Kitárta kapuit a nagyközönség előtt az új pécsi Vásárcsarnok

2022. július 8.

Lezárult a TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002 azonosítószámú, az Új pécsi vásárcsarnok megépítése tárgyú projekt kivitelezése. 2022. július 8-án reggel 6 órától a lakosság számára is látogatható az új vásárcsarnok.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014–2020-as uniós pénzügyi fejlesztési ciklus előkészítési folyamatában az egyik legfontosabb fejlesztési szükségleteként egy olyan vásárcsarnok megvalósítását nevesítette, amelyben a helyi piaci forgalom növelése, a vásárlói igények nagyobb és minőségibb kiszolgálása kerül előtérbe, a megyében élő helyi termelők nagyobb szerepet kaphatnak, illetve a meglévő kereskedelmi és szolgáltató tevékenység egy korszerűbb, fenntartható létesítményben bonyolódik.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. április 23-ai ülésén 128/2015. (04. 23.) sz. határozatával döntött „Városépítészeti és építészeti tervpályázat az új pécsi Vásárcsarnok és Rövid Ellátási Lánc központ épületére és környezetének rendezésére” tárgyú nyílt tervpályázat elindításáról. A tervpályázat eredményes volt, a pályamunkák igen sok hasznosítható javaslatot tartalmaztak. Az I. díjat a Bíráló Bizottság mégsem adta ki, mert nem talált olyan pályamunkát, amely önmagában, akár kisebb korrekciók után a további tervezés alapja lehetett volna. Ugyanakkor a benyújtott pályamunkák közül a Bíráló Bizottság a pályamunkákban lévő hasznosítható javaslatok alapján kiadott: 3 db II. díjat, 1 db III. díjat, 2 db kiemelt és 3 db megvételt.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 244/2016. (06. 23.) határozatával hozott döntést a 100%-os támogatás intenzitású „Helyi gazdaságfejlesztés: Új pécsi vásárcsarnok megépítése” című pályázat beadásáról. Az Önkormányzat felkérésére a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2016. július 05-én benyújtotta a pályázatot, amelyet a Közreműködő Szervezet TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002 azonosítószámon regisztrált és 2016. november 24. napon kelt támogató döntés szerint 2 784 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesített.

A tervező kiválasztás érdekében megindított eljárásban a Gettoplan Bt. a BluePlan Mérnökiroda Kft-vel, mint konzorciumi partnerrel közösen nyújtott be ajánlatot, melynek pozitív elbírálását követően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a konzorciummal szerződést kötött a tervezési munkák elvégzésére.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2017. 05. 16. napon kelt BA-04/E/00166-23/2017 ügyiratszámú határozatában a beruházás terveit építési engedélyben részesítette.

Pécs Megyei Jogú Város a rendelkezésre álló tervek alapján előzetes piackutatást végzett, amely alapján megállapították, hogy az akkoriban bekövetkezett drasztikus építőipari áremelkedés miatt a rendelkezésre álló forrásból a projekt nem valósítható meg. Annak érdekében, hogy az új vásárcsarnok megépítésre lehetőség nyíljon, az engedélyezési és a tendertervek teljes átdolgozása és racionalizálása valósult meg, a 2018. 04. 16. napon megkötött tervezési szerződés alapján.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2018. 08. 21. napon kelt BA-04/E/00348-18/2018 ügyiratszámú határozatában építési engedélyben részesítette az új Pécsi Vásárcsarnok csökkentett műszaki tartalmú terveit, mellyel a beruházás a következő paraméterekkel volt elindítható:

Az 1 szintes épület nettó alapterülete 6200,45 m2 lett. Az épület déli oldalán helyet kapott egy feltöltő udvar 13 db tehergépjármű és 20 db személygépjármű számára helyet biztosító parkolóval, valamint a csarnok keleti oldalán egy 47 férőhelyes parkoló létesült.

Az összes piactér nagysága: 2908 m2. A főhajó 1961 m2, amely 184 db asztali árusítóhelynek biztosít helyszínt. Emellett a kiadható üzlethelyiségek száma 64 db, ideértve a büféket, sajt- és tejtermék, valamint húsárusítást, sütőipari árusítást, zöldség-gyümölcs árusítást és egyéb ágazati árusítást. A Vásárcsarnok külső piacterén 34 db fedett asztali árusítóhely, 48 db napernyővel rendelkező asztali árusítóhely létesült.

A fentiek mellett az új épületben kap helyet egy 143,3 m2-es kiadható étterem és egy üzlet is. Az épületben összesen 1380 m2 kiadható üzlethelyiség lett kialakítva, amelyeknek a funkcióit úgy határozták meg, hogy a jelenleg üzemelő vásárcsarnokból minden bérlő kaphasson helyet az új vásárcsarnokban is, de legyen lehetőség arra, hogy új piaci szereplők is beköltözhessenek.

A racionalizált tervdokumentációk építési engedélyeztetését követően kivitelezési közbeszerzést folytattak le, amely Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 251/2019. (VI. 19) számú határozata alapján eredményesen zárult. A kivitelezési tervek elkészítésére és a létesítmény megvalósítására a legkedvezőbb ajánlatot a B Build and Trade Kft. adta. A 3 059 997 775 Ft összegű kivitelezési díj meghaladta a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget, ezért az Önkormányzat többlettámogatási kérelmet nyújtott be Magyarország Kormányához 415 779 890 Ft-os igénnyel. A kivitelezési szerződést 2019. augusztus 16-án írták alá azzal, hogy az építési munkálatok csak akkor indulhatnak meg, ha a szükséges többletfedezet rendelkezésre áll. Közel egy évnyi várakozás után az új pécsi városvezetés 2020. júliusi döntésével biztosította a többletfedezetet annak érdekében, hogy az új vásárcsarnok megépülhessen. Ezt követően 2020. októberében született meg a kormánydöntés a többletforrás biztosításáról.

A Kormány 1640/2020. (X. 5.) Korm. határozata alapján, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott, egyes projektek támogatásának növeléséről döntött. Ennek köszönhetően az új pécsi Vásárcsarnok megépítése, TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002 azonosítószámú projekt további 415 779 890 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Így a rendelkezésre álló, a projektben elszámolható teljes támogatási összeg 3 199 779 890 forintra emelkedett.

Az új pécsi Vásárcsarnok munkaterület átadás-átvételi eljárása 2020. július 31-én lezajlott, ezt követően indult meg a rendelkezésre álló engedélyes és tendertervek alapján a kiviteli tervek elkészítése, valamint a projekt fizikai megvalósítása: megkezdődtek a földmunkák, továbbá az épület alapozása is.

Az alapozási munkálatokkal 2020. novemberében végeztek, ezt követően indult meg az előgyártott vasbeton tartószerkezeti elemek szállítása az építési területre, amelyeknek a bedaruzása 2020. december közepéig történt meg. 2020. év végére az új Vásárcsarnok szilárd alapjai és felállított pillérei miatt már körvonalazódott az épület befoglaló mérete.

Az építési költségek drasztikus emelkedése és egyéb műszaki okok miatt a kivitelezés során három alkalommal (2021. november 24-én, 2021. december 17-én, 2022. március 17-én) volt szükség a vállalkozói szerződés módosítására, így a vállalkozói szerződés összege együttesen 3 798 825 218 Ft-ra emelkedett.

A kivitelezési tevékenység az alap műszaki tartalmat tekintve 2021. január 13-án elérte a 25%-os, 2021. június 30-án az 50%-os, 2021. november 30-án a 75%-os, 2022. április 19-én a 100%-os műszaki készültséget. Így ezzel párhuzumosan zajlott a hatósági engedélyezési eljárások lefolytatása.

Pécs Megyi Jogú Város Önkormányzata bízik benne, hogy az elkészült új Vásárcsarnok nemcsak a pécsiek, köztük az árusok és a vásárlók, hanem a városba érkező turisták tetszését is elnyeri.

További híreink

Legfrissebb galériák