Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése Pécsett

Városok Önkormányzatai részére az Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyban TOP-6.6.2-16 kódszámon pályázati felhívást tett közzé. A társadalmi összetartozás erősítése érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) egyik kiemelt célja a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit. 

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy első-sorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak.  A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az intézkedés eredményeképpen kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek. 

A felhívás kizárólag szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztését támogatja.

Az ECSGYK központi egysége jelenleg a 7632 Pécs, Anikó u 5.sz. alatti ingatlanban működik. Ezen ingatlan állapota jelentősen leromlott, a 63 fős szakmai-irányító-adminisztrációs team számára rendkívül szűkös. Önmagában ugyanakkor az épület felújítása – annak szűkös méretei miatt - nem lenne elegendő a megfelelő feltételek biztosításához, bővítése pedig – ismerve a szűk kertvárosi tereket és a beépíthetőségi lehetőségeket – nem lehetséges.

Ezen okok miatt szükségessé vált egy nagyobb, a feladatvégzést jobban támogató épület kiválasztása, amely a jelzett Puskin tér 17. sz. alatti ingatlan. Méretében és elhelyezkedésében a funkcióját vesztett, korábban középiskolai kollégiumként működő Pécs, Puskin tér 17. sz. alatti ingatlan a feltételeknek és elvárásoknak megfelel, következésképpen megfelelő fejlesztést követően az épület alkalmassá válik arra, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és központ működését hosszú távon biztosítsa.

A projekt rövid tartalma:
A pályázat megvalósításával megszűnne az ECSGYK Anikó utcai leromlott állapotú szék-helye, az itt dolgozók a felújított Puskin téri új székhelyre költöznének. A keleti városrész területi illetékességét a 7629 Pécs, Hársfa utca 154. sz. alatti ingatlan jelenti: figyelembe véve, hogy a Puskin téri új központ is az illetékességi területen helyezkedik el, indokolt a Hársfa utcai telephely megszűntetése és dolgozóinak a Puskin téri új központba költöztetése. Tehát a pályázat keretében fejlesztett ingatlan nemcsak irányítási-adminisztrációs, de területi szakmai illetékességgel bíró telephelyként is működne.

Hasonló okok miatt indokolt a 7621 Pécs, Megye u. 22. sz. alatti telephely megszűntetése és dolgozóinak az új központba költöztetése. Összesen 98 fős szakmai feladatvégző-irányító és adminisztrációs team kerülne át a felújított új Puskin téri ingatlanba.

A projekt megvalósítása 2019 tavaszán megkezdődött.

Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése Pécsett, TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2018. október 15.
Támogatási szerződés aláírása 2019. január 14.
Projektkezdés 2019. február 1.
Projektzárás 2022. december 31.
Elszámolható projektköltség 425 514 000 Ft
Igényelt támogatás 425 514 000 Ft
Megítélt támogatás 425 514 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 425 514 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák