Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése Pécsett

A társadalmi összetartozás erősítése érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyik kiemelt célja a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit.

2018-ban a Nemzetgazdasági Minisztérium a Megyei Jogú Városok Önkormányzatai részére a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyban, TOP-6.6.2-16 kódszámon pályázati felhívást tett közzé.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata „Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése” címmel, 2018. október 19. napon nyújtotta be kérelmét a TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002 azonosító számon. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt 2019. január 14. napon kelt döntés értelmében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból  vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. február 28-án írta alá a Támogatási Szerződést. A projekt bruttó finanszírozású, így Pécs városának a pályázat megvalósításához önerőt nem kell biztosítania.

A felhívás kizárólag szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztését támogatja. Pécsett a szociális alapszolgáltatások egyik letéteményese az Esztergár Lajos Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (továbbiakban: ECSGYK). Az intézmény az ellátási területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítő szolgáltatást. Célja az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, a problémák kialakulásának megelőzése, a kiváltó okok feltárása, a krízishelyzetek kezelése, a kialakult problémák megszüntetésének elősegítése a szociális munka eszközeinek, módszereinek, valamint szociális szakemberek készségeinek alkalmazásával.

A projekt célja, hogy az ECSGYK számára egy olyan központi épületet biztosítson az Önkormányzat, mely a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működését hosszú távon biztosítja.

Az ECSGYK központi egysége jelenleg a 7632 Pécs, Anikó u 5. szám alatti ingatlanban működik. Ezen ingatlan állapota jelentősen leromlott, a 63 fős szakmai-irányító-adminisztrációs munkatársak számára rendkívül szűkös. Önmagában az épület felújítása – annak szűkös méretei miatt – nem lenne elegendő a megfelelő feltételek biztosításához, bővítése – ismerve a szűk kertvárosi tereket és a beépíthetőségi lehetőségeket – nem megoldható.

Az eredetileg megkötött támogatási szerződés szerint, a Pécs, Puskin tér 17. szám alatti, üresen álló volt kollégiumépületet újították volna fel. 2019 tavaszán PMJVÖ Közgyűlése 100/2019. (IV. 18.) sz. döntésével úgy határozott, hogy a TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002 Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése projekt megvalósulási helyszíneként Pécs, Puskin tér 17. szám alatti ingatlan helyett a Pécs, Anikó utca 1. sz. alatti ingatlant jelölte meg azzal a feltétellel, hogy az ECSGYK központi részlege mellett, az ECSGYK kertvárosi egysége is az ingatlanba költözik. A központosítás előnye, hogy a fejlesztés által az integráltabb, gyorsabb ügyintézési és gondozási feltételek is megvalósulhatnak.

A TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002 azonosító számú, Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése tárgyú projekt keretében a Pécs, Anikó utca 1. sz. alatt található iskolaépület fejlesztése, felújítása valósult meg, annak érdekében, hogy az ECSGYK ezen épületben működhessen tovább. A fejlesztéssel érintett létesítmény a Pécs, 21044 hrsz-ú belterületi ingatlanon helyezkedik el.

Az iskola épületét 1977-ben adták át és egészen 2015-ig működött benne általános iskola. Ezt követően az intézmény épülete adott otthont az óvodafelújítási program keretében felújított, a felújítások idejére elköltözni kényszerült óvodáknak, bölcsődéknek. Az Anikó utcai intézmény épülete 2021. szeptemberétől üresen áll. Az intézmény tulajdonosa Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Pécs városvezetésének egyik fő célja, hogy az európai uniós támogatás segítségével megvalósult fejlesztés által megfelelő körülmények legyenek biztosíthatóak az ECSGYK számára. A fejlesztések nem érintették az épület teljes egészét, csupán az épület első és második emeletére, valamint a felső tornateremre korlátozódott. A földszint É-i részében egy főzőkonyha üzemel, ami szintén nem a kivitelezés része.

Az iskolaépület homlokzati nyílászáróit 2016-ban kicserélték, de a csere nem érintette sem a konyha, sem a tornaterem nyílászáróit (a felső tornaterem kopolit üveg felületeit néhány helyen polikarbonátra cserélték). Az épület IMS utófeszített vázszerkezettel készült, mely szerkezet megerősítése már korábban megtörtént.

Az európai uniós támogatásnak köszönhetően átépítették a bejáratot, az optimális működéshez szükséges irodákat, kliens fogadókat, tárgyalókat és új vizesblokkokat alakítottak ki az épület I. és II. emeletén. A fejlesztés során az intézmény részleges akadálymentesítése is megtörtént.

Az épületbe költöző Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ főbejáratát a K-i oldalon, a korábbi iskolaépület udvari kijáratának átalakításával jelölték ki. A több, mint 2 m-es szintkülönbséget áthidaló előlépcsőt lépcsőlifttel akadálymentesítették, a bejárati üvegfal hátrahúzásával megnövelték a lépcsőpihenőt. A bejárattal szembeni területet falbontásokkal az előcsarnokhoz kapcsolták. A helységben új portát alakítottak ki.

A beruházásnak köszönhetően elkészült a tető vízszigetelése, fejlesztették

  • a komplex erősáramú (vezetékhálózat és elosztók építése, szerelvény csere, villámvédelem) hálózatot;
  • a komplex gyengeáramú rendszert (vagyonvédelem, informatikai és távközlési rendszer, beléptető rendszer);
  • a tűzjelző rendszert;
  • az épület gépészeti berendezéseit (hideg-, melegvíz, rendszer szétválasztása a földszinten kialakított rendszertől; bojlerek beépítése, vizesblokkok);
  • a hő- és füstelvezetési rendszert.

Korábban az intézményben az alapszolgáltatások teljesítésében is problémát okozott, hogy az ECSGYK nem rendelkezett megfelelő méretű közösségi térrel, így pl. a közösségi eseményeket, csoportos módszertani programokat csak nehézségek árán tudta biztosítani. A beruházás az egykori tornaterem átalakításával nagyon fontos alapszolgáltatási hiányosság megoldását is lehetővé tette.

Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése Pécsett, TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2018. október 15.
Támogatási szerződés aláírása 2019. február 28.
Projektkezdés 2019. május 22.
Projektzárás 2023. december 19.
Elszámolható projektköltség 680 578 243 Ft
Igényelt támogatás 680 578 243 Ft
Megítélt támogatás 680 578 243 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 680 578 243 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák