Az Ifjúsági-ház és a Centrum-parkoló fejlesztése

Pécs Megyei Jogú Város belvárosában a Jókai utca, Bajcsy Zsilinszky utca, Rákóczi út és a Nagy Lajos Király útja közé eső tömbben található közterület a Centrum-parkolóval és a szintén ott található Ifjúsági ház épületével központi elhelyezkedése miatt alapvetően befolyásolja a városképet. A terület rendezése, fejlesztése kulcsfontosságú a város számára.

A lehatárolt tömbben a belvárosra jellemzően vegyes felhasználású épületek és területek találhatók, így kereskedelmi, vendéglátó, közösségi, lakó továbbá iroda funkciók is. A terület gépjárművel történő megközelíthetőségét a belváros legnagyobb díjfizetős parkolója, a „Centrum parkoló” biztosítja, továbbá a terület belső részén a kereskedelmi épületek között további díjfizetés ellenében használható parkolók találhatóak, amelyeknek állapota a nagy forgalomtól jelentősen leromlott.

A parkolóhelyek javarészt zúzalékkal kerültek stabilizálásra, döntő mértékben nincsenek ellátva szilárd burkolattal, így száraz időben porzik. A felszíni csapadékvíz elvezetés a szilárd burkolat hiánya miatt nincs megoldva, hiányzik a csapadékcsatorna, valamint a helyi rendelet szerinti olajfogóműtárgy is. A parkolóállásokat nem lehet szabályosan kijelölni, így a szűkített parkolóméretek mentén lehet várakozni. Az árnyékot adó zöldfelület jelentéktelen mennyiségben van jelen a területen, a közvilágítás hiányos.

Az akcióterület középső részén található az Ifjúsági ház épülete, amelynek felújítása, hasznosítása évek óta problémát okoz a városnak, valamint a környezetében évekkel megkezdődött, de felhagyott beruházások miatt a terület teljesen használhatatlanná vált.

A tömbön belül a gyalogos és gépkocsival történő közlekedés rendezésére van szükség. Jelenleg a keleti és a déli oldalról – a parkolót megközelítve – van lehetőség gépkocsival a tömbön keresztüljutni. Északról zárt, nyugatról pedig csak egy zsákutcába végződő úton juthatunk a tömbbe. A belső területek nem rendelkeznek járdával.

A fent jelzett problémák megszűntetésére egy átfogó beruházás keretében van lehetőség. Ezen fejlesztés megvalósítására a TOP 6.3.2-15-ös számú „Zöld Város” pályázati felhívás keretében nyílik mód, amely pályázatban fenti tevékenységek elvégzése mellett mindenképpen szükséges gazdaságfejlesztési tevékenység megvalósítása is.

Ennek érdekében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt keretében valósítaná meg a jelenleg használaton kívüli Ifjúsági ház épületének fejlesztését, amelyet a későbbiekben magánvállalkozás(ok) részére kíván bérbe adni. A hasznosításhoz elengedhetetlen, hogy az épület teljes fejlesztése, korszerűsítése és bővítése megtörténjen.

Az Ifjúsági-ház épületén elvégzendő, szükséges beavatkozások:

-              az épület tartószerkezetének felülvizsgálata, szükség esetén megerősítése,

-              az épület bővítése további egy vagy két szinttel,

-              homlokzati nyílászárók cseréje,

-              külső hő és vízszigetelés,

-              homlokzatképzés,

-              új gépészeti rendszer fejlesztése, telepítése (hűtés, fűtés),

-              gyengeáramú rendszerek fejlesztése, telepítése,

-              irodahelyiségek és a hozzájuk kapcsolódó szociális blokkok kialakítása,

-              festési és burkolási munkálatok.

 

A jelenleg leromlott állapotú díjfizetés ellenében használható parkolók komplett fejlesztése és bővítése az alábbiak szerint történne meg:

-              a jelenlegi parkolóhelyek rendezése, parkolóhelyek számának bővítése,

-              a parkolók szilárd burkolattal való ellátása,

-              a parkolók csapadékvízelvezetésének megoldása, olajfogó műtárgy telepítése,

-              növénytelepítés a parkolóhelyek környezetében, amely csökkenti a városi hősziget kialakulását, javítja a mikroklímát, valamint zöldebbé, élhetőbbé teszi a belvárost,

  • a közvilágítás hiányos és korszerűtlen – fejlesztésével a közbiztonság javulása várható,
  • jelenleg a területen nincsenek akadálymentes parkolóhelyek, ezt a hiányt is pótolni szükséges,
  • a fejlesztés során 2 db elektromos gépkocsi részére a felhívás szerinti elektromos töltőállomás lesz biztosítva.

Az érintett területen jelenleg nincs összefüggő zöldterület, így az egykori Centrum-áruház épületének déli oldalán mintegy 900m2 -es területen valósulhat meg növénytelepítés és utcabútorok elhelyezése. A Centrum parkoló előtti terület rendezésével a városrész élhetőségének javítása a cél.

Mivel a fejlesztendő terület az Árkád – Centrum – Kereskedők háza tengely mentén helyezkedik el, emiatt a környezet rendezésével a terület új arculatot kap, a parkolás mellett pihenésre, rekreációra is lehetőséget kínál. A közvilágítás fejlesztésével, valamint utcai bútorok elhelyezésével a terület vonzóbbá válik, a kereskedelmi funkciók számára is jobb lehetőségek kínálkoznak akár utcai kitelepülésekre is.

A 2016 szeptemberében benyújtott pályázat nettó 1 216 280 393 Ft-ból valósulhat meg.

A kapcsolódó kivitelezés az ingatlanon 2019 őszén kezdődött meg.

Az Ifjúsági-ház és a Centrum-parkoló fejlesztése, TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. szeptember 16.
Támogatási szerződés aláírása 2016. december 13.
Projektkezdés 2016. október 27.
Projektzárás 2021. augusztus 31.
Elszámolható projektköltség 1 216 280 393 Ft
Igényelt támogatás 1 216 280 393 Ft
Megítélt támogatás 1 216 280 393 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 1 216 280 393 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák