Félidőnél járnak a Lámpás patak rendezésének kivitelezési munkálatai

2021. április 22.

A TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00001 kódszámú, Lámpás patak rendezése tárgyú projekt kivitelezése márciusban elérte az 50%-os műszaki készültséget. 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja a városi csapadékvíz elvezető hálózat folyamatos fejlesztését. Ennek érdekében a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2016. április 26-án pályázatot nyújtott be a városi csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése céljából a Lámpás patak rendezése tárgyában. A projekt a 2016. szeptember 28. napon kelt támogató döntés eredményeképpen 100%-os támogatási intenzitással, bruttó 147 900 000 Ft európai uniós támogatásban részesült.

A Lámpás patak Pécs keleti városrészében a csapadékvizek egyik fő befogadója, amely a Pécsi vízbe torkollik. Az elmúlt években számos lakossági bejelentés érkezett a területről amiatt, hogy a patak feltöltődése olyan mértékű, hogy a csapadékvizet biztonsággal már nem képes elszállítani. A feltöltődés miatt jelentős mértékű a mederelfajulás, azaz jelenleg a vízfolyás nagyrészt már nem a földhivatali térképeken jelzett és lehatárolt helyrajzi számokon halad keresztül, így több helyen leszakadtak a partfalak, kidőltek a magáningatlanok kerítései, kimosódtak az alapozások.

A fejlesztés során a legfőbb cél, hogy a patak keresztmetszetének vízáteresztő képességét visszaállítsák, továbbá, hogy a csapadék a lehető legkisebb károkozás mellett haladjon a befogadóig. A projektben a Lámpás patak Hársfa utcától a Pécsi vízig tartó kb. 2 km hosszúságú szakaszának jókarba helyezése, felújítása és rendezése történik meg.

A 2020. november 23-ai munkaterület átadás-átvételi eljárást követően a kivitelezés a Tüskésréti úttól kiindulva északi irányba haladva kezdődött meg, a patak közvetlen környezetének az elburjánzott növényzettől való megtisztításával – a mederben lévő fák eltávolításával – indult, majd a geodéziai kitűzések zajlottak le. Ezt követően történt meg a meder kotrása és korrekciója. Mindezzel egyidőben a Diósi út és a Hársfa utca közötti területeken a kivitelező megkezdte a cserje- és bozótirtásokat az érintett nyomvonalon.

2021. január közepére az Eozin utcai szakaszon befejeződtek a meder tisztítási munkálatai, a geodéziai kitűzések, majd itt is elkezdődött a meder kotrása és korrekciója. Január végén a 6. sz. főközlekedési úttól délre eső területeken folytatódtak a kivitelezési munkálatok. Az érintett szakaszon a patak közvetlen környezetének a növényzettől való megtisztítása, a meder kotrása, jókarba helyezése és kialakítása történt meg.

A műszaki készültség február 2-án elérte a 25 %-ot. Addig a napig összesen 730 méternyi szakaszon történtek meg mederkotrási és tisztítási munkálatok, emellett 62 folyóméternyi burkolást végeztek el.

Február hónap folyamán a Diósi úton építették be a mederelemeket. Márciusban a Baranyavár és a Vadász utcai szakaszon folytatódtak a kivitelezési munkálatok: megtörtént a patak közvetlen környezetének az elburjánzott növényzettől való megtisztítása, a geodéziai kitűzések, a meder kotrása és korrekciója is. Március végére elkészült a projektben tervezett 39 m3-es csapadékvíz tározó is a Vadász utcában. Jelenleg a mederelemek elhelyezése és beépítése zajlik az Engel János utcában és a Vadász utcában.

A műszaki készültség márciusban elérte az 50 %-os szintet. Eddig összesen 892 méternyi szakaszon történtek meg a mederkotrási és tisztítási munkálatok, emellett 224 folyóméternyi burkolást végeztek el.

A projektről további információkat a www.lampaspatakpecs.hu oldalon olvashatnak.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kéri az érintett területen élő lakosok megértését és türelmét a kivitelezés ideje alatt.
 

További híreink

Legfrissebb galériák