MUNKAERŐPIACI ÖSSZEFOGÁS PÉCSETT

2017. január 23.

MEGKEZDŐDÖTT A SZÉLES ÖSSZEFOGÁSON ALAPULÓ PÉCS PAKTUM CÍMŰ MUNAKERŐPIACI PROGRAM

850 millió forintból valósul meg a Pécs Paktum projekt, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Kormányhivatal, Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Pécsi Városfejlesztési NZrt. által alkotott konzorcium munkája eredményeképpen. Decsi István alpolgármester közleménye.

„Kiemelt célunk, hogy a város foglalkoztatási szintjét emeljük, a munkaerőpiaci integrációs programokat támogassuk, sikeresen megvalósítsuk. Ennek érdekében pályázatot nyújtottunk be a Baranya Megyei Kormányhivatallal, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel közösen, konzorciumi formában a TOP-6.8.2-15 kiírásra Pécs Paktum címmel. A pályázat a Támogató döntése értelmében 850 millió forint támogatásban részesült.

Az elmúlt években mind megyei szinten (Baranya Paktum címmel), mind pedig helyi szinten (Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktuma címmel) sikeresen kerültek lebonyolításra azok az EU-s támogatású projektek, amelyek a baranyai és pécsi foglalkoztatási helyzet javítását tűzték ki célul; e projektekben a foglalkoztathatóság és foglalkoztatottság növelésének eszközei az alapvető munkaerőpiaci ösztönzők voltak: bértámogatás-típusú eszközök, képzési célú támogatások, információszolgáltatás és a mobilitás, valamint munkába járás támogatása.

A pályázat területi fókuszát a pécsi járás képezi, ezen belül a koncentrált problémakezelés érdekében a szociális városrehabilitációval érintett keleti városrész is kiemelt szerepet kap – különösen fontos tényező ez azon pályázati kitétel miatt is, hogy a kiírás alapvetően a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását, foglalkoztathatóságának javítását támogatja.

A pályázat célja, hogy biztosítsa a foglalkoztatási szint növelését a pécsi járásban, ehhez kapcsolódóan alakítsa ki a menedzselje a rugalmas helyi szak- és átképzési rendszert, hatékony, szektorokon átívelő együttműködésekkel biztosítsa a minél gördülékenyebb átjárhatóságot, intenzív tőkevonzással – befektetésösztönzéssel biztosítsa a megfelelő volumenű munkaerő-keresletet.

A felhívásban meghatározott belső, minimális és maximális költségkorlátok figyelembe vételével a végső cél az, hogy mintegy 200-250 fő tartós foglalkoztatása valósuljon meg.

A pályázatban a főpályázó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a városi/várostérségi irányító szerepet, a Baranya Megyei Kormányhivatal (bértámogatás, képzés, szakmai támogatás) a hatósági oldali szerepet, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. az operatív paktummenedzsment szerepet, a Máltai Szeretetszolgálat pedig a célcsoport-toborzás, célcsoport-támogatás szerepét látja el.

A projekt megvalósítása 2016. július 1-én indult és 60 hónapon át tart, egészen 2021. június 30.ig.

Decsi István alpolgármester

További híreink

Legfrissebb galériák