Infrastruktúrafejlesztés a pécsi Déli Ipari Parkban II.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés fő színtere, stratégiai célja az ehhez szükséges helyi feltételek biztosítása, illetve e térségekben a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása.  Az üzleti infrastruktúra részeként kiemelt célterület a helyi ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati infrastrukturális feltételek megteremtése a helyi vállalkozók megerősítése és a foglalkoztatás bővítése céljából. 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával fogadta el az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), melyben többek között:
- a város gazdasági alapjainak újjáépítése,
- az iparterületek fejlesztése a helyben lévő és potenciálisan betelepülő vállalkozások számára,
- a nagyfoglalkoztatók Pécsre vonzása és integrálása a megye‐régió gazdaságába, valamint
- Pécs foglalkoztatási helyzetének javítása hangsúlyosan megjelennek.

A fenti stratégiai célok eléréséhez a projektek úgy járulnak hozzá, hogy megfelelő, kedvező infrastrukturális lehetőséget, vállalkozási területet biztosít az ipari parkokba települő vállalkozások számára a termelési/szolgáltatási tevékenységek végzéséhez, ami értelemszerűen a helyi foglalkoztatási szerkezetre is jótékony hatást gyakorol. Az ITS célrendszeréhez illeszkedően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 170/2015. (05.28.) sz. határozatával fogadta el Pécs Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját, melyhez illeszkedően került meghatározásra a projekt tartalma.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Déli Ipari Parkban már meglévő infrastruktúra hálózat bővítése érdekében a TOP-6.1.1-16 kódszámú, az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése c. felhívásra 2018. július 17-én nyújtott be pályázatot. A TOP-6.1.1-16-PC1-2018-00006 kódszámú, Infrastruktúrafejlesztés a Déli Ipari Parkban II. tárgyú projekt a 2018. október 17-én kelt támogató döntés értelmében 100%-os támogatási intenzitással, 430 000 000 Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projektből egyrészt a TOP-6.1.1-16-PC1-2018-00007, Csarnok építés a pécsi Déli Ipari Parkban tárgyú beruházás közműbekötéseinek (víz, szennyvíz, csapadékvíz), közlekedési kapcsolatainak (nagy teherbírású út, járdák) kialakítása, illetve a zúzottkő burkolatú manipulációs tér kiépítési költségei, másrészt a TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00002 Infrastruktúrafejlesztés a pécsi Déli Ipari Parkban projekt keretében már megépített parkoló – 40 férőhellyel történő – bővítése került finanszírozásra. 

A beruházás fontos mérföldkő Pécs életében, hiszen jelentős mértékben hozzájárul a város iparszerkezetének modernizálásához.

Infrastruktúrafejlesztés a pécsi Déli Ipari Parkban II., TOP-6.1.1-16-PC1-2018-00006
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2018. július 17.
Támogatási szerződés aláírása 2018. december 4.
Projektkezdés 2018. december 21.
Projektzárás 2023. november 29.
Elszámolható projektköltség 253 792 596 Ft
Igényelt támogatás 253 792 596 Ft
Megítélt támogatás 253 792 596 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 253 792 596 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák