SUMP

A SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan), másnéven Fenntartható Városi Mobilitási Terv a hazai városok számára az elkövetkező évek egyik legjelentősebb közlekedéstervezési dokumentuma lesz, mely az EMBERT, a VÁROSLAKÓT középpontba állító közlekedési stratégia. Az emberközpontú tervezésre alapozó Mobilitási Terv hasznos dokumentum a meglévő város- és közlekedésfejlesztési tervek szintetizálására, a fejlesztések elősegítésére.

Pécs Megyei Jogú Város Fenntartható Mobilitási Tervének elkészítése az elkövetkezendő néhány hónap kiemelt feladata. A terv elkészítésével Pécs MJV Önkormányzata az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-t bízta meg.

A meglévő város- és közlekedésfejlesztési tervek, melyek a készülő pécsi SUMP alapját képezik:

 • Pécs Fejlesztési Koncepció
 • Pécs Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS)
 • Pécs MJV Integrált Területi Programja (ITP)
 • Európa Zöld Fővárosa dokumentumai
 • Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett - megvalósíthatósági tanulmány
 • Kötöttpályás közösségi közlekedési hálózat kialakítása Pécsett - megvalósíthatósági tanulmány
 • Integrált kerékpárút-hálózat fejlesztési program Pécs – megvalósíthatósági tanulmány
 • TÜKE Busz Zrt. Zöld Stratégiája
 • etc.

A Mobilitási Terv célja, hogy fenntartható és integrált megoldásokat kínáljon a városi közlekedési problémák megoldására, hozzájárulva ezzel a klímavédelmi és energiahatékonysági célkitűzések teljesüléséhez.

A SUMP, azaz a Fenntartható Városi Mobilitási Terv céljai többek között az alábbiak:

 • Minden lakosnak legyen lehetősége választani közlekedési alternatívák közül, hogy eljuthasson a számára legfontosabb célpontokra.
 • Javuljon a biztonság és a lakosok biztonságérzete.
 • Csökkenjen a levegőszennyezettség, illetve a zajszennyezés, valamint az energiafelhasználás.
 • Javuljon a személy- és áruszállítás hatékonysága és fajlagos költségmutatója.
 • A tervben megfogalmazott intézkedések járuljanak hozzá a városi környezet vonzerejének növeléséhez és minőségének javulásához.

A Mobilitási Terv kidolgozása során kiemelten fontos szempont a széleskörű, érdemi partnerség megvalósítása. A partnerségi folyamat fő célja az érintett érdekcsoportok igényeinek, szükségleteinek, problémáinak feltárása, ötleteinek, javaslatainak megismerése, sajátos fejlesztési érdekeik és céljaik megismerése és összehangolása, a partnerek bevonása – saját tevékenységük és fejlesztéseik révén - a stratégia megvalósulásába és fenntartásába, együttműködés és kölcsönös informálás egymás tevékenységéről, s mindezek beépítése a készülő Fenntartható Városi Mobilitási Tervbe. Ez a konzultatív tervezési hozzáállás előfeltétele annak, hogy egy legitim, szakmailag megalapozott, széles körben támogatott és elfogadott, „használható” közlekedésfejlesztési tervdokumentum készülhessen.

További híreink

Legfrissebb galériák