Közérdekű adatok

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezetője Csúcs Zoltán, munkaszerződése alapján vezető állású munkavállaló.
Munkaköre: vezérigazgató
Személyi alapbére: havi bruttó 1.300.000.- Forint, prémiumáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési és Gazdasági Bizottság határoz. A munkaszerződés IV. 11) pontja alapján a Munkáltató minden gazdasági évre prémium feladatot határozhat meg azzal, hogy a Munkavállalót a prémiumfeladat teljesítéséért legfeljebb az adott naptári évre járó személyi alapbérének 70%-a illeti meg a Társaság Javadalmazási Szabályzatával összhangban.
Egyéb közvetetten, vagy közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatása (jutalom, költségtérítés): nincs.
Egyéb juttatások: mobiltelefon használat, személygépkocsi használat
Egyéb, az Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti, vezető állású munkavállaló nem áll a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. alkalmazásában.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai:

Dr. Szabó András
Illés József
Végh Norbert

Pécs Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 287/2022. (XII.16.) számú határozata VIII. 15. pontja értelmében a Felügyelőbizottság elnöke havi bruttó 60.000.- Forint, míg tagjai havi bruttó 20.000.- Forint díjazásban részesülnek.

A Felügyelőbizottság tagjai más juttatásban semmilyen jogcímen nem részesülnek.

A hivatkozott határozat 16. pontjával a Közgyűlés a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának a 2023. január 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 60.000,- Ft/hó díjazás mellett a „BIRÓ BÜRO” Tanácsadó Kft.-t (személyében felelős eljáró könyvvizsgáló: Dr. Bíró Zoltán) választotta meg.

  • A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. alapszabálya (2019)

    2020. május 26.
  • A Pécsi Városfejelsztési Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának és FEB tagjainak bejegyző végzése

    2020. május 26.

További híreink

Legfrissebb galériák