Befejeződött a Bánki Donát Utcai Általános Iskola energetikai megújulása

2022. március 2.

A műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult a TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00001 azonosítószámú, Bánki Donát Utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése tárgyú projekt kivitelezése. 

A fejlesztéssel érintett épület Pécs, Bánki Donát út 2. szám, 574/1 hrsz-ú belterületi ingatlanon található általános iskola, amely az 1960-as évek első felében épült.

Az épületegyüttes több, különböző szintszámú résztömegre bomlik, lapostetős kialakítással. A főépület 4 szintes, az oktatási melléképületek 3 szintesek, míg az összekötő nyaktagok földszintesek. A két tornaterem épületrész egyszintes. Az intézmény alaprajzi elrendezése, homlokzati megjelenése a múlt század építészeti szokásait, gondolkodását tükrözi.

A beruházást megelőzően az épületet szerény hőszigetelő képességű falak, elöregedett fémablakok, szögacélból konstruált portálok, energetikai szempontból idejétmúlt külső határoló szerkezetek jellemezték, a külső nyílászárók állapota (nem csukódtak megfelelően, több helyen a nyílászáró zárt állapotában is hézag mutatkozott a tok és a szárny között) nem elégítette ki a mai kor elvárásait. Tekintettel arra, hogy az intézmény homlokzatán jelentős mennyiségű üvegfelület található, így ezek rossz állapota miatt jelentős volt a téli időszakban keletkező fűtési veszteség. A gépészeti berendezések is korszerűtlenek, a fűtés nehezen volt szabályozható és a fűtésre felhasznált energia jelentős része a rendszer veszteségének fedezésére használódott el. A régi fűtési rendszer nem volt alkalmas a helyiségenkénti szabályozásra.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2017. július 28-án nyújtotta be a Bánki Donát Utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázatát. A TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00001 azonosítószámot kapott projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 100%-os támogatásintenzitás mellett, bruttó 691 200 000 Ft európai uniós támogatást nyert el. A vállalkozóval a kivitelezési szerződést 2020. december 4-én írták alá, január 25-én pedig átadták a munkaterületet és megindultak a kivitelezési munkálatok.

Az épületegyüttes nagysága (általános iskola uszodával és tornateremmel) lehetővé tette az épületben való szárnyankénti lehatárolásokat, amely biztosította a kivitelezési munkálatok elvégzését, valamint az iskola rendeltetésszerű használatát és az oktatás zavartalan működését a felújítás ideje alatt is.

Az energetikai korszerűsítéssel érintett épületrész alapterülete 7092 m2. A kivitelezés menetét 3 ütemben határozták meg: az I. ütemben a keleti, a II. ütemben a nyugati, a III. ütemben a középső szárnyban zajlottak a munkálatok.

2021. június 29. napjától a teljes épületen dolgozhatott a kivitelező, így a 2021/22-es tanév szeptemberi iskolakezdéséhez szükséges helyiségek belső terei időben elkészülhettek.

Az épület keleti szárnyának belső tereit 2021. augusztus 31-én, a nyugati szárny belső tereit 2021. szeptember 2-án, az uszoda és a hozzá kapcsolódó öltöző részt, valamint a középső szárny tanári szintjét 2021. szeptember 27-én a biztonságos használatra alkalmas módon visszaadták az iskola részére.

A fűtés korszerűsítésével kapcsolatos kivitelezési munkálatok – a radiátorok cseréje és termosztatikus fejekkel történő ellátása – még a fűtési szezon megkezdése előtt lezajlottak, így az iskola életében nem okozott problémát a hidegebb időjárás beköszöntése és ezzel együtt fűtési szezon megkezdése.

A fejlesztés keretében a teljes épületegyüttes energetikai korszerűsítése megvalósult. A projektnek köszönhetően a korszerűtlen külső homlokzati nyílászárókat új, korszerű nyílászárókra cserélték, az épület külső falazatai és tetőszerkezete hőszigetelést kapott. Az épületre 2x20 kW napelemes rendszert telepítettek. Az energetikai felújítás során a régi árnyékolók helyére újak kerültek. Az alagsorban található helyiségekbe – az uszoda folyosóra, az öltözőbe és a zuhanyzóba, valamint a karbantartói folyosóra – szellőztetési céllal hővisszanyerős ventilátorokat helyeztek el.

Az utólagos hőszigetelés, az új, korszerű nyílászárók, a fűtési korszerűsítés, továbbá a napelemes rendszer az iskola számára a korábbiaknál jóval hatékonyabb energiafelhasználást és racionálisabb energiagazdálkodást eredményez, illetve ezzel együtt az épületben a komfortérzet is javul.

A projektarányos akadálymentesítéssel új akadálymentes parkoló, akadálymentes WC létesült, továbbá infokommunikációs jeleket is elhelyeztek. A tető felújítása miatt az épületen új villámvédelmi rendszert építettek ki.

Az Önkormányzat a fejlesztéshez mintegy bruttó 54 millió forint önerőt biztosított, amelynek segítségével a pályázatból nem támogatható, de az épület korszerűsítéséhez kapcsolódó további tevékenységek is megvalósultak. Ennek keretében tűzjelző rendszert építettek ki, a meglévő homlokzati klímák helyére a lapostetőn új berendezéseket helyeztek el Az iskola rossz állapotban lévő kültéri lépcsőjét is felújították, továbbá a teljes épület belső festése is meg tudott valósulni.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bízik benne, hogy a felújítás elnyeri mind a diákok, a szüleik és a tanárok tetszését.
 

További híreink

Legfrissebb galériák