Meszes patak rendezése

A Meszes patak Pécs keleti városrész csapadékvizeinek egyik fő befogadója, mely a Pécsi vízbe torkollik. Az elmúlt években számos lakossági bejelentés érkezett a területről, amiatt, hogy a patak feltöltődése olyan mértékű, hogy a csapadékvizet biztonsággal már nem képes elszállítani.

Az Önkormányzat célja a projekt megvalósításával, hogy a Meszes patak környezetében évtizedek óta fennálló csapadékvízelvezetési problémát megoldja. A projektben – a pályázathoz csatolt nyomvonaltérkép szerint – a vízfolyás Gyöngyösi István utcától a Pécsi vízig tartó mintegy 1900 fm hosszúságú szakaszának jókarbahelyezése és rendezése valósul meg.

A fejlesztés során a legfőbb cél, hogy a patak keresztmetszetének vízáteresztő képessége visszaállításra kerüljön, továbbá, hogy a csapadék a lehető legkisebb károkozás mellett tudjon a befogadóig haladni.

A feltöltődések és az elburjánzott növényzet eltávolítása, továbbá a partfalak megerősítése hozzájárulnak ahhoz, hogy a vízfolyás rendezett körülmények között tudjon haladni. A nyomvonal kiegyenesítése és a kanyarokban történő parfalerősítés hosszú távon biztosítja, hogy a nagyobb mennyiségű csapadék is biztonságosan elvezetésre kerüljön.

Az esetlegesen beépítésre kerülő hordalékfogók biztosítják, hogy a csapadékvízbe bekerülő hordalék ne okozzon problémát a vízfolyás többi szakaszán.

A patak mentén kialakításra kerülő fenntartási sáv biztosítja az üzemeltetés megfelelő feltételeit.

A tervezett beavatkozások nyomán a patak Gyöngyösi István utcától Pécsi vízig tartó szakaszán visszaállításra kerül az árok keresztmetszete, megerősítésre kerülnek a partfalak, eltávolításra kerül az elburjánzott növényzet, továbbá egyes szakaszok burkolásra kerülnek. A munkálatok hatására a patak vízszállító képessége megnő, így a folyamatos hosszantartó esőzések során összegyűlő, illetve a hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadékvizet nagy biztonsággal el tudja vezetni.

 

 JELLEG/

 

SZELVÉNY

HOSSZ

SZAKASZ

MŰTÁRGY

MUNKA

(m)

(m)

(m)

Pécsi víztől volt panelüzem telepig

földárok

jókarbahelyezés, mederkotrás

0

0+807

807

Panelüzem területe magánterület

földárok

jókarbahelyezés, mederkotrás

0+807

1+150

343

MÁV területtől Zsolnay V. útig

földárok

meder burkolás, zárt rendszer kialakítás (keretelem) Rácz bútorház melletti szakaszon

1+150

1+350

200

Zsolnay V. úttól Gyöngyösi utcáig

földárok

jókarbahelyezés, mederkotrás

1+350

1+900

550

Gyöngyösi utca

híd (áteresz)

új építés

1+818

 

A május 3-án benyújtott pályázat összköltsége bruttó 220.320.000 forint.

Meszes patak rendezése, TOP-6.3.3-15 -PC1-2016-00004
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat banyújtása 2016. május 3.
Támogatási szerződés aláírása 2016. szeptember 23.
Projektkezdés 2016. szeptember 23.
Projektzárás 2018. január 31.
Elszámolható projektköltség 220 320 000 Ft
Igényelt támogatás 220 320 000 Ft
Megítélt támogatás 220 320 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 220 320 000 Ft