Lezárult a csapadékvíz elvezetési problémák megoldását támogató, a Magyarürögi vízfolyás rendezése projekt

2023. december 22.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja a városi csapadékvíz elvezető hálózat folyamatos fejlesztését. Ennek érdekében az Önkormányzat megbízásából a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a Magyarürögi vízfolyás rendezése” címmel 2016. április 28-án nyújtott be pályázatot. A TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003 azonosító számú projektet a közreműködő szervezet támogatásra jogosultnak nyilvánította, az Európai Regionális Fejlesztési

A Magyarürögi vízfolyás Pécs nyugati városrészén, hosszú ideje már komoly csapadékvízelvezetési problémákkal küzdött. A projekt kiindulópontja volt a lakossági bejelentések alapján kialakult helyzet, mely szerint a patak képtelen már biztonságosan elszállítani a csapadékvizet. A város önkormányzata 2020 márciusában elindított nyílt közbeszerzési eljárással választotta ki a kivitelezőt a vízfolyás csapadékvíz elvezetési problémáinak rendezésére, viszont a kivitelezés lakossági egyeztetéseket követően mégsem indult el. Annak érdekében, hogy a projekt mégis meg tudjon valósulni, a beruházás szétválasztásra került a Pécsi víz és a Park utca közötti rész (déli szakasz) és a Park utcától északra eső rész (északi szakasz) tekintetében.

A projektben végül a déli szakasz kivitelezési munkálatai indulhattak el 2023. július 31-én, így a Magyarürögi vízfolyás környezetében évtizedek óta fennálló csapadékvízelvezetési problémák megoldása érdekében először a patakmeder Istenkúti vízfolyás becsatlakozásától (Park utca) a Pécsi vízig tartó szakaszának jókarba helyezése és rendezése kezdődhetett meg, ahol a tervezett munkálatok magukban foglalták a patakmeder feltöltődéseinek eltávolítását, három hordalékfogó építését, valamint a tönkrement mederelemek cseréjét.

A fejlesztés során a legfőbb cél az volt, hogy a patak keresztmetszetének vízáteresztő képességét visszaállítsák, továbbá, hogy a csapadék a lehető legkisebb károkozás mellett haladjon a befogadóig. Erre azért is volt nagy szükség, mert az intenzív esőzések során a csapadékvíz gyorsan felhalmozódhat, és ha nincs megfelelő elvezetési rendszer, komoly problémákhoz vezethet, villámárvizekhez, vízszennyezéshez, talajerózióhoz és csatornázási problémákhoz is.

A munkálatok során felmerült váratlan kihívások ellenére is a projekt műszaki készültsége 2023. szeptemberben elérte a 25%-ot, majd október elején az 50%-ot is. A terület tisztítása, a hordalékfogók építése és a mederburkolatok felújítása folyamatosan zajlottak szeptember és október hónapokban. A hidak alatti mederben jelentős mennyiségű hordalék- és iszaplerakódás tisztítása kézi erővel történt, és a váratlan időjárási körülmények sem állították meg a kivitelezőt. Az ősz folyamán folytatódott a mederburkolatok felújítása és elindult a 2. számú hordalékfogó építése is a Páfrány utcában a gyógyszerraktár mögött, majd a Nyugati Ipari út északi oldalán a híd felett is.

Az elvégzett munkálatok részletei a projektet érintő déli szakaszon a vízfolyás Pécsi vízbe történő betorkollása és az Istenkúti vízfolyás becsatlakozása közötti szelvénytartományban:

  • alapvetően medertisztítási munkálatok (a Park utcától délre a Pécsi vízig): a feltöltődések és az elburjánzott növényzet eltávolítása;
  • három darab 4 m3-es hordalékfogó építése: a Park utcában, a Páfrány utcában a gyógyszerraktár mögött, a Nyugati Ipari út északi oldalán a híd felett.
  • a tönkrement, sérült mederelemek cseréje.

A projekt eredményeként a Magyarürögi vízfolyás rendezése hosszú távú előnyöket nyújt a környezet és a lakosság számára. A kivitelezés megvalósulásával a projekt eredeti célkitűzései valósulhattak meg:

  • A patak keresztmetszetének vízáteresztő képességének visszaállítása.
  • A csapadékvíz biztonságos és hatékony elvezetése a Pécsi vízig.
  • Az árvízveszély minimalizálása és a városrész csapadékvíz elvezetésének hatékonyságának javítása.

A munkálatok november végéig tartottak az érintett lakóingatlanok megközelíthetőségének folyamatos biztosítása mellett, decemberben pedig a projekt teljes és sikeres befejezése érdekében még hibajavításokat végzett a kivitelező. A projekt zárásához kapcsolódó finom földmunkákat és a füvesítést a csapadékos időjárás miatt a vállalkozó nem tudta teljeskörűen elvégezni, ezen esztétikai javításokat tavaszra halasztotta a kivitelező.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Ágoston Andrea, a körzet önkormányzati képviselője köszönetet mond minden résztvevőnek és az érintett lakosságnak a támogatásért és együttműködésért, hogy a patakmeder rendezésével a városrész csapadékvíz elvezetése és az ezzel kapcsolatos problémák megoldódhattak.

A városvezetés elkötelezett az ilyen fontos infrastrukturális fejlesztések folytatásában a város életminőségének és fenntarthatóságának javítása érdekében. Mindezek mellett ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy hosszú távú eredménye egy ilyen projektnek igazán csak közösségi összefogással, lakossági szerepvállalással lehet. A környezet rendezettségéhez, a csapadékvíz megfelelő elvezetéséhez ki-ki hozzá tud járulni, amennyiben tisztán tartja az otthona közelében elhelyezkedő vízelvezető árkokat, meggátolja annak szeméttel, falevéllel való telítődését: Fontos, hogy mindannyian tegyünk a természet lokális és globális védelméért. Járuljunk hozzá együtt a fejlesztések hosszú távú eredményességéhez.

További híreink

Legfrissebb galériák