Pécs, II. Sz. Területi Szociális Központ fejlesztése

Magyarország Kormányának felhívására a Nemzetgazdasági Minisztérium a Megyei Jogú Városok Önkormányzatai részére az Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyban TOP-6.6.2-16 kódszámon pályázati felhívást tett közzé.

A társadalmi összetartozás erősítése érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) egyik kiemelt célja a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit. 

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy első-sorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak.  A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az intézkedés eredményeképpen kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek. A felhívás kizárólag szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztését támogatja.

Pécsett a szociális alapszolgáltatások egyik letéteményese az Esztergár Lajos Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (ECSGYK). Az intézmény az ellátási területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítő szolgáltatást. Célja az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, a problémák kialakulásának megelőzése, kiváltó okok feltárása, krízishelyzetek kezelése, a kialakult problémák megszüntetésének elősegítése a szociális munka eszközeinek, módszereinek, valamint a szociális szakember készségeinek alkalmazásával.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 210/2018. (IX.20.) sz. határozatával hozott döntést fenti kiírás kapcsán a „Pécs, II. Sz. Területi Szociális Központ fejlesztése” című pályázat benyújtásáról.

A Közgyűlési döntés az alábbi projekttartalmat rögzíti:
Az ECSGYK Anikó utcai épületében nemcsak a szakmai irányításban közreműködők dolgozók, hanem a tényleges szakmai feladatvégző team is helyet foglal 12 fővel. A területi lefedettség biztosítása érdekében ugyanakkor alapvetésnek kell tekinteni, hogy e szakmai team továbbra is az ellátási területen maradjon. Azzal, hogy az Anikó utcai telephely meg-szűnik, indokolt olyan helyszín kiválasztása, amely – megfelelő modernizációt követően – alkalmas a szakmai team befogadására.

Előzetes egyeztetések alapján a leginkább optimális szakmai feltételrendszert az jelenti, ha az ECSGYK területi szakmai csoportja a Polgármesteri Hivatal irányítása – felügyelete alá tartozó II. sz. Területi Szociális Központban kerül elhelyezésre a Pécs, Sarolta u. 2. sz. alatti önkormányzati ingatlanban. Ezen beavatkozás tehát biztosítani fogja, hogy továbbra is biztosítani fogja a módszeres területi lefedettséget, de értelemszerűen jobb infrastrukturális körülmények között, javítva így a szakmai munkavégzés színvonalát is. A tervezett beavatkozás keretében a szükséges irodák kialakítása, felszerelése is megvalósul.

A pályázat kapcsán a támogatói döntés 2018. december 7. napján érkezett meg.

Pécs, II. Sz. Területi Szociális Központ fejlesztése, TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00001
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2018. október 15.
Támogatási szerződés aláírása 2018. december 7.
Projektkezdés 2019. február 1.
Projektzárás 2022. december 31.
Elszámolható projektköltség 51 816 000 Ft
Igényelt támogatás 51 816 000 Ft
Megítélt támogatás 51 816 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 100 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák