Elektromos közösségi közlekedési rendszer bevezetése Pécs védett belvárosában

A fejlesztés középpontjában az Árkád, Szent István tér, Káptalan utca, Pappnövelde utca, Széchenyi tér, Mária utca, Flórián tér, Ágoston tér, Búza tér, által körül vett központi védett belvárosi terület környezetbarát közösségi közlekedés fejlesztése áll.

A belváros védett övezeteiben különösen fontos a környezetbarát, nulla emissziós közösségi közlekedés, tekintettel arra, hogy itt a legnagyobb a gyalogos forgalom, itt található az UNESCO védelem alatt lévő legfontosabb turisztikai vonzereje a városnak, ezért a projekt keretében a védett belvárosi terület kerékpárosbarát fejlesztése mellett nulla emissziós közösségi közlekedési eszköz (elektromos busz) bevezetésére kerül sor.

A jelenlegi 44-es helyi autóbuszjárat vonalán szolgálnak jelenleg arányaiban a legnagyobb károsanyag kibocsátású és legmagasabb üzemelési költségű buszok (egy utasra vetítve) a teljes saját flotta viszonylattában, így ezek a buszok elektromos járművekre történő kiváltása a leginkább indokolt.

A 44-es vonal járatsűrűsége lehetővé teszi, hogy az elektromos rendszer bevezetése (a buszok leszállítása) után egy-egy más viszonylatot menetrendi körülmények között teljesítsenek az elektromos buszok ezzel megteremtve-megalapozva annak a további fejlesztésnek a lehetőségét, amikor is valamennyi Indóház térről induló „hegyi” járatot középtávon elektromos busszal kíván ellátni a város. (Az egyetemvárosi 30-as kivételével.) Ez a valós forgalmi körülmények közötti tesztelés elkerülhetetlen része a komplex program megvalósításának tekintettel arra, hogy nem rendelkezünk sem az elektromos töltés-visszatöltés mennyiségéről-fogyasztásáról megfelelő adatokkal, sem a buszok valós forgalmi helyzetben történő egyéb teljesítményéről saját tapasztalatokkal.

A jelenlegi 44-es busz vonala kevésbé érintett a napközbeni csúcsforgalmi hatásban, így relatíve kevés járművel (2 db) gyakorlatilag kiszolgálható a teljes viszonylat (karbantartási és egyéb időszakok figyelmen kívül hagyásával) és valamennyi napközbeni járat kiváltható elektromos járművel.

A projekt fenntartható közösségi közlekedés feltételeinek megteremtése mellett jelentősen hozzájárul a belváros széndioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához.

A TOP-6.1.4-15 konstrukcióban megvalósítható fejlesztés középpontjában az alábbi elvek állnak:

Közlekedésbiztonságot szolgáló kerékpárosbarát fejlesztés, mint önállóan támogatható tevékenység megvalósítása.

A projekt alapeleme a védett belváros közlekedés fejlesztése. A kerékpárosbarát fejlesztés a projekt keretében tervezett személetformáláson keresztül hozzájárul a csökkenő környezetterheléshez, a közlekedésbiztonság javításához és alternatívát nyújt a városon belüli nem motorizált közlekedésre. A beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a város polgárai, a napi rendszerességgel munkába járók, a városban tanuló diákok, munkába járók, gyorsabban, könnyebben és olcsóbban, de legfőképpen környezetbarát módon és biztonságosan elérjék úti céljukat.

A kerékpárút kijelölésével növekszik a kerékpárral közlekedők komfortérzete, csökkennek a felesleges kerülőutak a kerékpárral közlekedők számára, továbbá hozzájárul a teljes közlekedési rendszer fenntarthatóságához.

Fenntartható városi mobilitási terv elkészítése, mint önállóan támogatható tevékenység elvégzése

A pályázat keretében készül el Pécs Fenntartható Városi Közlekedési Terve (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP), amely részeletesen tartalmazza a város integrált közlekedési fejlesztési elképzeléseit, azok hatásait, ütemezését, céljait. A SUMP elkészítése a TOP keretében kiemelten támogatott, a további elektromos és egyéb hálózati fejlesztéseknek egy kötelező megalapozó elemének tekintendő dokumentum.

Közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának erősítése választható tevékenység megvalósítása:

A projekt keretében kizárólag elektromos hajtással rendelkező buszok (2 db Modulo C68ES típusú 19 fix ülőhellyel rendelkező 8 méteres, minimum 165 km hatótávolságú  kizárólag elektromos hajtású busz) kerülnek beszerzésre a kapcsolódó gyorstöltővel együtt, mely a védett belváros területén jelenleg működő dízel üzemű buszokat váltják ki. A környezetbarát közösségi közlekedési eszköz jelentős mértékben hozzájárul a belváros környezeti terhelésének csökkentéséhez.

A 2016. július 26-án benyújtott pályázat bruttó 440 500 000 Ft-ból valósulhat meg.

Elektromos közösségi közlekedési rendszer bevezetése Pécs védett belvárosában, TOP-6.4.1-15 -PC1-2016-00006
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat banyújtása 2016. július 26.
Támogatási szerződés aláírása 2016. december 13.
Projektkezdés 2016. december 13.
Projektzárás 2017. augusztus 31.
Elszámolható projektköltség 440 500 000 Ft
Igényelt támogatás 440 500 000 Ft
Megítélt támogatás 440 500 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 440 500 000 Ft