Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Pécsett

A városvezetés hosszú távú célja, hogy mind a 123 pécsi felnőtt és gyermek háziorvosi körzet maradéktalanul feleljen meg a jogszabályi elvárásoknak annak érdekében, hogy az alapellátás minden pécsi lakos számára az elvárt és előírt környezetben, felszereltséggel és körülmények között történjen.

A pályázat célja: az egészségügyi alapellátás fejlesztése Pécsett összesen 67 millió Ft beruházási költséggel, 13 háziorvosi praxist érintően 3 pécsi rendelőépületben. A fejlesztendő rendelőépületek kiválasztása indokoltsági-rászorultsági alapon történt.

Számszerűsíthető eredmények:
- a fejlesztés 13 háziorvosi praxist érint, ezek közül 11 db praxis fejlesztése minősül támogatható tevékenységnek.
- 3 rendelőépület felújítása történik meg
- az egyéb felújított helyiségek száma 29.

Tekintettel arra, hogy a fejlesztendő helyszínek az ÁNTSZ-szel közösen kerültek kiválasztásra, a fejlesztés nemcsak hiánypótló, de esélykiegyenlítő beruházásnak is minősül annak érdekében, hogy teljesüljön Pécs város hosszú távú egészségpolitikai célja: mindenki azonos minőségű egészségügyi alapellátáshoz férjen hozzá.

Stratégiai célok: Tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok alapján Pécs város lakosságának a helyi önkormányzat szervezi az egészségügyi alap- és szakellátást is, stratégiai célként kell kezelni, hogy mindkét szakpolitikai ágazatban az elvárható minőségben teljesüljön a szolgáltatás.

A szakellátás stratégiai fejlesztése a Lánc utcai járóbeteg-szakellátó rendelőintézet infrastrukturális fejlesztésével már megkezdődött, így a jelen projekt megvalósításával az alapellátás minőségének emelése is rendkívül sürgető feladat.

Ki kell emelni a projekt társadalmi hasznosságát, hiszen a fejlesztés révén nemcsak az ellátás szakmai minősége javul, de a megújuló rendelők magasabb komfortérzetet, nyugodtabb környezetet biztosítanak a betegeknek, ami különösen fontos tényező az egészségügyben.

A projekt 2015 őszére várható megvalósításához a Dél-Dunántúli Operatív Program 59 629 731 Ft támogatást biztosít.

Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Pécsett, DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Pályázat benyújtása 2014. július 2.
Támogatási szerződés aláírása 2015. május 5.
Projektkezdés 2015. július 7.
Projektzárás 2015. szeptember 30.
Elszámolható projektköltség 67 193 252 Ft
Igényelt támogatás 59 629 731 Ft
Megítélt támogatás 59 629 731 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák