Közérdekű adatok

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 189/2010. (04.29.) és a 233/2010. számú határozataival úgy döntött, hogy a Pécs 2010 Menedzsmentközpont Nonprofit Kft. a működésében jól elkülöníthető profiljai szerint kiválással átalakul. A Pécs 2010 Menedzsmentközpont Nonprofit Kft. kiválással történő átalakulását a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, a 2010. szeptember 30. napján kelt végzéseivel hagyta jóvá. A kiválás során létrejött a Művészeti Marketing Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. Ruzsa Csaba Roland ügyvezető igazgató vezetésével, míg a kiválással érintett Pécs2010 Nonprofit Kft. – a kiválással egyidejűleg nevet változtatva - Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. néven, változatlan cégformában Merza Péter János ügyvezető igazgató vezetésével működött tovább.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – összhangban a korábbi 189/2010. (04.29.) illetve 233/2010. (06.10.) számú határozataival – első alkalommal az 522/2010. (12.16) számú határozatával döntött a Társaság cégformájának megváltoztatásáról.

A Cégbíróság a 02-09-073783/47 számú végzésével törölte a cégnyilvántartásból a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft-t, míg a 02-10-060371/6 számú végzésével 2011. május 31. napjával bejegyezte a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-t, mint a Kft. jogutódját.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezetője Dr. Merza Péter János, munkaszerződése alapján vezető állású munkavállaló.
Munkaköre: vezérigazgató
Személyi alapbére: havi bruttó 850.000.- Forint, prémiumáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határoz.
Egyéb közvetetten, vagy közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatása (jutalom, költségtérítés): nincs.
Egyéb juttatások: mobiltelefon használat
A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-nél az Mt. 188§(1) bek. és az Mt. 188/A§(1) bek. szerinti egyéb vezető állású munkavállaló nincs.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai:

Dévényi Sándor – elnök
Zalay Buda – tag
Herke Attila - tag
Pécs Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 522/2010. (12.16.) számú határozata C. 4. pontja értelmében a Felügyelőbizottság elnöke havi bruttó 60.000.- Forint, míg tagjai havi bruttó 20.000.- Forint díjazásban részesülnek.

A Felügyelőbizottság tagjai más juttatásban semmilyen jogcímen nem részesülnek.

  • Éves statisztikai összegzés 2012.

    2013. május 6.
  • A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. alapító okirata

    2012. december 7.