Innovatív iskolák

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2012. augusztus 29-i ülésén döntött a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola, a Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, a Janus Pannonius Gimnázium, 500. számú Angster József Szakképző Iskola, a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, és az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ és a Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, TÁMOP 3.1.4-12/2 kódszámú, „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázati kiíráson történő indulásáról. A Bizottság a pályázatok elkészítésével a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t bízta meg.

Az „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázat célja a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és az attitűdök, továbbá az erkölcsi rend összhangjának tudatosítása a célcsoport számára. A pályázat további céljai:
• Az oktatási intézmények pedagógiai- módszertani megújulása.
• A magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával.
• A diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi- lelki- szellemi állapotának, egészségvédelemnek és egészségfejlesztésének érdekébe.
• A környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése.
• Aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés- oktatás hozzájárulása a nemzeti és európai identitás kialakulásához.
• A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása nevelési- oktatási feladatok megvalósításában.
• Digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését.

A felsorolt célokból jól látható, hogy a 100%-os támogatással megvalósuló pályázat mind a diákok, mind a tanárok fejlődését, szakmai előmenetelét segíti, továbbá lehetőséget nyújt a mozgással és az információs társadalommal kapcsolatos infrastrukturális fejlesztésekre is.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. által összeállított pályázatok bruttó költsége az alábbiak szerint alakul a résztvevő intézményeknél:
• Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola: 80 942 993 Ft
• Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola: 143 462 244 Ft
• Janus Pannonius Gimnázium: 80 440 378 Ft
• 500. számú Angster József Szakképző Iskola: 56 012 420 Ft
• Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: 60 794 260 Ft
• Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ: 300 000 000 Ft
• Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 142 462 244 Ft

A pályázatok benyújtására 2012 őszén kerül sor, a Közremködő Szervezet a benyújtott pályázatok közül a Janus Pannonius Gimnázium fejlesztését részesítette támogatói döntésben.

Innovatív iskolák, TÁMOP-3.1.4/12-2
Kedvezményezett neve és elérhetősége

• Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola
• Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
• Janus Pannonius Gimnázium
• 500. számú Angster József Szakképző Iskola
• Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
• Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ
• Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

ESZA Társdalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
(1134 Budapest, Váci út 45.)

Pályázat benyújtása 2012. szeptember 24.
Elszámolható projektköltség 864 114 539 Ft
Igényelt támogatás 864 114 539 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák