Önkormányzati bérlakás-fejlesztés a pécsi Kolónia utcában

Magyarország Kormányának felhívására a Pénzügyminisztérium a megyei jogú városok önkormányzatai részére a „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” tárgyban TOP-6.7.1-16 kódszámon pályázati felhívást tett közzé 2020 májusában. A közzétett felhívás alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindösszesen 190 millió Ft támogatás lehívására volt lehetősége. A konstrukció szociális önkormányzati bérlakások fejlesztését, a kapcsolódó környezeti infrastruktúra rendezését támogatja.

Mint ismert, az elmúlt mintegy 10 évben a fentihez hasonló (TIOP, DDOP) konstrukciók révén Pécsett 124 db szociális bérlakás újult már meg EU-s támogatással. A fejlesztések helyszínét a város leginkább elszegényedett része, a keleti városrész (Hősök tere és környéke, Pécs-Somogybányatelep, Rücker-akna, Pécsbányatelep) képezte.

Az Önkormányzat felkérésére a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2020. június 12-én nyújtotta be az „Önkormányzati bérlakás-fejlesztés a pécsi Kolónia utcában” című pályázatot, melyet a Közreműködő Szervezet TOP-6.7.1-16-PC1-2020-00001 azonosító számon befogadott. A tartalmi értékelést követően a projekt 2020. október 9-én, az Európai Szociális Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 190 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötéséről a koronavírus-járvány miatt – 2020. március 11-én közzétett – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – született polgármesteri döntés.

A kivitelezéssel érintett terület Pécs keleti városrészében, György-telepen található, É-D-i hosszanti tájolással a Kolónia és a Füst utca között, az utcák végén, erdős terület szomszédságában. A terület kelet-nyugati irányban lejtős, a két utca között jelentős szintkülönbség van, amelyet támfalak építésével hidaltak át. A telek közvetlen környezete beépítetlen, a mellette lévő telket északról lényegében erdős terület határolja. Az egykori bányásztelep részeként épült, meglévő épület formai kialakítása megegyezik két korábbi fejlesztés, a Füst utcai és a Pék soron található épületek kialakításával.

A TOP-6.7.1-16-PC1-2020-00001 azonosító számú „Önkormányzati bérlakás-fejlesztés a pécsi Kolónia utcában” című projekt keretében a Kolónia utca végén elhelyezkedő leromlott állapotú 14. számú épületet újítják fel, és környezetét is rendezik. A szomszédságban lévő 16. számú épületet viszont romos és életveszélyes állapota miatt elbontják. A beruházás keretében az épületek környezetében található melléképületek, árnyékszékek és az idők során hozzáépítésként megjelenő toldalékok teljes egészében le lesznek bontva, így biztosítva helyet a főépületek bővítésének.

A 14. számú ingatlanon a fejlesztés során összesen négy darab lakás kialakítása  történt meg 2023-as év végéig. A lakásokba a nyugati oldalról van lehetőség a bejárásra, ahol az épület minden lakása egy új toldalékkal, egy konyhablokk kialakításával bővült. A fejlesztés által egyszobás lakásból 1 darabot alakítottak ki konyhával és új fürdőszobával. A tető- és födém szerkezetek teljes elbontása után az új tető hajlásszögének megemelésével a tetőtér is beépíthetővé vált. Ezzel a kialakítással 2 darab kétszobás lakás lett kialakítva, kétszintes megoldással, szintén saját konyhával és fürdőszobával. Az épületben még 1 darab összkomfortos három szobás lakás kapott helyet, amelynek harmadik szobája az egyszobás lakás tetőterébe nyúlik át. A projekt részeként a korábbi alagsori lakást teljes egészében felszámolták, hogy az alagsori helyiségekben minden új lakáshoz fatárolók kialakítására legyen lehetőség.
Alapvető cél a jelenlegi komfort nélküli lakások teljes komfortosítása, energetikai felújítása, közművesítése és a környezetük rendezése. A projekt lehetőséget adott még az épület külső homlokzatának, födémszerkezetének hőszigetelésére is, az épület energetikai minőségét korszerű műanyag nyílászárók is emelik. A felújított, kibővített lakásokban fürdőszoba és WC helyiségekkel, valamint a konyha kialakításával is emelik a leendő lakók komfortját. Lakásonként lehatárolt udvarokat is kialakítottak a területen, amelyek drótfonatos kerítéssel, külön kiskapukkal rendelkeznek az épület nyugati oldalán.

A belső terek teljes körű felújításánál, a lakások kialakításánál egységes szempont volt, hogy minden lakás esetében azonos műszaki tartalom valósuljon meg. Minden beépített burkolat a lehető legköltséghatékonyabb megoldással készült el (pl.: egységes fehér csempeburkolat), továbbá a kivitelezés során figyelmet kell fordítani arra is, hogy a lehető legegyszerűbb berendezéseket és szanitereket építették be a további egyszerű karbantartás és kezelhetőség érdekében.

A felújítás során az épületek teljes közművesítése is megtörtént. A felújítást követően minden lakásba előre fizetős elektromos- és ivóvíz-mérőórákat építettek be, továbbá a szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése is megoldódott a városi hálózatra történő rákötéssel. Az épület bővítésével keletkező többlet csapadékvizet a területen lévő, nyílt vízelvezető árokba vezetik, melyet a fejlesztés során szintén felújítottak.

Az épület megközelítése, illetve az utcák közötti átjárás a Kolónia utca felől acél lépcsőkön és épített tereplépcsőkön keresztül megoldott. Néhány helyen szükséges a lépcsők felújítása, amely szintén a projekt részét képezte. Az utcai támfal tetején lévő korlátot balesetvédelmi szempontok figyelembevételével újra kiépítették.

A projekt célja, hogy a Kolónia utcában fekvő, önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások I. ütemű fejlesztése valósulhasson meg a Kolónia utca 14-16. sz. ingatlanokban, összesen 8 db lakás modernizálásával.

A beruházás keretében az épületek környezetében található melléképületek és árnyékszékek teljes elbontása volt szükséges, így biztosítva helyet a főépületek bővítésének. 

A pályázat tervezett költségvetése bruttó 190 000 000 Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A négy szociális bérlakás felújítása Pécsett az Európai Unió támogatásával pozitív hatással lehet a város lakóinak életminőségére. Ez a kezdeményezés nemcsak segíti a rászorulókat megfelelő lakhatáshoz jutásban, hanem hozzájárul a városi környezet fejlesztéséhez és a lakónegyedek élhetőségének javításához, ami a közösség egészét erősítheti.
 

Önkormányzati bérlakás-fejlesztés a pécsi Kolónia utcában , TOP-6.7.1-16-PC1-2020-00001
Pályázat benyújtása 2020. június 12.
Támogatási szerződés aláírása 2021. június 28.
Projektkezdés 2021. július 6.
Projektzárás 2023. december 31.
Elszámolható projektköltség 187 877 975 Ft
Igényelt támogatás 187 877 975 Ft
Megítélt támogatás 187 877 975 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 187 877 975 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák