A pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése

Pécs az elmúlt években, évtizedben számos pályázat keretében fejlesztette turisztikai infrastruktúráját, annak érdekében, hogy a város turizmusban és kulturális iparban meglévő lehetőségeit minél jobban kihasználhassa, és ezáltal Pécset az ország és a régió legkiemelkedőbb kulturális turisztikai célpontjává tegye, valamint a város idegenforgalmán és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül befolyó jövedelmét növelje.
A világörökségi gondnok feladatát betöltő Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. elkészítette a világörökségi területre vonatkozó ún. Kezelési Tervet, melyben részletesen összegzésre került, hogy mely síremlékek esetében milyen beavatkozás szükséges (látogathatóvá tétel, restaurálás).
A Kezelési Tervben megfogalmazott elvárások teljesítése a feltétele a világörökségi cím hosszútávú meglétének.
A Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Világörökségi helyszínek fejlesztése” tárgyú GINOP-7.1.6-16 kódszámon meghirdetett pályázati felhívás lehetőséget biztosít az alábbiakra:
1. A meglévő attrakciók jelentős mértékű fejlesztése (Cella Septichora, Ókeresztény Mauzóleum).
2. A feltárt, de be nem mutatott sírkamrák látogathatóvá tétele (Apáca utca 8.).
3. A kezelési tervben rögzített restaurálási feladatok elvégzése.

A fentiek érdekében a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a Pécsi Városfejlesztési NZrt. bevonásával az alábbi fejlesztési koncepciót dolgozta ki:
A fejlesztés elemei:

1. Cella Septichora:
A Cella Septichora Látogatóközpont 2006-ban került átadásra. A GINOP-7.1.6 terhére megvalósuló fejlesztésben alapvetően 3 igény érvényesül egyszerre:
- Turisztikai igények: A Látogatóközpont keleti irányba bővítésre kerül, a fejlesztés eredményeképpen közel 200 m2 nagyságú új kiállító és foglalkozótér jön létre, ahol helyet kap a pályázat kötelező eleme a Múzeumi Shop, valamint egy múzeumpedagógiai foglalkoztató tér. A bővítéssel megtekinthetővé válik két feltárt, ám visszatemetett sírkamra (VIII., IX. sirkamrák). Az idegenforgalmi igények kielégítése érdekében a teljes Látogatóközpont vonatkozásában fejlesztésre kerülnek az interaktív tartalmak, az élményt fokozó elemek, melyek közül kiemelendő a 3D mozi, a video mapping, a virtuális időkapszula játék.
- Üzemeltetési igények: A fejlesztésben megjelennek az üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő NKft. igényei, melyek a gépészeti, villany rendszer megújítására, valamint a beázások megszüntetésérre fokuszálnak. A gépészeti rendszer úgy kerül kialakításra, hogy a kiemelkedő egyetemes értékek védelme hosszú távon megvalósulhasson.
- Régészeti igények: Az értékek védelme mellett a pályázat keretein belül megvalósulnak a Kezelési Tervben előírt restaurálási munkák is.

2. Ókeresztény Mauzóleum:
Az Ókeresztény Mauzóleum esetében kiemelt cél, hogy az egyedülálló emlék vonzóbbá váljon a turisták számára, ennek érdekében az interaktív fejlesztések mellett megvalósul a fogadóépületének fejlesztése, valamint a déli támfal elbontása és a műemlék Szent István tér felöli megnyitása, egy lankás útvonal segítségével.

3. Apáca utca 8.:
Az itt található sírkamrák a két tér egybenyitásával válnak látogathatóvá. A fejlesztés a látogathatóvá tételen túl interaktív elemeket is tartalmaz.
A pályázat konzorciumi formában valósul meg, a főkedvezményezett Zsolnay Örökségkezelő NKft.-n kívül Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vesznek részt a megvalósításban.
A projekttel kapcsolatos közbeszerzések 2019. év elején kerülnek kiírásra.

A pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése, GINOP-7.1.6-16-2017-00006
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Pénzügyminisztérium
1539 Budapest, Pf.: 684

Elszámolható projektköltség 900 000 000 Ft
Igényelt támogatás 900 000 000 Ft
Megítélt támogatás 900 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 900 000 000 Ft