KERTÉSZETI BEAVATKOZÁSOK A NYUGATI VÁROSRÉSZI KERÉKPÁRÚT KIVITELEZÉSE SORÁN

2021. március 13.

2021. március 1-jén a munkaterület átadás-átvételi eljárással megkezdődött a „TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00004 kódszámú – Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása” című projekt kivitelezése.

A legtöbb közterületet érintő fejlesztés során felmerül a kérdés, hogy fognak-e fákat kivágni a kivitelezési munkálatok során.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2011. (II. 21.) rendelete a fásszárú növények védelméről és a területek biológiai aktivitásérték-egyensúlyának fenntartásáról előírja, hogy Pécs közigazgatási területén álló egészséges fásszárú növényt építési tevékenységgel összefüggésben, valamint 40 évnél idősebb, vagy 80 cm törzskörméretnél nagyobb méretű fákat kivágni csak indokolt esetben, kérelem benyújtásával és jogerős fakivágási engedély birtokában, az előírt pótlási kötelezettség mellett szabad.

A TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00004 kódszámú, Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása projekt kivitelezését megelőzően felmérték a Szigeti út déli oldalának (a Magyarürögi csomópont és az Erkel Ferenc utca közötti szakasznak) a faállományát. Összesen 80 db fás szárú növény van az érintett területen, amelyek közül építési, területfejlesztési okok miatt 11 db japánakácot (Sophora japonica) és 2 db Leylandi hamisciprust (Cupressocyparis Leylandii) szükséges kivágni. Mindez az eredeti déli oldali fasor 16%-át jelenti. A fásszárú növények paramétereit a BIOKOM Nonprofit Kft. munkatársai kertészeti szakvéleményben rögzítették. Ennek alapján a koronaállapotuk tekintetében 5 db japánakác erősen csonka, 6 db japánakác kissé csonka, illetve 2 db hamisciprus kissé csonka minősítést kapott.

A fapótlások a Szigeti úton a terepszint alatt húzódó infrastruktúraelemek védőtávolsága miatt nem mindenhol lehetségesek. Azon fák esetében, ahol ez a műszaki előírásoknak megfelelően mégis megoldható, ott az önkormányzat céljaival összhangban helyben, vagy a környező utcákban pótolja a növényeket vállalkozó.

Mivel a fejlesztés során 30 db előnevelt, földlabdás facsemete elültetése lett előirányozva, a helyben nem telepíthető egyedeket a BIOKOM Nonprofit Kft. kertészeti szakvéleményének ajánlása szerint a Béke parkban ültetik el.

További híreink

Legfrissebb galériák