Június 19-én az Őz utcában indulnak a munkálatok

2023. június 14.

Az iskolai szünidő megkezdésével még inkább felgyorsulnak a KEHOP víziközmű projekthez kapcsolódó munkálatok és helyreállítások. Mint ismert, az utóbbi évek egyik legnagyobb, mintegy 3 milliárd forintból megvalósuló víziközmű-fejlesztése zajlik városunkban a KEHOP-2.1.11-21-2022-00014 azonosítószámú, Víziközmű-hálózatok átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett elnevezésű projekt keretében. 2023. június 19-én az Őz utcában is megkezdődnek a kivitelezési

Ahogy arról folyamatosan tájékoztatást adunk, Pécsett ebben az évben több helyszínen, tervezett ütemezés szerint folynak a munkák. Vannak olyan szakaszok a kivitelezési területeknél, amelyekkel az ütemezésben mindenképp meg kellett várni az iskolai nyári szünetet. Ilyen szakasza a projektnek az Őz utca rekonstrukciója is, hiszen szervesen érinti a PTE GYÁIG Deák Ferenc Általános Iskoláját. Pécs városvezetése az iskola vezetésével és a szakmai szereplőkkel egyeztetve kiemelten fontosnak tartotta az ütemezés megtervezésénél, hogy a kivitelezési munkálatok a legkisebb mértékben nehezítsék az iskolába való eljutást. Így állapították meg a munkakezdés dátumát, illeszkedve ahhoz, hogy még az őszi iskolakezdésig befejeződhessenek a munkálatok.

A víziközmű-rekonstrukciós munkálatok idején a projektben érintett területeken szakaszos korlátozások, néhány helyen teljes lezárások szükségesek. A munkálatok során a parkolókapacitás is csökken, de Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a kivitelezést végző vállalkozóval a munkálatokat folyamatosan egyeztetve, mindent megtesz annak érdekében, hogy a kivitelezés a lehető legkisebb mértékben befolyásolja a fejlesztéssel érintett területen lakók és a területet használók mindennapjait, törekszik arra, hogy az elkészült, helyreállított területek szakaszosan minél hamarabb visszakerülhessenek a napi használatba.
A rekonstrukciós munkálatok várhatóan három ütemben valósulnak meg az Őz utcában. Az ütemezési időpontok tájékoztató jellegűek, hiszen a munkálatokat – mint azt más szakaszoknál is tapasztalhattuk – külső körülmények, mint például a nagy esőzések befolyásolhatják.

I. ütem: 2023. június 19. – július 7.

Az első ütemben megvalósul az Őz utca ivóvíz rákötése a Petőfi utcára és PTE GYÁIG Deák Ferenc Általános Iskolája ivóvíz- és szennyvíz bekötése. A kivitelezési munkálatok során az Őz utca Petőfi utcai bejáratánál kerítik el a munkaterületet, ezáltal a Petőfi utca ezen szakaszán a nyugati sáv pontszerűen lezárásra kerül. A munkálatok nem járnak egyik utcában sem teljes útzárral, viszont a Petőfi utcában sávelhúzásra lehet számítani, amit a Petőfi utca keleti oldalán lévő parkolók ideiglenes megszüntetésével lehet csak megoldani. A korlátozások területén 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben.

Mint azt a térkép is mutatja, a Gyakorló Iskolánál is megtörténik az ivóvíz- és szennyvíz bekötése, ami semmilyen korlátozásokkal nem jár az autós forgalomban a II. ütem indulásának időpontjáig, tehát a két ütem 2023. június 26. – július 7. közötti időszakban párhuzamosan zajlik majd.

II. ütem: 2023. június 26. – július 28.

A második ütemben 137 m hosszban ivóvíz- és 45 m hosszban szennyvízvezeték felújítása történik meg. A kivitelezési munkálatok lezárásai leginkább az Őz utcai parkolókat érintik. A térképen jelölt parkolók ideiglenesen megszűnnek, a parkolás lehetősége a tömbházak közötti parkoló használatára redukálódik az északi, iskolához közeli parkolók használata tilos lesz. A közlekedést még nehezíthetik az I. ütem korlátozásai a 2023. június 26. – július 7. közötti időszakban. A területen 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben.

III. ütem: 2023. július 24. – augusztus 26.

A harmadik ütemben 123 m hosszban szennyvíz- és 137 m hosszban ivóvízvezetékek rekonstrukciója zajlik. A kivitelezési munkálatok során szintén korlátozások várhatóak, amelyek ugyancsak a parkolókapacitás csökkenését jelentheti. Az ütem indulásával 4 napig még a III. ütem korlátozásai lesznek érvényben, tehát az északi terület parkoló lezárásai mellett ezen a pár napon a déli parkolóban is számítani lehet a kapacitás csökkenésre. A lakók számára a lakóépületekhez való gyalogos bejutás minden esetben biztosított, a közlekedőket kérjük, legyenek figyelemmel a munkaárkok feletti átvezető acéllemezekre. A területén minden esetben kérjük a 30 km/h sebességkorlátozás betartását.

A vállalkozó törekszik arra, hogy a munkaterületeket szakaszosan újra a lehető leghamarabb visszaadja a napi használatba, a teljes terület aszfaltozási munkálatai szakaszosan, de legkésőbb 2023. augusztus 26. napjáig megtörténnek.

Parkolás

A korlátozásokkal érintett terület a II.A díjzónába tartozik. Az érvényes bérlettel rendelkezők a munkálatok ideje alatt a szektoron belül, a Nagy Jenő utca nyugati szakaszán és a Steinmetz kapitány téren ingyen várakozhatnak.
A kivitelezési munkálatok ideje alatt a kommunális hulladékelszállítás rendje nem változik, a területre a hulladékszállító járművek zavartalanul be tudnak jutni.

A kivitelezés előreláthatóan 10 hetet vesz majd igénybe, az Őz utcai munkálatok várhatóan augusztus 26-ig tartanak.

A fent megjelölt időszakban a projekthez kapcsolódóan a város más pontjain is számítani lehet forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra. Előreláthatólag az Őz utcai munkálatok III. ütemében a Petőfi utca északi szakaszán is elkezdődnek a munkálatok a víziközmű projekthez kapcsolódóan.  A projekt részleteiről folyamatos tájékoztatást adunk az alábbi honlapon: www.pecs.hu/kehop-2-1-11-21-2022-00014.

Az egész várost érintő útfelújításokkal és lezárásokkal kapcsolatban az erre a célra létrehozott városi weboldalon találnak részletes tájékoztatást: https://pecsiutfelujitasok.hu/.

A kivitelezéssel érintett területen élő lakókat, az ott működő vállalkozásokat a projekt részleteiről, ütemezéséről szórólapon és/vagy elektronikus úton tájékoztatjuk.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata köszöni a lakók és a közlekedők együttműködését és türelmét, amellyel segítik a beruházás megvalósulását.

Kérjük a tisztelt pécsieket, hogy a kivitelezési munkálatok idején körültekintően és fokozott türelemmel közlekedjenek.

A teljes közmű-infrastruktúra fejlesztés projekt megvalósítása tervezetten 2023. év végéig tart.

További híreink

Legfrissebb galériák