Elindult az új család- és gyermekjóléti szolgálat és központ épületének fejlesztése az Anikó utcában

2023. július 12.

Az eredményes kivitelezési közbeszerzési eljárásnak köszönhetően 2023. június 26-án elindult a TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002 azonosító számú, Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése tárgyú projekt kivitelezése.

Mint ismeretes, az elmúlt években a szociális szolgáltatások és a szociális városrehabilitáció területén Pécs MJV Önkormányzata nagyszabású, nemzetközileg is elismert korszerűsítésbe, modernizációba kezdett, amely jellemzően a városrehabilitációs feladatokkal kezdődött és a szociális szolgáltatások fejlesztésével folytatódik. Pécsett és térségében a szociális szakmai feladatvégzés infrastrukturális körülményei modernizációt igényelnek.

A társadalmi összetartozás erősítése érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyik kiemelt célja a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit.

2018-ban a Nemzetgazdasági Minisztérium a Megyei Jogú Városok Önkormányzatai részére a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyban, TOP-6.6.2-16 kódszámon pályázati felhívást tett közzé. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata „Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése” címmel, 2018. október 19. napon nyújtotta be kérelmét a TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002 azonosító számon. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt 2019. január 14. napon kelt döntés értelmében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 425,514 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. február 28-án írta alá a Támogatási Szerződést. A projekt bruttó finanszírozású, így Pécs városának a pályázat megvalósításához önerőt nem kell biztosítania.

A felhívás kizárólag szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztését támogatja. Pécsett a szociális alapszolgáltatások egyik letéteményese az Esztergár Lajos Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (továbbiakban: ECSGYK). Az intézmény az ellátási területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítő szolgáltatást. Célja az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, a problémák kialakulásának megelőzése, a kiváltó okok feltárása, a krízishelyzetek kezelése, a kialakult problémák megszüntetésének elősegítése a szociális munka eszközeinek, módszereinek, valamint szociális szakemberek készségeinek alkalmazásával.

A projekt célja, hogy az ECSGYK számára egy olyan központi épületet biztosítson az Önkormányzat, mely a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működését hosszú távon biztosítja.

Az ECSGYK központi egysége jelenleg a 7632 Pécs, Anikó u 5. szám alatti ingatlanban működik. Ezen ingatlan állapota jelentősen leromlott, a 63 fős szakmai-irányító-adminisztrációs munkatársak számára rendkívül szűkös. Önmagában az épület felújítása – annak szűkös méretei miatt – nem lenne elegendő a megfelelő feltételek biztosításához, bővítése – ismerve a szűk kertvárosi tereket és a beépíthetőségi lehetőségeket – nem megoldható.

Az eredetileg megkötött támogatási szerződés szerint, a Pécs, Puskin tér 17. szám alatti, üresen álló volt kollégiumépületet újították volna fel. 2019 tavaszán PMJVÖ Közgyűlése 100/2019. (IV. 18.) sz. döntésével úgy határozott, hogy a TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002 Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése projekt megvalósulási helyszíneként Pécs, Puskin tér 17. szám alatti ingatlan helyett a Pécs, Anikó utca 1. sz. alatti ingatlant jelölte meg azzal a feltétellel, hogy az ECSGYK központi részlege mellett, az ECSGYK kertvárosi egysége is az ingatlanba költözik. A központosítás előnye, hogy a fejlesztés által az integráltabb, gyorsabb ügyintézési és gondozási feltételek is megvalósulhatnak.

A projekt keretében a Pécs, Anikó utca 1. sz. alatt található iskolaépület fejlesztése, felújítása valósul meg, annak érdekében, hogy az ECSGYK ezen épületben működhessen tovább. A fejlesztéssel érintett létesítmény a Pécs, 21044 hrsz-ú belterületi ingatlanon helyezkedik el.

Az iskola épületét 1977-ben adták át és egészen 2015-ig működött benne általános iskola. Ezt követően az iskola épülete adott otthont az óvodafelújítási program keretében felújított, a felújítások idejére elköltözni kényszerült óvodáknak, bölcsődéknek. Az Anikó utcai intézmény épülete 2021. szeptemberétől üresen áll. Az intézmény tulajdonosa Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A projekttel Pécs városvezetésének egyik fő célja, hogy a fejlesztéssel megfelelő körülmények legyenek biztosíthatóak az ECSGYK számára. A tervezett fejlesztések nem érintik az épület teljes egészét, csupán az épület első és második emeletére, valamint a felső tornateremre korlátozódik. A földszint É-i részében egy főzőkonyha üzemel, ami szintén nem a kivitelezés része.

Az iskolaépület homlokzati nyílászáróit 2016-ban kicserélték, de a csere nem érintette sem a konyha, sem a tornaterem nyílászáróit (a felső tornaterem kopolit üveg felületeit néhány helyen polikarbonátra cserélték). Az épület IMS utófeszített vázszerkezettel készült, mely szerkezet megerősítése már korábban megtörtént.

A fejlesztés részeként átépítik a bejáratot, optimális működéshez szükséges irodákat, kliens fogadókat, tárgyalókat és új vizesblokkokat alakítanak ki az épület I. és II. emeletén. Az intézmény részleges akadálymentesítése is megtörténik.

Az épületbe költöző Család -és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ főbejáratát a K-i oldalon, a korábbi iskolaépület udvari kijáratának átalakításával jelölik ki. A több, mint 2 m-es szintkülönbséget áthidaló előlépcsőt lépcsőlifttel fogják akadálymentesíteni, a bejárati üvegfal hátrahúzásával pedig megnövekszik az érkező lépcsőpihenő. A bejárattal szembeni területet falbontásokkal az előcsarnokhoz kapcsolják. A helységben új porta is létesül.

A beruházásnak köszönhetően elkészül a tető vízszigetelése, fejlesztik

  • a komplex erősáramú (vezetékhálózat és elosztók építése, szerelvény csere, villámvédelem) hálózatot;
  • a komplex gyengeáramú rendszert (vagyonvédelem, informatikai és távközlési rendszer, beléptető rendszer);
  • a tűzjelző rendszert;
  • az épület gépészeti berendezéseit (hideg-, melegvíz, rendszer szétválasztása a földszinten kialakított rendszertől; bojlerek beépítése, vizesblokkok);
  • a hő- és füstelvezetési rendszert.

 

A beruházás megvalósítása tervezetten 2023. november végéig lezárul.

További híreink

Legfrissebb galériák