Végleges a belváros észak-déli tengelye projektben elkészült kerékpárút forgalomba helyezési engedélye

2021. március 26.

2021. március 14-én véglegessé vált a TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00003 kódszámú, „A belváros észak-déli tengelye közlekedésfejlesztése” tárgyú projektben elkészült kerékpárút forgalomba helyezési engedélye.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja, hogy a kerékpárhálózatát bővítse, a kerékpáros közlekedést a városon belül biztonságosabbá tegye, továbbá összefüggő kerékpáros hálózatot létesítsen.

A cél érdekében még az előző városvezetés idején, 2017. június 28. napján nyújtotta be az önkormányzat „A belváros észak-déli tengelye közlekedésfejlesztése” című kérelmét a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívásra. A TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00003 kódszámon regisztrált pályázatot a 2017. október 25-én aláírt támogatási szerződés keretében 100%-os támogatásintenzitás mellett, bruttó 300 000 000 Ft támogatásban részesítette a Magyar Államkincstár, mint közreműködő szervezet.

A projekt a belváros észak-déli tengelye közlekedésfejlesztésére, ennek keretében a Bajcsy Zsilinszky utca kerékpárosbarát fejlesztésére és az Ipar utca – Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződés közlekedésbiztonsági szempontú átalakítására irányult. A pályázat illeszkedik, illetve fizikailag kapcsolódik a TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében megvalósuló Kertváros-belváros kerékpárúthoz, illetve a TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002 kódszámú Új pécsi vásárcsarnok megépítése tárgyú projekt keretében tervezett közlekedésfejlesztésekhez.

A Kertváros-belváros kerékpárút tervezett nyomvonala a Siklósi úti felüljáró melletti – jelenleg gyalogos – szintbeli vasúti átkelőhelytől indul Kertváros irányába, míg a „TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00003 A belváros észak-déli tengelye közlekedésfejlesztése” tárgyú projekt ennek a létesítménynek a Belváros irányába történő folytatása. A fejlesztés során a kerékpárút a labirint korláttól indulva az Ipar utca keresztezésével, alapvetően kerékpársávok kialakításával valósult meg a Bajcsy Zsilinszky utcán a Nagy Lajos király útja és a Rákóczi út keresztezésével egészen a Kossuth térig.

A Bajcsy-Zsilinszky utca korábbi 3 forgalmi + 1 parkolósávos kialakítása 2 forgalmi sávossá került átalakításra, elválasztott kerékpár sávokkal, a széleken mindkét oldalon parkolósávokkal. A tervezés során meg kellett oldani a Zólyom utca, a Nagy Lajos király útja és a Rákóczi út kerékpáros keresztezését, továbbá a Bajcsy-Zsilinszky utcában a Rákóczi út és a Nagy Lajos király útja közötti szakaszon kerékpársávok létesítését a meglévő forgalmi sávok újraosztásával, valamint a közút minimális szűkítésével. Az átmenő gyalogosforgalom miatt szélesített, belvárosi karakterű burkolt járda épült ki az út keleti oldalán, valamint egy nagy kapacitású taxidroszt, illetve azzal párhuzamos burkolt járda az út nyugati oldalán, a megújult Centrum parkoló lehatárolásaként.

A kerékpárosbarát fejlesztés mellett a Bajcsy-Zsilinszky utca Ipar utcai kereszteződésének az átalakítására is sor került. A gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságos átvezetése mellett szükséges volt szabályozni a gépjármű forgalom felüljáróra történő rákanyarodását. A szabályos és biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében a felüljáróra vezető csomóponti ág felbővítésére volt szükség, azzal, hogy Ipar utca pályaudvar felé vezető forgalma is ezen az ágon bonyolódik külön forgalmi sávon. Az Ipar utca érintett szakaszának fejlesztése és a kialakított forgalomi rend szorosan illeszkedik az új pécsi Vásárcsarnok megépítése projekt részeként rövidesen megvalósuló új körforgalomhoz, amely az Ipar utca – Bajcsy Zsilinszky utcától keletre, a felüljáró alatt fog helyet kapni.

A kerékpárút építésével és kijelölésével növekszik a kerékpárral közlekedők komfortérzete, csökkennek a felesleges kerülőutak a kerékpárral közlekedők számára, továbbá a projekt hozzájárul a teljes közlekedési rendszer fenntarthatóságához, a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek a megteremtéséhez. A kerékpáros infrastruktúra építésének, a kerékpáros útvonalak kijelölésének hasznos hozadéka, hogy növeli a kerékpáros közlekedés népszerűségét, elfogadottságát és ezáltal hozzájárul a kerékpározás részarányának növeléséhez. A projekt egyik nagy előnye, hogy az autósforgalom mérséklődésével csökken a szén-dioxid kibocsátás és a légszennyezettség, élhetőbb lesz a városi környezet, s mindez hozzájárul az egészségesebb szemléletmód elterjedéséhez és az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez is.

További híreink

Legfrissebb galériák