A pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése

Pécs az elmúlt években, évtizedben számos pályázat keretében fejlesztette turisztikai infrastruktúráját, annak érdekében, hogy a város turizmusban és kulturális iparban meglévő lehetőségeit minél jobban kihasználhassa, és ezáltal Pécset az ország és a régió legkiemelkedőbb kulturális turisztikai célpontjává tegye, valamint a város idegenforgalmán és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül befolyó jövedelmét növelje.
A világörökségi gondnok feladatát betöltő Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. elkészítette a világörökségi területre vonatkozó ún. Kezelési Tervet, amelyben részletesen összegzésre került, hogy mely síremlékek esetében milyen beavatkozás szükséges (látogathatóvá tétel, restaurálás).
A Kezelési Tervben megfogalmazott elvárások teljesítése a feltétele a világörökségi cím hosszútávú meglétének.
A Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Világörökségi helyszínek fejlesztése” tárgyú GINOP-7.1.6-16 kódszámon meghirdetett pályázati felhívás lehetőséget biztosít az alábbiakra:
1. A meglévő attrakciók jelentős mértékű fejlesztése (Cella Septichora, Ókeresztény Mauzóleum).
2. A feltárt, de be nem mutatott sírkamrák látogathatóvá tétele (Apáca utca 8.).
3. A Kezelési Tervben rögzített restaurálási feladatok elvégzése.

A fentiek érdekében a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a Pécsi Városfejlesztési NZrt. bevonásával az alábbi fejlesztési koncepciót dolgozta ki:
A fejlesztés elemei:

1. Cella Septichora:
A Cella Septichora Látogatóközpont 2006-ban került átadásra. A GINOP-7.1.6 terhére megvalósuló fejlesztésben alapvetően 3 igény érvényesül egyszerre:
- Turisztikai igények: Az idegenforgalmi igények kielégítése érdekében a teljes Látogatóközpont vonatkozásában fejlesztésre kerülnek az interaktív tartalmak, az élményt fokozó elemek, melyek közül kiemelendő a korhű animációk, a visual guide, a virtuális időkapszula játék.
- Üzemeltetési igények: A fejlesztésben megjelennek az üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő NKft. igényei, melyek a gépészeti, villany rendszer megújítására, valamint a beázások megszüntetésérre fókuszálnak. A gépészeti rendszer úgy kerül kialakításra, hogy a kiemelkedő egyetemes értékek védelme hosszú távon megvalósulhasson.
- Régészeti igények: Az értékek védelme mellett a pályázat keretein belül megvalósulnak a Kezelési Tervben előírt restaurálási munkák is.

2. Ókeresztény Mauzóleum:
Az Ókeresztény Mauzóleum esetében kiemelt cél, hogy az egyedülálló emlék vonzóbbá váljon a turisták számára, ennek érdekében az interaktív fejlesztések mellett megvalósul a fogadóépületének fejlesztése, valamint a déli támfal elbontása és a műemlék Szent István tér felőli megnyitása, egy lankás útvonal segítségével.

3. Apáca utca 8.:
Az itt található sírkamrák a pályázat keretében elvégzett felújítási munkák eredményeképpen válnak látogathatóvá. A fejlesztés a látogathatóvá tételen túl interaktív elemeket is tartalmaz.
A pályázat konzorciumi formában valósul meg, a főkedvezményezett Zsolnay Örökségkezelő NKft.-n kívül Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vesznek részt a megvalósításban.
 

A pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése, GINOP-7.1.6-16-2017-00006
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Pénzügyminisztérium
1539 Budapest, Pf.: 684

Pályázat benyújtása 2017. szeptember 20.
Támogatási szerződés aláírása 2018. április 16.
Projektzárás 2023. március 30.
Elszámolható projektköltség 900 000 000 Ft
Igényelt támogatás 900 000 000 Ft
Megítélt támogatás 900 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 900 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák