A MAGYARÜRÖGI VÍZFOLYÁS RENDEZÉSÉVEL FOLYTATÓDIK A CSAPADÉKCSATORNA FEJLESZTÉSI PROGRAM PÉCSETT

2016. december 27.

ALÁÍRÁK A MAGYARÜRÖGI VÍZFOLYÁS RENDEZÉSE CÍMŰ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉST.

348 millió forintot nyert Pécs városa a Magyarürögi vízfolyás rendezésére - közölte Tihanyvári Dóra önkormányzati képviselő.

A képviselő tájékoztatása szerint Pécs városa az elmúlt időszakban kiemelkedően odafigyelt a csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztésére, melynek keretében 2015-ben félmilliárdos fejlesztést hajtott végre többek között a Pécsi-víz medrét is rendezve. Ennek a megkezdett beruházásnak a folytatásaként a város 2016 tavaszán indította útjára a nagyszabású csapadékcsatorna fejlesztési programját. A fejlesztési elképzelések megvalósításához a Támogató Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívása nyújtott lehetőséget.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. összesen 4 db pályázatot nyújtott be a városi csapadékcsatorna hálózat fejlesztése érdekében, melyek közül a harmadik pályázat a Magyarürögi vízfolyás rendezése című, TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003 kódszámú projekt volt, mely 348 230 000 Ft támogatásban részesült.

Tihanyvári Dóra szerint a beruházás helyszínválasztását indokolja, hogy a Magyarürögi vízfolyás Pécs nyugati városrész csapadékvizeinek egyik fő befogadója, mely a Pécsi vízbe torkollik. Az elmúlt években számos lakossági bejelentés érkezett a területről, amiatt, hogy a patak feltöltődése olyan mértékű, hogy a csapadékvizet biztonsággal már nem képes elszállítani. A feltöltődés miatt jelentős mértékű a mederelfajulás, azaz jelenleg a vízfolyás nagyrészt már nem a földhivatali térképeken jelzett és lehatárolt helyrajzi számokon halad keresztül, így több helyen leszakadtak a partfalak, kidőltek a magáningatlanok kerítései, kimosódtak az alapozások.

A projekt célja, hogy megvalósításával a Magyarürögi vízfolyás környezetében évtizedek óta fennálló csapadékvíz-elvezetési problémát megoldja. A projektben a vízfolyás Fülemüle utcától a Pécsi vízig tartó mintegy 4730 folyóméter hosszúságú szakaszának jókarbahelyezése és rendezése valósul meg. A projekt megvalósítása nem csak a városi belterületek megóvásához járul hozzá, hanem jelentősen javítja a helyben élő lakosság életkörülményeit, továbbá a projekt eredményeként lényegesen jobbak lesznek az üzemeltetési feltételek. 

A tervek szerint 2018 tavaszára megvalósuló patakmeder rendezéssel a városrész vízelvezetése és az ezzel kapcsolatos problémák megoldódnak.

További híreink

Legfrissebb galériák