Gazdaságélénkítő, iparterületeket feltáró kelet-nyugati út kialakítása II. ütem: Északmegyer dűlő fejlesztésére

A pályázati felhívással összhangban a projekt célja a munkaerő mobilitás elősegítéséhez hozzájáruló közlekedésfejlesztés megvalósítása.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata egy olyan egymással összefüggő, komplex gazdaságélénkítő közlekedésfejlesztési beruházást kíván megvalósítani több ütemben, melynek eredményeként egy új kelet – nyugati gazdasági feltáró útvonal kerül kialakításra.

A fejlesztés csak több ütemben valósítható meg. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata célja, hogy 2020-ig megvalósuljon a teljes kelet-nyugati tengely. Az előzetes tervek szerint a teljes szakasz 4-5. db. projekt keretében fog megvalósulni. Az Önkormányzat egymással párhuzamosan az I., II. és a III. ütem pályázatait készítette elő, melyek párhuzamosan kerültek benyújtásra a TOP-6.1.5-15 pályázati felhívásra. A rendelkezésre álló források alapján későbbi fejlesztés keretében valósul meg a 4-5. ütem.

A keleti és nyugati városrész összeköttetése szolgáló belső ipari feltáró út kialakításának második szakasza az Északmegyer dűlő fejlesztését tartalmazza.

A projekt területi lehatárolása: Siklósi úti csomópont – Északmegyer dűlő – Vásártér – Megyeri út. A jelenlegi Északmegyer dűlő szélessége nem megfelelő a városi nagy üzemek forgalmi igényeinek kielégítésére ezért az üzemek jelenlegi ipari forgalmának egy része a Móra Ferenc utca lakóövezeti részén zajlik, mely nagymértékben megnehezíti a lakók gépjármű forgalmát és a városi tömegközlekedést.

Az Északmegyer dűlő burkolata nagymértékben nyomvályús, vízelvezetése ezáltal nem megoldott, az útszélesség az ipari forgalom lebonyolítására alkalmatlan.

További jelentős probléma, hogy az út jelenleg a vásártér keleti határánál véget ér, így az út jelen állapotában nem képes közvetlen kapcsolatot létrehozni a Siklósi út  és a Megyeri út között. 

A fentiek alapján a gazdaságélénkítés és a már meglévő nagyüzemek forgalmi igényeinek kiszolgálása érdekében, továbbá az alapvetően nem gazdasági célú városi utak (pl. Móra Ferenc) tehermentesítése érdekében az Északmegyer dűlő teljeskörű fejlesztésére, a Megyeri útra való bekötésére van szükség.

A gépjárművel történő munkába járás mellett a kerékpáros munkába járás támogatásának érdekében az út mellett kerékpárút kerül kialakításra az Expo Center – Megyeri út csomópontig.

A kerékpárút építésével/kijelölésével a keleti városrész összeköttetésbe kerül a nyugati városrésszel, többek között a TOP-6.1.5-15 projektben megvalósuló Pellérd-Pécs kerékpárútra és a Füzes-dűlő utakra csatlakozást biztosítja, ezáltal összekötve a városrészeket, segítve és biztonságossá téve a kerékpáros munkába járás feltételeit.

Az útfelújítással egybekötött kerékpáros közlekedésfejlesztés egyrészt a kerékpáros munkába járás biztonságos feltételeit biztosítja az által, hogy összeköti a kertvárosi lakó és szolgáltatói részt az ipari és szolgáltatói részekkel, másrészt a nem motorizált közlekedési forma révén a CO2 kibocsátás csökkentésével a városban lakók életminőségének javításához is hozzájárul.

A május 5-én benyújtott pályázat összköltsége bruttó 387 947 000 forint.

Gazdaságélénkítő, iparterületeket feltáró kelet-nyugati út kialakítása II. ütem: Északmegyer dűlő fejlesztésére, TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00003
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság

Pályázat banyújtása 2016. május 5.
Támogatási szerződés aláírása 2016. szeptember 23.
Projektkezdés 2016. szeptember 23.
Projektzárás 2019. október 30.
Elszámolható projektköltség 387 947 000 Ft
Igényelt támogatás 387 947 000 Ft
Megítélt támogatás 387 947 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 387 947 000 Ft