatermelés szempontjából legnagyobb tüskésréti naperőmű is.

A projekt keretében elszámolható költség az energia termeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, a hálózati csatlakozási pontig történő hálózati eszközök létesítési költsége, a villamos energiatermelés méréséhez kapcsolódó berendezések költsége.

A pályázati szabályoknak megfelelően három pályázatban három önálló ún. kiserőmű kerül megépítésre egyenként 495 kWp teljesítménnyel. A naperőmű 260 W-os panelekből épül fel, melyek mezőket alkotnak, összesen 1920 db panel alkot egy kiserőművet. A napelemek 40 fokos, alapvetően déli dőlésszöggel kerülnek kihelyezésre. A naperőművek ún. mono-, vagy polikristályos elemekből állnak, melyek tükröződésmentesen állítják elő a villamos egyenáramot a napsugárzásból. A naperőműveket ún. mezőkben helyezik el (körbejárható, illetve tűzvédelmi szempontból engedélyezhető méretű mezőkben), melyekből a megtermelt egyenáramot inverterekkel váltóárammá alakítva kerül a hálózatba táplálásra a villamos áram. A három naperőmű összesen kb. 7-800 család éves villamos energia igényének megfelelő villamos áramot fog előállítani, amely az önkormányzat közcélú energiafogyasztásának költségét fogja csökkenteni.

A három kiserőmű elhelyezésének kivitelezése a Füzes dűlőben 2020. októberében befejeződött.

Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 2., TOP-6.5.2-PC1-2016-00002
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. június 29.
Támogatási szerződés aláírása 2017. június 15.
Projektkezdés 2016. július 11.
Projektzárás 2023. december 15.
Elszámolható projektköltség 190 926 040 Ft
Igényelt támogatás 114 555 624 Ft
Megítélt támogatás 114 555 624 Ft
Támogatás mértéke 60 %
Szerződött támogatás összege 114 555 624 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák