Újabb pécsi óvoda és bölcsőde újul meg

2023. július 3.

2023. június 19-én munkaterület átadás-átvételi eljárással megkezdődött a TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00010 azonosítószámú, az Ajtósi Dürer utcai Óvoda és Cseperedő Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése tárgyú projekt kivitelezése. 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. július 25-én nyújtott be pályázatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a „TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra az Ajtósi Dürer utcai Óvoda és Cseperedő Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése címmel. A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. által összeállított, a TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00010 azonosítószámú projekt a Közreműködő Szervezet 2018. november 26-án kelt döntése értelmében, a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 100%-os támogatási intenzitás mellett, bruttó 284.798 millió Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt kivitelezési közbeszerzési eljárása több ok miatt elhúzódott. Az 1. kivitelezési közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mert a legkedvezőbb nettó ajánlati ár meghaladta a pályázati forrásból elszámolható, illetve az eljárás megindításakor rendelkezésre bocsátott fedezet összegét. A 2. kivitelezési közbeszerzési eljárást a Közgyűlés eredményesnek nyilvánította, azonban a Nyertes Vállakozó – kimentettségének igazolása mellett – nem írta alá a Vállalkozási Szerződést. A Vállalkozó kimentettségének igazolásáról a Közgyűlés 310/2022. (XII.6.) számú határozatával hozott döntést.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat továbbra is meg kívánta valósítani a fejlesztési beruházást, PMJVÖ Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 410/2022. (XII. 06.) számú határozatával döntött a 3. kivitelezési közbeszerzési eljárás megindításáról, majd annak eredményes lezárásáról 172/2023. (V. 16.) számú határozatával. 2023. május 24. napján érkezett meg a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály támogató tartalmú záró tanúsítványa. Ezt követően Nyertes Vállakozóval a Vállakozási Szerződés aláírása 2023. június 16-án történt meg.
A fejlesztéssel érintett épület Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 7633 Pécs, Ajtósi Dürer utca 1. 529/69 helyrajzi számú ingatlanon található óvoda és bölcsőde. Az intézmény kivitelezése az 1973-as évben történt, földszintes, lapos tetős kialakítással, előregyártott vasbeton elemekből és falazott homlokzati elemekből. Napjainkra a gerébtokos fa szerkezetű nyílászárók elöregedtek, az üvegezésük elavulttá vált. Az épület földszintes, kis mértékben alápincézett.

Problémát okoz az épület akadálymentes használata, megközelítése is. Az épület külső határoló szerkezetei energetikai szempontból elavultak, állapotuk nem elégíti ki a mai kor elvárásait. A jelenlegi nyílászárók, a padló, a tető és a régi falazat komoly hőveszteséget okoznak. Tekintettel arra, hogy az épület homlokzatán jelentős mennyiségű üvegfelület található, így ezek rossz állapota miatt jelentős a téli időszakban keletkező fűtési veszteség.
A gépészeti berendezések sem felelnek meg a mai kor elvárásainak: a fűtés nehezen szabályozható és a fűtésre felhasznált energia jelentős része a rendszer veszteségeit fedezi. A jelenlegi fűtési rendszer nem alkalmas a helyiségenkénti szabályozásra sem. A hőt a PÉTÁV Kft. kezelésében lévő, pinceszinti hőközpont biztosítja, mely az épület fűtésére, illetve használati melegvízre fordítódik.

A projekt keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése valósul meg. A felújítás során a homlokzat utólagos hőszigetelése történik meg, a külső nyílászárókat új, korszerű műanyag ablakokra cserélik, a fűtést korszerűsítik és a meglévő külső és belső világítási rendszert is modernizálják a lámpatestek cseréjével. A fejlesztés során a lapostető korszerű hő- és vízszigetelést kap, emellett 7,5 kW-os napelemes rendszert is telepítenek a tetőszerkezetre. Az épület körül új járdát építenek.

Az épület projektarányos infokommunikációs akadálymentesítése is megvalósul. A beruházás segítségével a bejárat és annak közelében egy mosdó komplex, minden fogyatékossági ágra kiterjedő akadálymentesítése és az elérési útvonal akadálymentesítése is megtörténik a főbejárathoz épülő rámpa segítségével.

A távfűtéses rendszerű épület szekunder oldali rendszerének korszerűsítésével, a szükséges radiátorok cseréjével, termosztatikus szeleppel történő felszerelésével az intézmény számára a korábbiaknál jóval hatékonyabb energiafelhasználás és racionálisabb energiagazdálkodást eredményez a jövőben, illetve ezzel együtt a komfortérzet is javulni fog az épületben. A fejlesztés hozzájárul az intézmény primerenergia-fogyasztásának és az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkenéséhez.

A pályázatból nem elszámolható költség közel bruttó 24,5 millió forint, amelyet az Önkormányzat önerőként biztosít a projekt sikeres és teljes körű megvalósítása érdekében: tűzjelző berendezést építenek ki, villamos hálózatfejlesztés történik, villamos zsámolyokat telepítenek a korszerűtlen gáz zsámolyok helyett, új előtetők kerülnek elhelyezésre, valamint a belső terekben megfelelő szellőztetést alakítanak ki.

A beruházás kivitelezése tervezetten 2023 november 30-ig megvalósul.

További híreink

Legfrissebb galériák